Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Mechanizm silnego wzrostu przewodnictwa elektronowego w wyniku termicznej nanokrystalizacji amorficznych odpowiedników oliwinów

2012/07/B/ST5/03184

Słowa kluczowe:

nanomateriały nanokrystalizacja hopping elektronowy oliwiny

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST3_5: Własności elektronowe materiałów i transportu

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jerzy Garbarczyk 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 853 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-09

Zakończenie projektu: 2016-07-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Dwa piece rurowe "Czylok" do pomiarów impedancyjnych.
 2. Arbin BT-2043. Za kwotę 60 000 PLN
 3. Kontroler temperatury LakeShore 335. Za kwotę 23 000 PLN
 4. Miernik impedancji Solartron 1260A. Za kwotę 185 000 PLN
 5. Piec indukcyjny "Argenta" AFI-02. Za kwotę 13 244 PLN
 6. Wzmacniacz prądowo-napięciowy Keithley 428. Za kwotę 29 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (14)
 1. The ac/dc conductivity studies of composites of glassy electronic and ionic conductors IF: 2,561
  Autorzy:
  W. Ślubowska, J. L. Nowiński, T.K. Pietrzak, J. E. Garbarczyk, M. Wasiucionek
  Czasopismo:
  Solid State Ionics (rok: 2016, tom: 288, strony: 277-280), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ssi.2016.01.039 - link do publikacji
 2. Highly conductive cathode materials for Li-ion batteries, prepared by thermal nanocrystallization of selected oxide glasses IF: 2,331
  Autorzy:
  T.K.Pietrzak, M.Wasiucionek, P. P. Michalski, A.Kaleta and J.E.Garbarczyk
  Czasopismo:
  Materials Science and Engineering B (rok: 2016, tom: 213, strony: 140-147), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.mseb.2016.05.008 - link do publikacji
 3. Nanocrystallization in vanadate-phosphate and lithium-iron-vanadate-phosphate glasses IF: 0,562
  Autorzy:
  T. K. Pietrzak, J. E. Garbarczyk, M. Wasiucionek, J. L. Nowiński
  Czasopismo:
  Phys.Chem.Glasses: Eur. J. Glass Sci and Techn. B (rok: 2016, tom: 57, strony: 113-124), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.13036/17533562.57.3.038 - link do publikacji
 4. Dependence of glass transition temperature on the heating rate in DTA experiments for glasses containing transition metal oxides IF: 1,716
  Autorzy:
  P.P. Michalski, T.K. Pietrzak, J.L. Nowiński, M. Wasiucionek, J.E. Garbarczyk
  Czasopismo:
  Journal of Non-Crystalline Solids (rok: 2016, tom: 443, strony: 155-161), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jnoncrysol.2016.04.015 - link do publikacji
 5. High electronic conductivity in nanostructured materials based on lithium-iron–vanadate-phosphate glasses IF: 2,112
  Autorzy:
  J. E. Garbarczyk, T.K. Pietrzak, M. Wasiucionek, A. Kaleta, A. Dorau, J. L. Nowiński
  Czasopismo:
  Solid State Ionics (rok: 2015, tom: 272, strony: 53-59), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ssi.2014.12.019 - link do publikacji
 6. Nature of electronic conductivity in olivine-like glasses and nanomaterials of Li2O–FeO–V2O5–P2O5 system IF: 2,38
  Autorzy:
  T.K. Pietrzak, P.P. Michalski, P.E. Kruk, W. Ślubowska, K. Szlachta, P. Duda, J.L. Nowiński, M. Wasiucionek, J.E. Garbarczyk
  Czasopismo:
  Solid State Ionics (rok: 2017, tom: 302, strony: 45-48), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ssi.2016.11.031 - link do publikacji
 7. TEM studies on thermally nanocrystallized vanadium-containing glassy analogs of LiFePO4 olivine IF: 2,383
  Autorzy:
  A. Kaleta, P. Dłużewski, M. Wasiucionek, T.K. Pietrzak, J.L. Nowiński, P.P. Michalski, J.E. Garbarczyk
  Czasopismo:
  Materials Characterization (rok: 2017, tom: 127, strony: 214-221), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matchar.2017.03.009 - link do publikacji
 1. Electrical conductivity enhancement in lithium-iron-phosphate glasses by their thermal nanocrystallization
  Autorzy:
  J.E.Garbarczyk, T.K.Pietrzak, M.Wasiucionek, J.L.Nowiński
  Konferencja:
  13 Sympozjum "Przewodniki Szybkich Jonów" (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Fizyki Molekularnej PAN
  Data:
  konferencja 4-7 grudnia 2013
  Status:
  Opublikowana
 2. Effect of nanocrystallization on selected properties of glasses containing transition metal oxides
  Autorzy:
  10.T.K. Pietrzak, P.P. Michalski, J.L. Nowiński, M. Wasiucionek, and J.E. Garbarczyk
  Konferencja:
  12 Int. Symposium o n Systems with Fast Ionic Transport (ISSFIT-12) (rok: 2016, ), Wydawca: KUT, Kowno, Litwa
  Data:
  konferencja 3-7 lipca 2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Moessbauer studies of Li2O–FeO–V2O5–P2O5 glasses and nanomaterials
  Autorzy:
  J. E. Garbarczyk, T. K. Pietrzak, K. Szlachta, J. Gałązka-Friedman, M. Wasiucionek
  Konferencja:
  5th Polish Forum Smart Energy Conversion &Storage"; 14th Symposium on Fast Ion Conductors" (rok: 2015, ), Wydawca: AGH, Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych
  Data:
  konferencja 22-25 września 2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Novel nanomaterials based on Li2O-FeO-V2O5-P2O5 glasses
  Autorzy:
  T.K. Pietrzak, J. E. Garbarczyk, M. Wasiucionek, J.L. Nowiński
  Konferencja:
  8th International Conference on Borate Glasses, Crystals and Melts" (rok: 2014, ), Wydawca: Uniiversity of Pardubice
  Data:
  konferencja 30 czerwca - 2 lipca 2014
  Status:
  Opublikowana
 5. Preparation and Characterization of Li2O-FeO-V2O5-P2O5 Glasses and Related Nanomaterials
  Autorzy:
  P. P. Michalski, J. L. Nowinski, T. K. Pietrzak, M. Wasiucionek, J. E. Garbarczyk, A. Zalewska
  Konferencja:
  11th International Symposium on Systems with Ionic Transport (ISSFIT-11) (rok: 2014, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 24-29 .06.2014
  Status:
  Opublikowana
 6. Kinetics of crystallization in Li2O–FeO–V2O5–P2O5 olivine-like glasses
  Autorzy:
  T. K. Pietrzak, A. Dorau, A. Kaleta, P. P. Michalski, J. Płachta, J. L. Nowiński, J. E. Garbarczyk, M. Wasiucionek
  Konferencja:
  11th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport (rok: 2014, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 25-29.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 7. Dependence of glass transition temperature on the heating rate in DTA experiments for glasses containing transition metal oxides
  Autorzy:
  P. Michalski, T.K.Pietrzak,J.L.Nowiński, M.Wasiucionek, J.E.Garbarczyk
  Konferencja:
  5th Polish Forum Smart Energy Conversion &Storage"; 14th Symposium on Fast Ion Conductors" (rok: 2015, ), Wydawca: AGH, Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych
  Data:
  konferencja 22-25 września 2015
  Status:
  Opublikowana
 8. Highly-Conductive Nanomaterials Based on Li2O–FeO–V2O5–P2O5 Glasses
  Autorzy:
  T. K. Pietrzak, J. E. Garbarczyk, M. Wasiucionek, J. L. Nowinski and P. P. Michalski
  Konferencja:
  20th International Conference on "Solid State Ionics", Keystone, USA (rok: 2015, ), Wydawca: Int.Soc. for Solid State Ionics, MRS
  Data:
  konferencja 14-19 czerwca 2015
  Status:
  Opublikowana
 9. Nature of electronic conductivity in olivine-like glasses and nanomaterials of Li2O–FeO–V2O5–P2O5 system
  Autorzy:
  T.K. Pietrzak, P.P. Michalski, P. Kruk, P. Duda, W. Ślubowska, J.L. Nowiński, M. Wasiucionek, and J.E. Garbarczyk
  Konferencja:
  12 Int.Symposium on Systems with Fast Ionic Transport (ISSFIT-12) (rok: 2016, ), Wydawca: KUT, Kowno, Litwa
  Data:
  konferencja 3-7 lipca 2016
  Status:
  Opublikowana
 10. Novel nanomaterials based on lithium-iron-phosphate glasses
  Autorzy:
  J. E. Garbarczyk, T.K. Pietrzak, M. Wasiucionek, J.L. Nowiński
  Konferencja:
  Symposium on "Smart Energy" (rok: 2013, ), Wydawca: AGH
  Data:
  konferencja 1-4 .10.2013
  Status:
  Opublikowana
 11. Właściwości elektryczne nanomateriałów o składzie LiFe1–2,5xVxPO4 (0,08 ≤ x ≤ 0,20)
  Autorzy:
  A. Kaleta, A. Dorau, T. K. Pietrzak, J. E. Garbarczyk, M. Wasiucionek
  Konferencja:
  13. Sympozjum "Przewodniki Szybkich Jonów" (rok: 2013, ), Wydawca: Insytut Fizyki Molekularnej PAN
  Data:
  konferencja 4-7 grudnia 2013
  Status:
  Opublikowana
 12. An X-RDF study of selected ionic and electronic conductive glasses
  Autorzy:
  J. Kalabiński, S. Gierlotka, T.K. Pietrzak, P. Grabowski, J.L. Nowiński, J.E. Garbarczyk
  Konferencja:
  5th Polish Forum Smart Energy Conversion &Storage"; 14. Symposium on Fast Ion Conductors" (rok: 2015, ), Wydawca: AGH, Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych
  Data:
  konferencja 22-25 września 2015
  Status:
  Opublikowana
 13. Preparation and Characterization of Li2O-FeO-V2O5-P2O5 Glasses and Related Nanomaterials
  Autorzy:
  P. P. Michalski, J. L. Nowinski, T. K. Pietrzak, M. Wasiucionek, J. E. Garbarczyk, A. Zalewska
  Konferencja:
  11th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport, Gdansk (rok: 2014, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 25-29 czerwca 2014
  Status:
  Opublikowana
 14. Właściwości termiczne nanomateriałów o składzie LiFe1–2,5xVxPO4 (0,08 ≤ x ≤ 0,20)
  Autorzy:
  A. Dorau, A. Kaleta, T. K. Pietrzak, J. E. Garbarczyk, M. Wasiucionek, J.L. Nowiński
  Konferencja:
  13. Sympozjum "Przewodniki Szybkich Jonów" (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Fizyki Molekularnej PAN
  Data:
  konferencja 4-7 grudnia 2013 r
  Status:
  Opublikowana