Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza i aktywność przeciwgrzybicza nowych pochodnych chinoliny.

2012/07/N/NZ7/02110

Słowa kluczowe:

środki przeciwgrzybicze chinolina

Deskryptory:

 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Wioleta Cieślik 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 99 970 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-08-29

Zakończenie projektu: 2015-08-28

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Mieszadło magnetyczne z grzaniem. Za kwotę 5 000 PLN
 2. Program Chembiooffice. Za kwotę 3 000 PLN
 3. Wkładka Heat-on. Za kwotę 539 PLN
 4. Wkładka Heat-on, nakładka Multi-Well.
 5. Pompa próżniowa. Za kwotę 15 000 PLN
 6. Program Mestrenova z pakietem do predykcji.. Za kwotę 3 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 1. Microwave-Assisted 1,3-dipolar Cycloadditions to Nitrogen Containing Heterocycles. IF: 2,738
  Autorzy:
  W. Cieslik, M. Serda R. Musiol
  Czasopismo:
  Current Organic Chemistry (rok: 2015, tom: 19, strony: 1410-1427), Wydawca: Bentham Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/1385272819666150518103414 - link do publikacji
 2. Synthesis and In Vitro Activity of Anticancer Styrylquinolines. The p53 Independent Mechanism of Action. IF: 3,234
  Autorzy:
  A. Mrozek-Wilczkiewicz, E. Spaczynska, K. Malarz, W. C ieslik, M. Rams-Baron, V. Kryštof, R. Musiol
  Czasopismo:
  PLoS One (rok: 2015, tom: 10, strony: 44575), Wydawca: PLoS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0142678 - link do publikacji
 3. Investigation of the antimycobacterial activity of 8-hydroxyquinolines IF: 1,39
  Autorzy:
  Wioleta Cieslik, Ewelina Spaczynska, Katarzyna Malarz, Dominik Tabak, Eoghan Nevin, Jim O'Mahony, Aidan Coffey, Josef Jampilek, Robert Musiol
  Czasopismo:
  Medicinal Chemistry (rok: 2015, tom: 11, strony: 771-779), Wydawca: Bentham Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/1573406410666150807111703 - link do publikacji
 4. Synthesis of New Styrylquinoline Cellular Dyes, Fluorescent Properties, Cellular Localization and Cytotoxic Behavior. IF: 3,234
  Autorzy:
  1.M. Rams-Baron, M. Dulski, A. Mrozek-Wilczkiewicz, M. Korzec, W. Cieslik, E. Spaczyńska, P. Bartczak, A. Ratuszna, J. Polanski, R. Musiol
  Czasopismo:
  PLoS One (rok: 2015, tom: 10, strony: 44578), Wydawca: PLoS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0131210 - link do publikacji