Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

"Ocena ryzyka narażenia zdrowia konsumentów na pozostałości pestycydów w żywności poddanej obróbce technologicznej"

2012/07/N/NZ9/00043

Słowa kluczowe:

pozostałości pestycydów owoce i warzywa obróbka technologiczna ryzyko narażenia konsumenta

Deskryptory:

 • NZ9_7: Naukowe podstawy żywienia i badania żywności

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Magdalena Jankowska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 150 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-01

Zakończenie projektu: 2016-06-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Comparison of effects of technological water and thermal processing on pesticide removal in selected fruits and vegetables IF: ,643
  Autorzy:
  Lozowicka B., Jankowska M.
  Czasopismo:
  Journal of Elementology (rok: 2016, tom: 21, strony: 99-111), Wydawca: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.5601/jelem.2015.20.2.917 - link do publikacji
 2. The behavior of selected pesticide residues in blackcurrants during technological processing monitored by LC/MS/MS IF: 1,193
  Autorzy:
  Lozowicka B., Jankowska M., Kaczynski
  Czasopismo:
  Chemical Papers (rok: 2016, tom: 70, strony: 545-555), Wydawca: DeGruyter
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1515/chempap-2015-0244 - link do publikacji
 3. Dissipation of six fungicides in greenhouse-grown tomatoes with processing and health risk IF: 2,828
  Autorzy:
  Jankowska M., Hrynko I., Kaczynski. P., Lozowicka B.
  Czasopismo:
  Environmental Science and Pollution Research (rok: 2016, tom: 23, strony: 11885-11900), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s11356-016-6260-x - link do publikacji
 4. Removal of 16 pesticide residues from strawberries by washing with tap and ozone water, ultrasonic cleaning and boiling IF: 1,679
  Autorzy:
  Lozowicka B., Jankowska M., Hrynko I., Kaczynski. P.
  Czasopismo:
  Environmental Monitoring and Assessment (rok: 2016, tom: 188, strony: 51), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s10661-015-4850-6 - link do publikacji
 5. Investigations on fungicide removal from broccoli by various processing methods IF: ,987
  Autorzy:
  Bozena Lozowicka, Magdalena Jankowska, Ewa Rutkowska
  Czasopismo:
  Desalination and Water Treatment (rok: 2016, tom: 57, strony: 1564-1572), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1080/19443994.2014.988408 - link do publikacji
 1. Effects of Technological Processing on Levels of Fungicide and Insecticide Residues in Broccoli
  Autorzy:
  Bożena Łozowicka, Magdalena Jankowska
  Konferencja:
  2nd International Conference on Research in Science, Engineering and Technology (ICRSET'2014) (rok: 2014, ), Wydawca: IIE: International Institute of Engineers International Institute of Engineers
  Data:
  konferencja March 21-22
  Status:
  Opublikowane
 2. The effect of technological processing on selected fungicide and insecticide residue levels in blackcurrants.
  Autorzy:
  Lozowicka B., Jankowska M., Kaczynski P., Hrynko I., Rutkowska E.
  Konferencja:
  29th EFFoST International Conference (rok: 2015, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 10-12.11.2015
  Status:
  Opublikowane
 3. Dissipation, processing factors and risk assessment study of fungicide residues in greenhouse-grown tomatoes
  Autorzy:
  Lozowicka B., Jankowska M., Kaczynski P., Hrynko I., Rutkowska E.
  Konferencja:
  29th EFFoST International Conference (rok: 2015, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 10-12.11.2015
  Status:
  Opublikowane
 1. Wpływ mycia wodą chlorowaną na pozostałości środków ochrony roślin w żywności pochodzenia roślinnego oraz ryzyko narażenia zdrowia konsumentów
  Autorzy:
  Łozowicka B., Jankowska M., Kaczyński P.
  Książka:
  Bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Aspekty mikrobiologiczne, chemiczne i ocena towaroznawcza (rok: 2015, tom: 1, strony: 131-143), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Red. Stadnik J., Jackowska I.
  Status:
  Opublikowane