Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza porównawcza stateczności profili cienkościennych z materiałów hybrydowych typu FML

2012/07/B/ST8/04093

Słowa kluczowe:

stateczność kompozyty laminat typu włókno-metal eksperyment MES

Deskryptory:

 • ST8_4: Mechanika ciała stałego, mechanika płynów, termodynamika
 • ST8_7: Budowa maszyn ( modelowanie, kształtowanie, obróbka)
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Radosław Mania 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 989 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-08-01

Zakończenie projektu: 2016-12-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. drobna aparatura pomiarowa. Za kwotę 44 400 PLN
 2. wzmacniacz pomiarowy - mostek tensometryczny. Za kwotę 250 000 PLN
 3. drobna aparatura pomiarowa. Za kwotę 35 000 PLN
 4. komputer PC. Za kwotę 6 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (17)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (18)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. Buckling strength improvements for Fibre Metal Laminates using thinply tailoring IF: 3,853
  Autorzy:
  Radosław Mania, Christopher York
  Czasopismo:
  Composite Structures (rok: 2017, tom: 159, strony: 424-432), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.compstruct.2016.09.097 - link do publikacji
 2. Imperfection sensitivity of post-buckling of FML channel section column IF: 2,063
  Autorzy:
  Radoslaw Mania, Antonio Madeo, Giovanni Zucco, Tomasz Kubiak
  Czasopismo:
  Thin-Walled Structures (rok: 2017, tom: 114, strony: 32-38), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tws.2017.01.033 - link do publikacji
 3. Influence of the Coupling Matrix B on the Interactive Buckling Of FML-FGM Columns with Closed Cross-Sections under Axial Compression IF: 3,853
  Autorzy:
  Zbigniew Kołakowski, Radosław Mania
  Czasopismo:
  Composite Structures (rok: 2017, tom: 173, strony: 70-77), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.compstruct.2017.03.108 - link do publikacji
 4. The issues of manufacturing of geometrically complicated elements by using FML laminates
  Autorzy:
  Jarosław Bieniaś, Radosław Mania, Patryk Jakubczak, Krzysztof Majerski1
  Czasopismo:
  Composites theory and Practice (rok: 2015, tom: 15, 4, strony: 243-249), Wydawca: Polskie Towarzystwo MAteriałów Kompozytowych
  Status:
  Opublikowana
 5. Comparative study of FML profiles buckling and postbuckling behaviour under axial loading IF: 3,318
  Autorzy:
  Radoslaw J. Mania, Zbigniew Kolakowskia, Jaroslaw Bienias, Patryk Jakubczak, Krzysztof Majerski
  Czasopismo:
  Composite Structures (rok: 2015, tom: 134, strony: 216-225), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.compstruct.2015.08.093 - link do publikacji
 6. Failure assessment of thin-walled FML profiles during buckling and postbuckling response IF: 3850
  Autorzy:
  Dominik Banat, Radosław Mania
  Czasopismo:
  Composite Part B (rok: 2017, tom: 112, strony: 278-289), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.compositesb.2017.01.001 - link do publikacji
 7. Non-linear multi-mode buckling of non-symmetric FML/FGM thin-walled columns with open cross-sections under compression IF: 3,853
  Autorzy:
  Andrzej Teter, Radoslaw J. Mania, Zbigniew Kolakowski
  Czasopismo:
  Composite Structures (rok: 2017, tom: 167, strony: 38-49), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.compstruct.2017.01.072 - link do publikacji
 8. Progressive failure analysis of thin-walled Fibre Metal Laminate columns subjected to axial compression IF: 2,881
  Autorzy:
  Dominik Banat, Radosław J Mania
  Czasopismo:
  Thin-Walled Structures (rok: 2018, tom: 122, strony: 52-63), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tws.2017.09.034 - link do publikacji
 9. Investigationsoffmlprofile bucklingandpost-bucklingbehaviour under axialcompression IF: 2,063
  Autorzy:
  Dominik Banat, Zbigniew Kołakowski, Radosław Mania
  Czasopismo:
  Thin-Walled Structures (rok: 2016, tom: 107, strony: 335-344), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tws.2016.06.018 - link do publikacji
 10. Zastosowanie MES do Weryfikacji Badań Zniszczenia Cienkościennych Profili z Materiału Typu FML
  Autorzy:
  Dominik Banat, Radosław Mania
  Czasopismo:
  Modelowanie Inżynierskie (rok: 2016, tom: 28, zeszyt 59, strony: 44913), Wydawca: PTMTS Oddział Gliwice
  Status:
  Opublikowana
 11. Comparison of failure criteria application for FML column buckling strength analysis IF: 3,318
  Autorzy:
  Dominik Banat, Radoslaw J. Mania
  Czasopismo:
  Composite Structures (rok: 2016, tom: 140, strony: 806-815), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.compstruct.2016.01.024 - link do publikacji
 12. Forming of thin–walled profiles made of FML in autoclave process IF: 0,352
  Autorzy:
  Jarosław Bieniaś, Radosław Mania, Patryk Jakubczak, Krzysztof Majerski
  Czasopismo:
  Aircraft Engineering and Aerospace Technology (rok: 2015, tom: -, strony: 14977), Wydawca: Emerald
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1108/AEAT-01-2016-0016 - link do publikacji
 13. Hybrid versus FR laminate channel section columns – Buckling and postbuckling behaviour IF: 3,853
  Autorzy:
  Tomasz Kubiak, Radosław Mania
  Czasopismo:
  Composite Structures (rok: 2016, tom: 154, strony: 142-149), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.compstruct.2016.07.040 - link do publikacji
 14. Analytical and Experimental Determinationof FML Stiffness and Strength Properties
  Autorzy:
  Monika Kamocka Rados law J. Mania
  Czasopismo:
  Mechanics and Mechanical Engineering (rok: 2015, tom: 19,2, strony: 145-163), Wydawca: Politechnika Łódzka
  Status:
  Opublikowana
 15. Assessment Methods of Mechanical Properties of Composite Materials
  Autorzy:
  Monika Kamocka, Radosław J. Mania
  Czasopismo:
  Mechanics and Mechanical Engineering (rok: 2017, tom: 21,4, strony: 1005-1018), Wydawca: Lodz University of Technology
  Status:
  Opublikowana
 16. Multi-method approach for FML mechanical properties prediction IF: 2,983
  Autorzy:
  Monika Kamocka, Marcin Zglinicki, Radoslaw J. Mania
  Czasopismo:
  Composites Part B Engineering (rok: 2016, tom: 91, strony: 135-143), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.compositesb.2016.01.014 - link do publikacji
 17. Static Buckling of FML Columns in Elastic-Plastic Range
  Autorzy:
  Zbigniew Kołakowski, Katarzyna Kowal-Michalska, Radosław Mania
  Czasopismo:
  Mechanics and Mechanical Engineering (rok: 2016, tom: vol. 20, No. 2, strony: 151-166), Wydawca: Lodz University of technology
  Status:
  Opublikowana
 1. Buckling and post-buckling response of FML profiles - comparative study
  Autorzy:
  Radosław Mania, Zbigniew Kołakowski
  Konferencja:
  7th International Conference on Coupled Instabilities in Metal Structures (rok: 2016, ), Wydawca: John Hopkins University
  Data:
  konferencja 7-8 listopad
  Status:
  Opublikowana
 2. COMPARATIVE STATIC BUCKLING STUDY OF FML THIN-WALLED PROFILES
  Autorzy:
  Mania R.J.
  Konferencja:
  ECCM16 - 16TH EUROPEAN CONFERENCE ON COMPOSITE MATERIALS, Seville, Spain, (rok: 2014, ), Wydawca: University of Seville, Scool of Engineering
  Data:
  konferencja 22-26 June
  Status:
  Opublikowana
 3. Global and local elastic-plastic stability of FML columns of open and closed cross-section
  Autorzy:
  Zbigniew Kołakowski Katarzyna Kowal-Michalska Radosław J Mania
  Konferencja:
  PCM-CMM-2015 – 3rd Polish Congress of Mechanics & 21st Computer Methods in Mechanics (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
  Data:
  konferencja 8-11 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 4. Numeryczne przygotowanie badań eksperymentalnych profili z kompozytów typu Fiber Metal Laminate
  Autorzy:
  Mania R.J.
  Konferencja:
  XIII Konferencja Naukowo-techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii (rok: 2014, ), Wydawca: WAT
  Data:
  konferencja 06-09.05
  Status:
  Opublikowana
 5. COMPARISON OF FAILURE CRITERIA APPLICATION FOR FML BUCKLING STRENGTH ANALYSIS
  Autorzy:
  Dominik BANAT, Radosław J. MANIA
  Konferencja:
  Stability of Structures XIV-th Symposium (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Łódzka
  Data:
  konferencja 8-12 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 6. Influence of bending–twisting coupling on compression and shear buckling strength for infinitely long carbon-fibre and Fibre-Metal Laminated plates
  Autorzy:
  York C.B.
  Konferencja:
  Stability of Structures XIV-th Sympozium (rok: 2015, ), Wydawca: Poltechnika Łódzka
  Data:
  konferencja 8-12 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 7. NONLINEAR STABILITY OF FML-FGM COMPOSITE COLUMNS WITH SQARE CROSS-SECTIONS
  Autorzy:
  ZBIGNIEW KOŁAKOWSKI, KATARZYNA KOWAL-MICHALSKA, RADOSŁAW J. MANIA
  Konferencja:
  MODELLING OF THE MICROSTRUCTURED MEDIA (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
  Data:
  konferencja 15-16 październik
  Status:
  Opublikowana
 8. Wyboczenie Statyczne Ściskanych Profili Wielowarstwowych z Materiałów Typu FML
  Autorzy:
  Radosław Mania Zbigniew Kołakowski Tomasz Kubiak
  Konferencja:
  55 Sympozjon Modelowanie w Mechanice (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Śląska
  Data:
  konferencja 21-25 luty
  Status:
  Opublikowana
 9. Buckling of axially compressed FML open cross-section profiles: experimental and numerical investigation
  Autorzy:
  Radosław Mania, Zbigniew Kołakowski
  Konferencja:
  2016 EMI International Conference (rok: 2016, ), Wydawca: Engineering Mechanics Institute, ASCE
  Data:
  konferencja 25-26 pażdziernik
  Status:
  Opublikowana
 10. Buckling, strength and failure analysis of Fibre Metal Laminate profiles subjected to axial compression
  Autorzy:
  Dominik Banat Radosøaw Mania
  Konferencja:
  Junior Euromat 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Fedration of European Materials Societes
  Data:
  konferencja 10-14 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 11. Experimental buckling tests of FML profiles
  Autorzy:
  Radosław J Mania
  Konferencja:
  Stability of Structures XIV-th Symposium (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Łódzka
  Data:
  konferencja 8-12 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 12. Modele Mikromechaniczne Określania Właściwości Zastępczych Materiału Typu FML
  Autorzy:
  Monika Kamocka, Radosøaw Mania
  Konferencja:
  55 Sympozjon Modelowanie w Mechanice (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Śląska
  Data:
  konferencja 21-25 luty
  Status:
  Opublikowana
 13. BUCKLING AND POST-BUCKLING OF FML COMPRESSED OPEN CROSS SECTION PROFILES
  Autorzy:
  R.J. Mania
  Konferencja:
  3rd Int. Conference on Buckling and Postbuckling Behaviour of Composite Laminated Shell Structures with DESICOS1 Workshop (rok: 2015, ), Wydawca: DLR (German Aerospace Center), Institute of Composite Structures and Adaptive Systems, Braunschweig, Germany
  Data:
  konferencja 25-27 marca
  Status:
  Opublikowana
 14. INELASTIC BUCKLING OF THIN-WALLED FML COLUMNS BY ELASTIC ASYMPTOTIC SOLUTIONS
  Autorzy:
  Kowal-Michalska K., Kołakowski Z.
  Konferencja:
  39th SOLID MECHANICS CONFERENCE (rok: 2014, ), Wydawca: IPPT, PAN
  Data:
  konferencja 01.-05.09
  Status:
  Opublikowana
 15. Zastosowanie Programu ANSYS do Analizy Zniszczenia Cienkościennych Profili z Materiału Typu FML
  Autorzy:
  Dominik Banat Radosław Mania
  Konferencja:
  Symulacja 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Mesco
  Data:
  konferencja 13-15 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 16. A study on buckling response of FML members of 'classic' versus thin-ply design
  Autorzy:
  Radosław Mania Christopher York
  Konferencja:
  the International Conference on Vibrations and Buckling (rok: 2016, ), Wydawca: Faculty of Engineering of the University of Porto
  Data:
  konferencja 7-8 marzec
  Status:
  Opublikowana
 17. Experimental versus analytical-numerical study of buckling and postbuckling of open cross section FML profiles
  Autorzy:
  Radosław J. Mania
  Konferencja:
  ICCS18 - 18th International Conference on Composite Structures (rok: 2015, ), Wydawca: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
  Data:
  konferencja 15-18 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 18. STATIC BUCKLING OF COMPRESSED FIBER METAL LAMINATE PROFILES
  Autorzy:
  KOŁAKOWSKI Z., MANIA R.J.
  Konferencja:
  53. SYMPOZJON "MODELOWANIE W MECHANICE" (rok: 2014, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny
  Data:
  konferencja 22-25.02.
  Status:
  Opublikowana
 1. Multi-method approach for FML mechanical properties prediction
  Autorzy:
  Monika Kamocka, Radosław J. Mania, Marcin Zglinicki
  Książka:
  Buckling of Plate Structures in Analytical, Numerical and Experimental Investigations (rok: 2016, tom: vol. IV, strony: 67-95), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
  Status:
  Opublikowana
 2. Modelling of boundary conditions in Fiber Metal Laminate buckling investigations
  Autorzy:
  Dominik Banat, Radosław J. Mania
  Książka:
  Buckling of Plate Structures in Analytical, Numerical and Experimental Investigations (rok: 2016, tom: vol. IV, strony: 49-66), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
  Status:
  Opublikowana
 3. Buckling strength of FML profiles of 'classic' versus thin-ply design
  Autorzy:
  Radosław Mania, Christopher York
  Książka:
  STATICS, DYNAMICS AND STABILITY OF STRUCTURES; Research Advances in Applied Mechanics (rok: 2016, tom: Vol. 6, strony: 88-110), Wydawca: Wydawnictow Politechniki Łódzkiej
  Status:
  Opublikowana
 4. Elastic-plastic stability of FML panel and columns of open and closed cross-section
  Autorzy:
  Zbigniew Kołakowski, Radosław Mania
  Książka:
  STATICS, DYNAMICS AND STABILITY OF STRUCTURES; Selected Problems of Solid Mechanics (rok: 2016, tom: Vol. 5, strony: 128-146), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
  Status:
  Opublikowana