Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Lasy przodków. Badania nad przeszłymi krajobrazami okolic Polanowa z wykorzystaniem nieinwazyjnych metod prospekcji archeologicznej

2012/07/N/HS3/00825

Słowa kluczowe:

archeologia krajobrazu GIS LiDAR NMT metody wizualizacji danych prospekcja geomagnetyczna

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)
 • HS3_12: Dziedzictwo kulturowe (w tym: inwentaryzacja pamiątek i zabytków kultury, aktywność regionalistyczna)
 • ST10_15: Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Łukasz Banaszek 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 149 980 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-08-29

Zakończenie projektu: 2018-06-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Oprogramowanie ArcGIS. Za kwotę 5 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. It takes all kinds of trees to make a forest. Using historic maps and forestry data to inform airborne laser scanning based archaeological prospection in woodland IF: 1,5
  Autorzy:
  Łukasz Banaszek
  Czasopismo:
  Archaeological Prospection , Wydawca: Wiley
  Status:
  Złożona
 2. Lasy przodków
  Autorzy:
  Banaszek Ł.
  Czasopismo:
  Forum Akademickie (rok: 2014, tom: 3 (244), strony: 51-53), Wydawca: Akademicka Oficyna Wydawnicza sp. z o.o.
  Status:
  Opublikowana
 1. Airborne Laser Scanning and visibility analyses: some remarks on the use of ALS in archaeological interpretation
  Autorzy:
  Ł. Banaszek
  Konferencja:
  Sensing the Past. ArcLand Conference on Remote Sensing for Archaeology (rok: 2015, ), Wydawca: Habelt-Verlag
  Data:
  konferencja 24-26.02.15
  Status:
  Opublikowana
 1. Wyjście z "ciemnego lasu"? Rozpoznanie dwóch grodzisk na terenie Nadleśnictwa Polanów dzięki wykorzystaniu lotniczego skanowania laserowego
  Autorzy:
  Łukasz Banaszek
  Książka:
  Ósme Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie Nadleśnictwo Polanów (rok: 2017, tom: 1, strony: 123-141), Wydawca: Nadleśnictwo Polanów
  Status:
  Opublikowana
 2. (nie dotyczy)
  Autorzy:
  Łukasz Banaszek
  Książka:
  The Past amidst the Woods. The Post-Medieval Landscape of Polanów (rok: 2019, ), Wydawca: Wydawnictwo ad rem
  Status:
  Złożona