Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Interakcje układu nerwowego i odpornościowego w mechanizmach kompensacyjnych na poziomie molekularnym i komórkowym

2012/07/B/NZ4/00205

Słowa kluczowe:

cyklooksygenazy COX-1 COX-2 COX-4 nerw błędny wagotomia podprzeponowa Indometacyna

Deskryptory:

 • NZ4_7: Neurofizjologia
 • NZ4_8: Neuroendokrynologia

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Marek Wieczorek 

Liczba wykonawców projektu: 12

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 629 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-14

Zakończenie projektu: 2018-06-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Nie planowano.
 2. Autosampler HPLC-AGILENT. Za kwotę 23 120 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (10)
 1. Peripheral and central compensatory mechanisms for impaired vagus nerve function during peripheral immune activation IF: 5,7
  Autorzy:
  Kobrzycka A, Napora P, Pearson BL, Pierzchała-Koziec K, Szewczyk R, Wieczorek M
  Czasopismo:
  Journal of Neuroinflammation (rok: 2019, tom: 16, strony: 44579), Wydawca: BMC Part of Springer Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1186/s12974-019-1544-y - link do publikacji
 1. COX inhibitors influence on opioid and immune relationships after treatment LPS in rats
  Autorzy:
  Paweł Napora, Anna Kobrzycka, Krystyna Pierzchała-Koziec, Marek Wieczorek
  Konferencja:
  The XXVI International Symposium Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism (rok: 2017, ), Wydawca: Edited by Prof. dr hab. Henryk Lach
  Data:
  konferencja 16,09
  Status:
  Opublikowana
 2. Influence of subdiaphragmatic vagotomy on opioids and dopaminergic system activity in rats striatum
  Autorzy:
  Kobrzycka A., Napora P., Pierzchała-KoziecK., Wieczorek M.
  Konferencja:
  XXVII International Congress of the Polish Physiological Society, Białystok (rok: 2017, ), Wydawca: PTF
  Data:
  konferencja 21 –23.09
  Status:
  Opublikowana
 3. Subdiaphragmatic vagotomy does not protect against the increase of cerebral noradrenergic response in rat
  Autorzy:
  M. Wieczorek, A. Kobrzycka, A.H. Swiergiel, E. Oclon, J. Zubel, M. Hübner, M. Siudak
  Konferencja:
  Society for Neuroscience (rok: 2015, ), Wydawca: Society for Neuroscience
  Data:
  konferencja 17 - 21 październik
  Status:
  Opublikowana
 4. Subdiaphragmatic vagotomy does not protect against the increase of noradrenergic responseof the rat
  Autorzy:
  Wieczorek M., Kobrzycka A., Swiergiel A.H., Oclon E., Zubel J., Hübner M.,
  Konferencja:
  . 12th International Congress of the Polish Neuroscience Society, Gdańsk (rok: 2015, ), Wydawca: PTBUN
  Data:
  konferencja 6 – 8.09
  Status:
  Opublikowana
 5. The influence of celecoxib on rat's behavior and its dopaminergic system activity in hypothalamus and amygdala after intraperitoneal injection of lipopolysaccharide
  Autorzy:
  Kacper Wróbel, Paweł Napora, Anna Kobrzycka, Marek Wieczorek
  Konferencja:
  MIKROBIOT 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Mikrobiologów
  Data:
  konferencja 19-21.09
  Status:
  Opublikowana
 6. Inhibitory cyklooksygenaz i wagotomia modulują aktywność osi przysadkowo-nadnerczowej u szczurów
  Autorzy:
  Wieczorek M., Kobrzycka A., Pierzchała-Koziec K.
  Konferencja:
  XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Katowice (rok: 2016, ), Wydawca: PTE
  Data:
  konferencja 15 – 17.09
  Status:
  Opublikowana
 7. Interaction of opioid and immune systems in response to vagotomy and inflammation in rat
  Autorzy:
  Krystyna Pierzchała-Koziec, Marek Wieczorek, Anna Kobrzycka, Paweł Napora
  Konferencja:
  The XXVI International Symposium Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism (rok: 2017, ), Wydawca: Edited by Prof. dr hab. Henryk Lach
  Data:
  konferencja 16,09
  Status:
  Opublikowana
 8. Possible neural compensatory mechanisms for the communication between the nervous and immune systems after cyclooxygenase inhibition
  Autorzy:
  Kobrzycka A., Wieczorek M., Zubel J., Oclon E, Hübner M.
  Konferencja:
  12th International Congress of the Polish Neuroscience Society (rok: 2015, ), Wydawca: PTBUN
  Data:
  konferencja 6 – 8.09
  Status:
  Opublikowana
 9. Subdiaphragmatic vagotomy does not influenced rats behavior in elevated plus maze and does not protect against noradrenergic responses after i.p. LPS injection
  Autorzy:
  Wieczorek M., Kobrzycka A., Pierzchała-Koziec K., Swiergiel A.H., Siudak M
  Konferencja:
  IBNS 25th Annual Meeting, Budapest (rok: 2016, ), Wydawca: IBNS
  Data:
  konferencja 7-12.06
  Status:
  Opublikowana
 10. Wpływ inhibitorów cyklooksygenaz i wagotomii na aktywność opioidów w prążkowiu szczurów
  Autorzy:
  Pierzchała-Koziec K., Wieczorek M., Kobrzycka A., Cieśla A
  Konferencja:
  . XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Katowice (rok: 2016, ), Wydawca: PTE
  Data:
  konferencja 15 – 17.09
  Status:
  Opublikowana