Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zmiany zakwaszenia i trofii jezior powstałych w wyrobiskach górniczych na Łuku Mużakowa w czasie ostatnich 100 lat na podstawie badań fito- i zooplanktonu.

2012/07/B/ST10/04204

Słowa kluczowe:

jeziora w wyrobiskach górniczych zakwszenie trofia okrzemki wioślarki okrzemkowa i wioślarkowa baza danych

Deskryptory:

 • ST10_4: Geoekologia
 • ST10_17: Hydrogeologia, hydrologia, zanieczyszczenia wód

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Nauk Geologicznych PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Elwira Sienkiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 300 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-21

Zakończenie projektu: 2016-06-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laptop. Za kwotę 7 500 PLN
 2. Reaktory do analiz izotopowych. Za kwotę 4 950 PLN
 3. lodówka do przechowywania osadów jeziornych. Za kwotę 1 548 PLN
 4. Obiektyw UPLSAPO100XO/1.4 Universal Plan Super Apochromat o powiększeniu 100x imersyjny, klasy UIS-2 do mikroskopu Olympus BX51. Za kwotę 24 900 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. The evolution of a mining lake – from acidity to natural neutralization. IF: 3,976
  Autorzy:
  Sienkiewicz Elwira, Gąsiorowski Michał
  Czasopismo:
  Science of the Total Environment (rok: 2016, tom: 557-558, strony: 343-354), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2016.03.088 - link do publikacji
 2. The diatom-inferred pH reconstructions for a naturally neutralized pit lake in south-west Poland using the Mining and the Combined pH training sets. IF: 4,9
  Autorzy:
  Elwira Sienkiewicz, Gąsiorowski Michał
  Czasopismo:
  Science of the Total Environment (rok: 2017, tom: 605-606, strony: 75-87), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2017.06.171 - link do publikacji
 3. The influence of acid mine drainage on the phyto- and zooplankton communities in a clay pit lake in the Łuk Mużakowa Geopark (western Poland). IF: 1,361
  Autorzy:
  Elwira Sienkiewicz, Gąsiorowski Michał
  Czasopismo:
  Fundamental and Applied Limnology (rok: 2018, tom: 191/2, strony: 143-154), Wydawca: Schweizebart science publishers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1127/fal/2018/1079 - link do publikacji