Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Pozyskiwanie wiedzy z bardzo dużych geoprzestrzennych baz danych

2012/07/B/ST6/01206

Słowa kluczowe:

Pozyskiwanie informacji systemy informacji geograficznej zapytanie przez przykład analiza podobieństwa duże zbiory danych

Deskryptory:

 • ST6_10: Technologie i systemy informatyczne, bazy danych, technologie internetowe w tym wyszukiwanie informacji i biblioteki cyfrowe
 • ST10_15: Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja

Panel:

ST6 - Informatyka i technologie informacyjne: technologie i systemy informacyjne, informatyka, obliczenia naukowe, systemy inteligentne

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Jarosław Jasiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 215 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-16

Zakończenie projektu: 2016-10-15

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Stacja robocza. Za kwotę 25 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 1. Landscape similarity, retrieval, and machine mapping of physiographic units IF: 2,577
  Autorzy:
  J. Jasiewicz, P. Netzel, T.F. Stepinski
  Czasopismo:
  Geomorphology (rok: 2014, tom: 221, strony: 104-112), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.geomorph.2014.06.011 - link do publikacji
 2. Pattern-based Regionalization of Large Geospatial Datasets Using Complex Object-based Image Analysis
  Autorzy:
  Stepinski, Tomasz F., Niesterowicz, Jacek, Jasiewicz, Jaroslaw
  Czasopismo:
  Procedia Computer Science (rok: 2015, tom: 51, strony: 2168-2177), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.procs.2015.05.491 - link do publikacji
 3. Unsupervised regionalization of the United States into landscape pattern types IF: 1,655
  Autorzy:
  Niesterowicz, Jacek, Stepinski, T. F., Jasiewicz, Jaroslaw
  Czasopismo:
  International Journal of Geographical Information Science (rok: 2016, tom: 200, strony: 44576), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/13658816.2015.1134796 - link do publikacji
 4. GeoPAT: A toolbox for pattern-based information retrieval from large geospatial databases IF: 1,562
  Autorzy:
  J. Jasiewicz, P. Netzel, T. Stepinski
  Czasopismo:
  Computers and Geosciences (rok: 2015, tom: 80, strony: 62-73), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cageo.2015.04.002 - link do publikacji
 5. Pattern-based assessment of land cover change on continental scale with application to NLCD 2001-2006 IF: 2,933
  Autorzy:
  P. Netzel and T.F. Stepinski
  Czasopismo:
  IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing (rok: 2015, tom: 53(4), strony: 1773-1781), Wydawca: IEEE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1109/TGRS.2014.2348715 - link do publikacji
 6. Multi-scale segmentation algorithm for pattern-based partitioning of large categorical rasters IF: 2567
  Autorzy:
  Jasiewicz, Jarosław, Stepinski, Tomasz, F., Niesterowicz, Jacek
  Czasopismo:
  Computers and Geosciences (rok: 2018, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cageo.2018.06.003 - link do publikacji
 7. On using landscape metrics for landscape similarity search IF: 3,444
  Autorzy:
  Niesterowicz, Jacek, Stepinski, Tomasz
  Czasopismo:
  Ecological Indicators (rok: 2016, tom: 64, strony: 20-30), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ecolind.2015.12.027 - link do publikacji
 8. Regionalization of multi-categorical landscapes using machine vision methods IF: 2,65
  Autorzy:
  J. Niesterowicz and T.F. Stepinski
  Czasopismo:
  Applied Geography (rok: 2013, tom: 45, strony: 24-30), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apgeog.2013.09.023 - link do publikacji
 9. Metodyka orpacowania szczegółowych map pokrycia terenu na podstawie istniejących źródeł geoprzestrzennych
  Autorzy:
  Adam Dąbrowski
  Czasopismo:
  Problemy Ekologii Krajobrazu (rok: 2016, tom: 13, strony: 105-121), Wydawca: Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu
  Status:
  Opublikowana
 1. Content-based landscape retrieval using geomorphons
  Autorzy:
  J. Jasiewicz, T.F. Stepinski, and P. Netzel
  Konferencja:
  Geomorphomety 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Geomorphometry.org
  Data:
  konferencja 22-26 październik 2013
  Status:
  Opublikowana
 2. Retrieval Of pattern-based information from giga-cells categorical rasters - concept and new software
  Autorzy:
  J. Jasiewicz, P. Netzel and T.F. Stepinski
  Konferencja:
  International Geoscience and Remote Sensing Simposium IGARSS 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 13-18 Lipiec 2014
  Status:
  Opublikowana
 3. TerraEx – a GeoWeb app for world-wide content-based search and distribution of elevation and landforms data
  Autorzy:
  Netzel, Paweł, Jasiewicz, Jarosław, Stepinski, Tomasz, F.
  Konferencja:
  GIScience 2016 Ninth International Conference on GIScience (rok: 2016, ), Wydawca: McGill University, Monreal, Canada
  Data:
  konferencja 27-30 września 2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Doing Geomorphometry with Pattern Analysis
  Autorzy:
  Stepinski, T.F., Jasiewicz., J., Nezel, P., Niesterowicz, J.,
  Konferencja:
  Geomorphometry.org 2015 Geomorphometry for Natural Hazards Geomodeling (rok: 2015, ), Wydawca: Bogucki Wydawnictwo Naukowe
  Data:
  konferencja 22-26.06
  Status:
  Opublikowana
 5. Urban structure types as a fingerprints of past, present and future city development
  Autorzy:
  Jasiewicz, Jarosław, Dąbrowski, Adam
  Konferencja:
  Geocomputation 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: University of Leeds
  Data:
  konferencja 4-7 09.2017
  Status:
  Opublikowana
 6. Multi-resolution, pattern-based segmentation of very large raster datasets
  Autorzy:
  Jasiewicz, Jarosław, Niesterowicz, Jacek, Stepinski, Tomasz, F.,
  Konferencja:
  GIScience 2016 Ninth International Conference on GIScience (rok: 2016, ), Wydawca: McGill University, Monreal, Canada
  Data:
  konferencja 27-30 września 2016
  Status:
  Opublikowana
 7. Pattern-based approach to knowledge extraction from large geospatial datasets
  Autorzy:
  J. Jasiewicz, P. Netzel and T.F. Stepinski
  Konferencja:
  GISCience 2014 Vienna (rok: 2014, ), Wydawca: GIScience
  Data:
  konferencja 23-26-09-2014
  Status:
  Opublikowana
 8. Regionalization of the conterminous U.S. into hierarchical landscape pattern types
  Autorzy:
  Niesterowicz, J., Stepinski, T., Jasiewicz., J.,
  Konferencja:
  Geocomputation 2015 The Art and Science of Solving Complex Spatial Problems with Computers (rok: 2015, ), Wydawca: University of Texas
  Data:
  konferencja 20-23 May
  Status:
  Opublikowana
 9. Terrain misclassification problem – analysis using pattern simulation approach
  Autorzy:
  Jasiewicz, Jarosław, Alfred Stach, Jakub Nowosad
  Konferencja:
  Geomorphometry.org 2015 Geomorphometry for Natural Hazards Geomodeling (rok: 2015, ), Wydawca: Bogucki Wydawnictwo Naukowe
  Data:
  konferencja 22-26.06
  Status:
  Opublikowana