Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Hydrofobizacja membran ceramicznych i proszków metali metodą szczepienia powierzchniowego alkilosilanami i fluoroalkilosilanami - badania podstawowe mechanizmu modyfikacji i właściwości fizykochemiczne i transportowe zmodyfikowanych powierzchni.

2012/07/N/ST4/00378

Słowa kluczowe:

modyfikacja powierzchniowa silany fizykochemia powierzchni

Deskryptory:

 • ST4_5: Chemia i fizykochemia powierzchni
 • ST4_1: Chemia fizyczna

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Joanna Kujawa 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 99 890 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-18

Zakończenie projektu: 2015-07-17

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laboratoryjny zestaw do procesu filtracji membranowej. Za kwotę 23 000 PLN
 2. Termostat. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Characterization of the surface modification process of Al2O3, TiO2 and ZrO2 powders by PFAS molecules IF: 2,354
  Autorzy:
  Joanna Kujawa, Sophie Cerneaux, Wojciech Kujawski
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (rok: 2014, tom: 447, strony: 14-22), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfa.2014.01.065 - link do publikacji
 2. Highly hydrophobic ceramic membranes applied to the removal of volatile organic compounds in pervaporation IF: 4,058
  Autorzy:
  Joanna Kujawa , Sophie Cerneaux , Wojciech Kujawski
  Czasopismo:
  Chemical Engineering Journal (rok: 2015, tom: 260, strony: 43-54), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cej.2014.08.092 - link do publikacji
 3. How To Functionalize Ceramics by Perfluoroalkylsilanes for Membrane Separation Process? Properties and Application of Hydrophobized Ceramic Membranes IF: 7,823
  Autorzy:
  J. Kujawa, S.Cerneaux, W. Kujawski, M. Bryjak, J. Kujawski
  Czasopismo:
  ACS Applied Materials & Interfaces (rok: 2016, tom: 8, strony: 7565-7577), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsami.6b00140 - link do publikacji
 4. Molecular Grafting of Fluorinated and Nonfluorinated Alkylsiloxanes on Various Ceramic Membrane Surfaces for the Removal of Volatile Organic Compounds Applying Vacuum Membrane Distillation IF: 7,823
  Autorzy:
  Joanna Kujawa, Samer Al-Gharabli, Wojciech Kujawski, Katarzyna Knozowska
  Czasopismo:
  ACS Applied Materials & Interfaces (rok: 2017, tom: 9, strony: 6571–6590), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsami.6b14835 - link do publikacji
 5. Functionalization of Ceramic Metal Oxide Powders and Ceramic Membranes by Perfluroalkylsilanes and Alkylsilanes Possessing Different Reactive Groups - Physicochemical and Tribological Properties IF: 7,823
  Autorzy:
  J. Kujawa*, W. Kujawski
  Czasopismo:
  ACS Applied Materials & Interfaces (rok: 2016, tom: 8, strony: 7509-7521), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsami.5b11975 - link do publikacji
 6. Highly Efficient Hydrophobic Titania Ceramic Membranes for Water Desalination IF: 5,9
  Autorzy:
  Joanna Kujawa, Sophie Cerneaux, Stanisław Koter, Wojciech Kujawski
  Czasopismo:
  ACS Applied Materials & Interfaces (rok: 2014, tom: 6, strony: 14223–14230), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/am5035297 - link do publikacji
 7. Influence of hydrophobization conditions and ceramic membranes pore size on their properties in vacuum membrane distillation of water-organic mixtures IF: 6,035
  Autorzy:
  Wojciech Kujawski, Joanna Kujawa*, Ewa Wierzbowska, Sophie Cerneaux, Jan Kujawski, Marek Bryjak
  Czasopismo:
  Journal of Membrane Science (rok: 2016, tom: 499, strony: 442-451), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 8. Hydrophobic Ceramic Membranes for Water Desalination (+ cover page),open access IF: 1,93
  Autorzy:
  J. Kujawa , S. Cerneaux, W. Kujawski, K. Knozowska
  Czasopismo:
  Applied Sciences (rok: 2017, tom: 7, strony: 402), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/app7040402 - link do publikacji
 9. Driving force and activation energy in air-gap membrane distillation process IF: 1,468
  Autorzy:
  Joanna Kujawa, Wojciech Kujawski
  Czasopismo:
  Chemical Papers (rok: 2015, tom: -, strony: -), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/chempap-2015-0155 - link do publikacji
 10. Removal of hazardous volatile organic compounds from water by vacuum pervaporation with hydrophobic ceramic membranes IF: 4,908
  Autorzy:
  Joanna Kujawa, Sophie Cerneaux, Wojciech Kujawski
  Czasopismo:
  Journal of Membrane Science (rok: 2015, tom: 474, strony: 44884), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.memsci.2014.08.054 - link do publikacji
 1. Ceramic membranes hydrophobized by fluorinated and non-fluorinated compounds in membrane distillation process
  Autorzy:
  Joanna Kujawa, Sophie Cerneaux, Wojciech Kujawski
  Konferencja:
  4th International Scientific Conference on Pervaporation, Vapor Permeation and Membrane Distillation (rok: 2014, ), Wydawca: Foundation Amicus Universitatis Nicolai Copernici
  Data:
  konferencja 21-24.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Zastosowanie membran ceramicznych i polimerowych w procesach rozdzielczych
  Autorzy:
  Joanna Kujawa, Wojciech Kujawski
  Konferencja:
  Mała wielka nauka. Micro, nano i co dalej? (rok: 2014, ), Wydawca: Łódzkie Porozumienie Doktorantów
  Data:
  konferencja 4-5.12.2014
  Status:
  Opublikowana
 1. Fabrication of hydrophobic surfaces for membrane separation processes
  Autorzy:
  Joanna Kujawa, Wojciech Kujawski
  Książka:
  International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers (rok: 2013, tom: -, strony: 4231-4239), Wydawca: MAGNANIMITAS, Hradec Králové, Česká republika, 2013 Magnanimitas, Hradec Králové, 2013
  Status:
  Opublikowana
 2. The correlation between hydrophobicity and tribology of modified surfaces
  Autorzy:
  Joanna Kujawa, Jan Kujawski, Wojciech Kujawski
  Książka:
  Membranes and Membrane Processes in Environmental Protection Vol. 118 Monographs of the Environmental Engineering Committee Polish Academy of Sciences (rok: 2014, tom: 118, strony: 321-331), Wydawca: Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
 3. Partially hydrophobized ceramic membranes
  Autorzy:
  Joanna Kujawa , Jan Kujawski, Wojciech Kujawski
  Książka:
  Membranes and Membrane Processes in Environmental Protection Vol. 118 Monographs of the Environmental Engineering Committee Polish Academy of Sciences (rok: 2014, tom: 118, strony: 311-320), Wydawca: Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana