Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Teoretyczny model SH2-zależnej dimeryzacji białka STAT1 jako nowe narzędzie do identyfikacji specyficznych inhibitorów aktywności

2012/07/N/NZ2/01359

Słowa kluczowe:

białko STAT1 domena SH2 specyficzny inhibitor miażdżyca

Deskryptory:

 • NZ2_7: Bioinformatyka
 • NZ1_9: Biotechnologia
 • ST4_15: Chemia teoretyczna i obliczeniowa

Panel:

NZ2 - Genetyka, genomika: Genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Małgorzata Szeląg 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 150 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-17

Zakończenie projektu: 2016-07-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 1. CAVS – Novel in silico selection strategy of specific STAT inhibitory compounds IF: 1,567
  Autorzy:
  Czerwoniec A., Szelag M., Juszczak K., Wesoly J., Bluyssen H.A.R.
  Czasopismo:
  Journal of Computational Science (rok: 2015, tom: -, strony: -), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jocs.2015.03.001 - link do publikacji
 2. A theoretical antioxidant pharmacophore for natural hydroxycinnamic acids IF: 1,329
  Autorzy:
  Szelag M., Urbaniak A., Bluyssen H.A.R.
  Czasopismo:
  Open Chemistry (rok: 2015, tom: 13, strony: 17-31), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/chem-2015-0001 - link do publikacji
 3. Comparative screening and validation as a novel tool to identify STAT-specific inhibitors IF: 2,684
  Autorzy:
  Szeląg M., Czerwoniec A., Wesoły J., Bluyssen H.A.R.
  Czasopismo:
  European Journal of Pharmacology (rok: 2014, tom: 740, strony: 417-420), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ejphar.2014.05.047 - link do publikacji
 4. Targeted inhibition of STATs and IRFs as a potential treatment strategy in cardiovascular disease IF: 6,359
  Autorzy:
  Szelag M, Piaszyk-Borychowska A, Plens-Galaska M, Wesoly J, Bluyssen HAR
  Czasopismo:
  Oncotarget (rok: 2016, tom: 7(30), strony: 48788-48812), Wydawca: Impact Journals
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18632/oncotarget.9195 - link do publikacji
 5. Advances in peptidic and peptidomimetic-based approaches to inhibit STAT signaling in human diseases IF: 2,328
  Autorzy:
  Szelag M., Wesoly J., Bluyssen H.A.R.
  Czasopismo:
  Current Protein and Peptide Science (rok: 2016, tom: 17, strony: 135-146), Wydawca: Bentham Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/1389203716666151102103706 - link do publikacji
 6. In silico simulations of STAT1 and STAT3 inhibitors predict SH2 domain cross-binding specificity IF: 2,684
  Autorzy:
  Szeląg M., Sikorski K., Czerwoniec A., Szatkowska K., Wesoły J., Bluyssen H.A.R.
  Czasopismo:
  European Journal of Pharmacology (rok: 2013, tom: 720, strony: 38-48), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 7. Identyfication of STAT1 and STAT3 specific inhibitors using comparative virtual screening and docking validation IF: 3,534
  Autorzy:
  Szeląg M., Czerwoniec A., Wesoły J., Bluyssen H.A.R.
  Czasopismo:
  PLoS One (rok: 2015, tom: 10(2), strony: e0116688), Wydawca: Public Library of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0116688 - link do publikacji