Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Triterpeny lupanowe w syntezie związków przeciwrakowych. Wykorzystanie mikroreaktorów w syntezie saponin.

2012/07/B/ST5/00823

Słowa kluczowe:

glikozydowanie saponiny lupany betulina aktywność biologiczna mikroreaktory

Deskryptory:

 • ST5_23: Chemia organiczna
 • ST5_20: Chemia pojedynczych cząsteczek i makrocząsteczek
 • ST5_16: Chemia biologiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Organicznej PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Zbigniew Pakulski 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 454 280 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-19

Zakończenie projektu: 2016-07-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. generator ozonu. Za kwotę 5 498 PLN
 2. bramka antyelektrostatyczna, punkt poboru gazu, sprzęt drobny, kartridże do chromatografii flash.. Za kwotę 25 000 PLN
 3. pompa próżniowa..
 4. miernik próżni.
 5. mikroreaktory i mikromieszalniki z oprzyrządowaniem, pompy perystaltyczne / strzykawkowe z oprzyrządowaniem. Za kwotę 45 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 1. 6-Deoxyheptoses in nature, chemistry, and medicine IF: 2,537
  Autorzy:
  Pakulski, Z.; Poly, F.; Dorabawila, N.; Guerry, P.; Monteiro, M. A.
  Czasopismo:
  Curr. Org. Chem. (rok: 2014, tom: 18, strony: 1818-1845), Wydawca: Bentham Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/1385272819666140527231937 - link do publikacji
 2. Synthesis of 28a-homoselenolupanes and 28a-homoselenolupane saponins IF: 3,564
  Autorzy:
  Sidoryk, K.; Rárová, L.; Okleš ková, J.; Pakulski, Z.; Strnad, M.; Cmoch, P.; Luboradzki, R.
  Czasopismo:
  Org. Biomol. Chem. (rok: 2016, tom: 14, strony: 10238-10248), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ob01938b - link do publikacji
 3. Synthesis and cytotoxicity of 28a-homothiolupanes and 28a-homothiolupane saponins IF: 3,068
  Autorzy:
  Sidoryk, K.; Korda, A.; Rárová, L.; Okleš ková, J.; Pakulski, Z.; Strnad, M.; Cmoch, P.; Gwardiak, K.; Karczewski, R.
  Czasopismo:
  Eur. J. Org. Chem. (rok: 2016, tom: -, strony: 373-383), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejoc.201501147 - link do publikacji
 4. Synthesis and structure–activity relationship study of cytotoxic lupane-type 3-beta-O-monodesmosidic saponins with an extended C-28 side chain IF: 2,817
  Autorzy:
  Cmoch, P.; Korda, A.; Rárová, L.; Okleš ková, J.; Strnad, M.; Luboradzki, R.; Pakulski, Z.
  Czasopismo:
  Tetrahedron (rok: 2014, tom: 70, strony: 2717-2730), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tet.2014.03.006 - link do publikacji
 5. Synthesis of lupane-type saponins containing an unusual alpha-D-idopyranoside fragment as potent cytotoxic agents IF: 3,154
  Autorzy:
  Cmoch, P.; Korda, A.; Rárová, L.; Okleš ková, J.; Strnad, M.; Gwardiak, K.; Karczewski, R.; Pakulski, Z.
  Czasopismo:
  Eur. J. Org. Chem. (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 4089-4098), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejoc.201402187 - link do publikacji
 6. Study on the synthesis of regio- and stereoisomers of the disaccharide unit of the OSW-1 saponin IF: 2,817
  Autorzy:
  Pakulski, Z.; Cmoch, P.
  Czasopismo:
  Tetrahedron (rok: 2015, tom: 71, strony: 4757–4769), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tet.2015.05.058 - link do publikacji
 7. Synthesis and biological activity of new homolupanes and homolupane saponins IF: 2,817
  Autorzy:
  Sidoryk, K.; Korda, A.; Rárová, L.; Okleš ková, J.; Strnad, M.; Cmoch, P.; Pakulski, Z.; Gwardiak, K.; Karczewski, R.; Luboradzki, R.
  Czasopismo:
  Tetrahedron (rok: 2015, tom: 71, strony: 2004-2012), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tet.2015.02.008 - link do publikacji
 8. Influence of intramolecular hydrogen bonds on regioselectivity of glycosylation. Synthesis of lupane-type saponins bearing the OSW-1 saponin disaccharide unit and its isomers IF: 1,817
  Autorzy:
  Kuczynska, K.; Cmoch, P.; Rárová, L.; Okleš ková, J.; Korda, A.; Pakulski, Z.; Strnad, M.
  Czasopismo:
  Carbohydr. Res. (rok: 2016, tom: 423, strony: 49-69), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.carres.2016.01.010 - link do publikacji
 9. Sugar migration induced by the Wagner-Meerwein rearrangement of 28-O-glycosyl-betulin derivatives IF: 2,817
  Autorzy:
  Korda, A.; Pakulski, Z.; Cmoch, P.; Gwardiak, K.; Karczewski, R.
  Czasopismo:
  Tetrahedron (rok: 2017, tom: 73, strony: 1740-1744), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tet.2017.02.024 - link do publikacji
 10. Synthesis and cytotoxicity of S-(28a-homobetulin-28a-yl) thiophosphate, thiophosphonate, and thiophosphinate IF: 0,723
  Autorzy:
  Sidoryk, K.; Rárová, L.; Okleš ková, J.; Cmoch, P.; Pakulski, Z.; Strnad, M.
  Czasopismo:
  Phosphorus Sulfur Silicon Relat. Elem. (rok: 2016, tom: 191, strony: 1240-1244), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10426507.2016.1165679 - link do publikacji
 11. Synthesis of lupane saponins from acetylated glycosyl donors by acetonitrile directed glycosylation IF: 2,817
  Autorzy:
  Kuczynska, K.; Pakulski, Z.
  Czasopismo:
  Tetrahedron (rok: 2015, tom: 71, strony: 2900–2905), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tet.2015.03.057 - link do publikacji
 1. A simple method for the synthesis of homobetulin, homobetulinic acid, and homolupane saponins – their cytotoxic activity and SAR studies
  Autorzy:
  Sidoryk, K.; Pakulski, Z.; Korda, A.; Cmoch, P.; Rárová, L.; Okleš ková, J.; Strnad, M.
  Konferencja:
  Trends in Natural Products Research (rok: 2014, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny
  Data:
  konferencja 45102
  Status:
  Opublikowana
 2. Synthesis of lupane saponins from acetylated glycosyl donors
  Autorzy:
  Kuczynska, K.; Pakulski, Z.
  Konferencja:
  19th European Symposium of Organic Chemistry (ESOC2015) (rok: 2015, ), Wydawca: komitet organizacyjny
  Data:
  konferencja 12–16 July
  Status:
  Opublikowana
 3. Synthesis of lupane saponins from acetylated glycosyl donors by acetonitrile directed glycosylation
  Autorzy:
  Kuczynska, K.; Pakulski, Z.
  Konferencja:
  Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry (rok: 2015, ), Wydawca: komitet organizacyjny
  Data:
  konferencja 16–19 March
  Status:
  Opublikowana
 4. Influence of the hydrogen bond on the regioselectivity of glycosylation
  Autorzy:
  Kuczyńska, K.; Pakulski, Z.
  Konferencja:
  17th Tetrahedron Symposium (rok: 2016, ), Wydawca: komitet organizacyjny
  Data:
  konferencja 28 June – 1 July
  Status:
  Opublikowana
 5. Synthesis of biologically active derivatives of betulin
  Autorzy:
  Kuczyńska, K.; Pakulski, Z.
  Konferencja:
  Balticum Organicum Syntheticum Conference (rok: 2016, ), Wydawca: komitet organizacyjny
  Data:
  konferencja 3–6 July
  Status:
  Opublikowana
 6. Nowe pochodne betuliny w syntezie biologicznie aktywnych saponin
  Autorzy:
  Pakulski, Z.; Sidoryk, K.
  Konferencja:
  58th Annual Meeting of the Polish Chemical Society (rok: 2015, ), Wydawca: komitet organizacyjny
  Data:
  konferencja 21–25 September
  Status:
  Opublikowana
 7. Synthesis of new cytotoxic derivatives of betulin and betulinic acid
  Autorzy:
  Sidoryk, K.; Cmoch, P.; Korda, A.; Okleš ková, J.; Pakulski, Z.; Rárová, L.; Strnad, M.
  Konferencja:
  2nd Symposium on Biotransformations for pharmaceutical and cosmetic industry (rok: 2014, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny
  Data:
  konferencja 23–24 October
  Status:
  Opublikowana
 8. Influence of the side chain on the cytotoxicity of betulin derivatives
  Autorzy:
  Sidoryk, K.; Korda, A.; Cmoch, P.; Pakulski, Z.; Rárová, L.; Okleš ková, J.; Strnad, M.
  Konferencja:
  IX Multidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku (MKNOL 2014) (rok: 2014, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny
  Data:
  konferencja 12–14 May
  Status:
  Opublikowana
 9. Synteza saponin lupanowych z wykorzystaniem peracetylowanych donorów Schmidta
  Autorzy:
  Kuczyńska, K.; Pakulski, Z.
  Konferencja:
  10. Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej (rok: 2015, ), Wydawca: komitet organizacyjny
  Data:
  konferencja 16–18. April
  Status:
  Opublikowana