Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Reakcje nitroarenów z karboanionami allilowymi i benzylowymi ukierunkowane na syntezę policyklicznych pochodnych chinoliny

2012/07/B/ST5/00813

Słowa kluczowe:

chinolina nitroareny karboaniony kwasy Lewisa podstawienie nukleofilowe

Deskryptory:

 • ST5_23: Chemia organiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Organicznej PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Krzysztof Wojciechowski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 379 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-19

Zakończenie projektu: 2016-07-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 1. General synthesis of 2,1-benzisoxazoles (anthranils) from nitroarenes and benzylic C-H acids in aprotic media promoted by combination of strong bases and silylating agents IF: 1,896
  Autorzy:
  M.Więcław, M. Bobin, A. Kwast, R. Bujok, Z. Wróbel, K. Wojciechowski
  Czasopismo:
  Molecular Diversity (rok: 2015, tom: 19, strony: 807-816), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11030-015-9627-x - link do publikacji
 2. Simple synthesis 11-substituted norcryptotackieine derivatives IF: 3,84
  Autorzy:
  M. Nowacki, K. Wojciechowski
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2015, tom: 5, strony: 94296-94303), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5RA18626A - link do publikacji
 3. Synthesis of [1]Benzothieno[2,3-b]quinolines via Transition-Metal-Free [3+3] Annulation of Nitroarenes and Benzo[b]thiophen-3-ylacetonitrile or 3-Phenylsulfonylmethyl)benzo[b]thiophene Carbanions IF: 2,65
  Autorzy:
  M. Nowacki, K. Wojciechowski
  Czasopismo:
  Synthesis (rok: 2017, tom: 49, strony: 3794-3800), Wydawca: Thieme Stuttgart
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1055/s-0036-1588426 - link do publikacji
 4. Simple synthesis of 4-cyanoquinoline N-oxides IF: 2,379
  Autorzy:
  R. Bujok, Z. Wróbel, K. Wojciechowski
  Czasopismo:
  Tetrahedron Letters (rok: 2016, tom: 57, strony: 1014-1018), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tetlet.2016.01.072 - link do publikacji
 5. Synthesis of 4-(4-toluenesulfonyl)quinolines from nitroarenes and allyl sulfones using step-by-step procedure IF: 2,64
  Autorzy:
  K. Anczkiewicz, M. Królikiewicz, Z. Wróbel, K. Wojciechowski
  Czasopismo:
  Tetrahedron (rok: 2015, tom: 71, strony: 3924-3931), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tet.2015.04.034 - link do publikacji
 6. Transition-metal-free synthesis of 3-(1-pyrrolidinyl)-quinolines and 3-(1-pyrrolidinyl)quinoline 1-oxides via a one-pot reaction of 3-(1-pyrrolidinyl)crotonates with nitrobenzenes IF: 3,564
  Autorzy:
  R. Bujok, P. Cmoch, Z. Wróbel, K. Wojciechowski
  Czasopismo:
  Org. Biomol. Chem. (rok: 2017, tom: 15, strony: 2397-2402), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ob02658c - link do publikacji
 7. Transition-metal-free direct synthesis of tetra- and penta-cyclic aza-heteroarenes via [3+3] annulation of nitroarenes and benzyl type carbanions mediated by silylating agents
  Autorzy:
  M. Nowacki, K. Wojciechowski
  Czasopismo:
  Chemistry Select (rok: 2016, tom: 1, strony: 4886-4890), Wydawca: Wiley ChemPubSoc Europe
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/slct.201601128 - link do publikacji