Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Fizykochemiczne oraz biochemiczne badania wybranych biologicznych przenośników tlenku azotu. Zależność między strukturą molekularną i rozkładem ładunku elektronowego a aktywnością biologiczną nitrozylowych kompleksów żelaza.

2012/07/D/ST4/02177

Słowa kluczowe:

kompleksy nitrozylowe żelazo tlenek azotu (II) spektroskopia UV-VIS IR EPR NMR krystalografia

Deskryptory:

 • ST4_13: Chemia fizyczna układów biologicznych
 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • NZ1_3: Biofizyka

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ)

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Hanna Lewandowska-Siwkiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: SONATA 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 498 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-27

Zakończenie projektu: 2016-06-26

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw do pracyw warunkach beztlenowych, z komorą anaerobową. Za kwotę 87 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 1. LDL dinitrosyl iron complex acts as an iron donor in mouse macrophages IF: 3,348
  Autorzy:
  Hanna Lewandowska, Tomasz M. Stępkowski, Sylwia Męczyńska-Wielgosz, Katarzyna Sikorska, Jarosław Sadło, Jakub Dudek, Marcin Kruszewski
  Czasopismo:
  Journal of Inorganic Biochemistry (rok: 2018, tom: 188, strony: 29-37), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jinorgbio.2018.08.004 - link do publikacji
 2. Formation of glutathionyl dinitrosyl iron complexes protects against iron genotoxicity IF: 4,197
  Autorzy:
  Hanna Lewandowska, Jarosław Sadło, Sylwia Męczyńska, Tomasz M Stępkowski, Grzegorz Wójciuk, Marcin Kruszewski
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2015, tom: 44(28), strony: 12640-12652), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5DT00927H - link do publikacji
 3. Biokompatybilny nośnik żelaza, sposób jego syntezy i zastosowanie medyczne
  Autorzy:
  Hanna Lewandowska, Grzegorz Wójciuk, Marcin Kruszewski
  Czasopismo:
  Biuletyn Urzędu Patentowego (rok: 2016, tom: b/d, strony: No. P.418581), Wydawca: Urząd Patentowy RP
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. LDL dinitrosyl iron complex: A new transferrin‐independent route for iron delivery in hepatocytes IF: 3,236
  Autorzy:
  Hanna Lewandowska*, Sylwia Męczyńska, Katarzyna Sikorska, Jarosław Sadło, Jakub Dudek, Marcin Kruszewski
  Czasopismo:
  BioFactors (rok: 2018, tom: 44, strony: 192-201), Wydawca: International Union of Biochemistry and Molecular Biology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/biof.1412 - link do publikacji