Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Określenie wpływu czynników Nod na proces biologicznej redukcji azotu cząsteczkowego przez bobik

2012/07/B/NZ9/02430

Słowa kluczowe:

bobik biologiczna redukcja azotu czynniki Nod izotop 15N % N pochodzącego z atmosfery nitrogenaza brodawki korzeniowe zróżnicowanie genetyczne i metaboliczne rizobiów plonowanie

Deskryptory:

 • NZ9_1: Naukowe podstawy agronomii
 • NZ8_2: Ekologia
 • NZ9_8: Mikrobiologia środowiskowa

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anna Siczek 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 431 050 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-23

Zakończenie projektu: 2017-12-22

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Mieszadło magnetyczne (szt. 1).
 2. Waga elektroniczna z akcesoriami. Za kwotę 5 000 PLN
 3. pH-metr laboratoryjny z zestawem buforów do kalibracji (szt. 1).
 4. Pipetor strzykawkowy (szt. 1).
 5. Zestaw pipet (zestaw zawiera 4 pipety) jednokanałowych, mechanicznych (szt. 1) z filtrami.
 6. Elektroniczny licznik kolonii (szt. 1).
 7. Pipeta elektroniczna wielokanałowa. Za kwotę 12 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. Influence of Nod factors on the quantity and distribution in faba bean of symbiotically fixed nitrogen as determined by the 15N isotope dilution method IF: 1,878
  Autorzy:
  Anna Siczek, Stanisław Kalembasa, Dorota Kalembasa, Marcin Becher, Barbara Symanowicz
  Czasopismo:
  Crop Science (rok: 2020, tom: brak, strony: 44573), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/evo.csc220252 - link do publikacji
 2. Impact of Faba Bean-Seed Rhizobial Inoculation on Microbial Activity in the Rhizosphere Soil During Growing Season IF: 2,862
  Autorzy:
  Anna Siczek, Jerzy Lipiec
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Sciences (rok: 2016, tom: 17, strony: 44570), Wydawca: MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms17050784 - link do publikacji
 3. Nod factors improve the nitrogen content and rhizobial diversity of faba bean and alter soil dehydrogenase, protease, and acid phosphomonoesterase activities IF: 1,242
  Autorzy:
  Anna Siczek, Jerzy Wielbo, Jerzy Lipiec, Stanisław Kalembasa, Dorota Kalembasa, Dominika Kidaj, Paweł Szarlip
  Czasopismo:
  International Agrophysics (rok: 2020, tom: 34, strony: 44819), Wydawca: Institute of Agrophysics PAS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.31545/intagr/114330 - link do publikacji
 4. Soil microbial activity of faba bean (Vicia faba L.) and wheat (Triticum aestivum L.) rhizosphere during growing season IF: 2,786
  Autorzy:
  Anna Siczek, Magdalena Frąc, Stanisław Kalembasa, Dorota Kalembasa
  Czasopismo:
  Applied Soil Ecology (rok: 2018, tom: 130, strony: 34-39), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsoil.2018.05.012 - link do publikacji
 1. Wpływ czynników Nod (lipochitooligosacharydów) na aktywność symbiotyczną bobiku oraz właściwości mikrobiologiczne gleby
  Autorzy:
  Anna Siczek, Stanisław Kalembasa, Dorota Kalembasa, Paweł Szarlip, Jerzy Wielbo, Dominika Kidaj
  Konferencja:
  50 Jubileuszowa Konferencja Mikrobiologii Środowiskowej "Mikroorganizmy w ochronie środowiska i biotechnologii" (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Data:
  konferencja 6-9.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Biologically reduced nitrogen by faba bean plants
  Autorzy:
  Anna Siczek, Stanisław Kalembasa, Dorota Kalembasa
  Konferencja:
  11th International Conference on Agrophysics (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk
  Data:
  konferencja 26-28.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Plant-specific effects of faba bean and wheat on soil enzymes activities and functional diversity
  Autorzy:
  Anna Siczek, Magdalena Frąc, Stanisław Kalembasa, Dorota Kalembasa
  Konferencja:
  23rd International Symposium on Environmental Biogeochemistry (rok: 2017, ), Wydawca: Książk abstraktów została wydana w formie elektronicznej
  Data:
  konferencja 24-29.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 4. Zróżnicowanie genetyczne rizobiów zasiedlających brodawki bobiku-wpływ czynników Nod
  Autorzy:
  Anna Siczek, Jerzy Wielbo, Dominika Kidaj
  Konferencja:
  II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne "Metagenomy Różnych Środowisk" (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
  Data:
  konferencja 29-30.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 5. Analiza zróżnicowania metabolicznego mikroorganizmów w ryzosferze bobiku i pszenicy
  Autorzy:
  Anna Siczek, Magdalena Frąc, Stanisław Kalembasa, Dorota Kalembasa
  Konferencja:
  I Ogólnopolskie sympozjum mikrobiologiczne "Metagenomy różnych środowisk" (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
  Data:
  konferencja 20-21.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 6. Wpływ szczepionki bakteryjnej na aktywność mikrobiologiczną gleby
  Autorzy:
  Anna Siczek, Jerzy Lipiec, Paweł Szarlip, Jerzy Wielbo, Dominika Kidaj
  Konferencja:
  Warsztaty naukowe "Mikroorganizmy symbiotyczne w nauce i praktyce" (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
  Data:
  konferencja 19.02.2016
  Status:
  Opublikowana