Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Sfunkcjonalizowane mikrosfery polisiloksanowe jako nośniki katalizatorów.

2012/07/N/ST5/01980

Słowa kluczowe:

mikrosfery nanosfery polisiloksany sfunkcjonalizowane mikrosfery katalizatory metale przejściowe katalizatory na nośnikach

Deskryptory:

 • ST5_15: Chemia koloidów
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Piotr Pospiech 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 149 804 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-15

Zakończenie projektu: 2016-07-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Oprogramowanie ChemDraw Prime. Za kwotę 2 221 PLN
 2. Homogenizator mechaniczny. Za kwotę 3 000 PLN
 3. Oprogramowanie komputerowe do analizy i wizualizacji danych pomiarowych z zaawansowanymi funkcjami statystycznymi.. Za kwotę 3 000 PLN
 4. Oprogramowanie EndNote V17.0. Za kwotę 1 276 PLN
 5. Urządzenie ultradźwiękowe. Za kwotę 15 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Platinum catalyst on polysiloxane microspheres with N-chelating groups IF: 3,958
  Autorzy:
  Piotr Pospiech, Julian Chojnowski, Urszula Mizerska, Grzegorz Cempura
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Catalysis A: Chemical (rok: 2016, tom: 424, strony: 402-411), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molcata.2016.09.016 - link do publikacji
 2. Palladium supported on aminopropyl-functionalized polymethylsiloxane microspheres: Simple and effective catalyst for the Suzuki–Miyaura C–C coupling IF: 3,615
  Autorzy:
  Wojciech Zawartka, Piotr Pospiech, Marek Cypryk, Anna M. Trzeciak
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Catalysis A: Chemical (rok: 2015, tom: 407, strony: 230-235), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molcata.2015.07.002 - link do publikacji
 3. Polysiloxane microspheres functionalized with imidazole groups as a palladium catalyst support IF: 2,248
  Autorzy:
  Piotr Pospiech, Julian Chojnowski, Urszula Mizerska, Tomasz Makowski, Krzysztof Strzelec, Natalia Sienkiewicz
  Czasopismo:
  Applied Organometallic Chemistry (rok: 2016, tom: 30, strony: 399–407), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/aoc.3446 - link do publikacji