Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie tiazynowych produktów reakcji N-homocysteinylowanych białek i ich metabolitów z aldehydami

2012/07/B/ST5/00765

Słowa kluczowe:

1,3-tiazyny aldehydy N-homocysteinylowane białka oznaczanie

Deskryptory:

 • ST5_16: Chemia biologiczna
 • ST4_6: Chemia analityczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Rafał Głowacki 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 182 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-19

Zakończenie projektu: 2016-01-18

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Autosampler do chromatografu cieczowego HP 1100.. Za kwotę 60 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (10)
 1. A versatile method for analysis of saliva, plasma and urine for total thiols using HPLC with UV detection IF: 4,035
  Autorzy:
  Justyna Stachniuk, Paweł Kubalczyk, Paulina Furmaniak, Rafał Głowacki
  Czasopismo:
  Talanta (rok: 2016, tom: 155, strony: 70-77), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 2. Simultaneous determination of albumin and low-molecular-mass thiols in plasma by HPLC with UV detection IF: 2,694
  Autorzy:
  Kamila Borowczyk, Monika Wyszczelska-Rokiel, Paweł Kubalczyk, Rafał Głowacki
  Czasopismo:
  Journal of Chromatography B (rok: 2015, tom: 981-982, strony: 57-64), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jchromb.2014.12.032 - link do publikacji
 3. Determination of homocysteine thiolactone in urine by field amplified sample injection and sweeping MEKC method with UV detection IF: 2,694
  Autorzy:
  Paulina Furmaniak, Paweł Kubalczyk, Rafał Głowacki
  Czasopismo:
  Journal of Chromatography B (rok: 2014, tom: 961, strony: 36-41), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jchromb.2014.04.051 - link do publikacji
 4. Quantification of homocysteine and cysteine by derivatization with pyridoxal 5'-phosphate and hydrophilic interaction liquid chromatography IF: 3,436
  Autorzy:
  Rafał Głowacki, Justyna Stachniuk, Kamila Borowczyk, Hieronim Jakubowski
  Czasopismo:
  Analytical and Bioanalytical Chemistry (rok: 2016, tom: 408, strony: 1935-1941), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00216-016-9308-3 - link do publikacji
 5. Simultaneous determination of methionine and homocysteine by on-column derivatization with o-phtaldialdehyde IF: 4,035
  Autorzy:
  K. Borowczyk, G. Chwatko, P. Kubalczyk, H. Jakubowski, J. Kubalska, R. Głowacki
  Czasopismo:
  Talanta (rok: 2016, tom: 161, strony: 917-924), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 6. A simple HPLC-UV method for simultaneous determination of cysteine and cysteinylglycine in biological fluids IF: 0,485
  Autorzy:
  Rafał Głowacki, Justyna Stachniuk, Kamila Borowczyk
  Czasopismo:
  Acta Chromatographica (rok: 2016, tom: 28, strony: 333-346), Wydawca: Akadémiai Kiado
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1556/1326.2016.28.3.4 - link do publikacji
 1. A study on the estimation of labile sulfur compounds by high performance liquid chromatography
  Autorzy:
  Grażyna Chwatko, Marta Krawczyk, Kamila Borowczyk, Paweł Kubalczyk, Rafał Głowacki
  Konferencja:
  21st International Symposium on Separation Sciences (rok: 2015, ), Wydawca: National Institute of Chemistry, Slovenia
  Data:
  konferencja June 30 - July 3
  Status:
  Opublikowana
 2. Determination by liquid chromatography of homocysteine and cysteine in human plasma in the form of their thiazine and thiazolidine derivatives
  Autorzy:
  Rafał Głowacki, Justyna Stachniuk, Grażyna Chwatko, Kamila Borowczyk, Hieronim Jakubowski
  Konferencja:
  21st International Symposium on Separation Sciences (rok: 2015, ), Wydawca: National Institute of Chemistry, Slovenia
  Data:
  konferencja June 30--July 3
  Status:
  Opublikowana
 3. Identification of 2-pyridoxyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, novel metabolite of vitamin B6 and cysteine in human plasma
  Autorzy:
  Rafał Głowacki, Monika Wyszczelska-Rokiel, Hieronim Jakubowski
  Konferencja:
  1st Congress of Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics (rok: 2014, ), Wydawca: BIO 2014 Congress
  Data:
  konferencja 9-12 September
  Status:
  Opublikowana
 4. Capillary electrophoresis of selected biologically important compounds
  Autorzy:
  Paulina Furmaniak, Paweł Kubalczyk, Rafał Głowacki
  Konferencja:
  22nd Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry (YISAC) (rok: 2015, ), Wydawca: YISAC
  Data:
  konferencja June 30- July 4
  Status:
  Opublikowana
 5. Oznaczanie metioniny i homocysteiny w osoczu krwi techniką HPLC z detekcją spektrofluorymetryczną
  Autorzy:
  Kamila Borowczyk, Grażyna Chwatko, Paweł Kubalczyk, Hieronim Jakubowski, Rafał Głowacki
  Konferencja:
  IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej (rok: 2015, ), Wydawca: IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej
  Data:
  konferencja 6-10 lipca
  Status:
  Opublikowana
 6. Analityka tiolaktonu homocysteiny
  Autorzy:
  Rafał Głowacki
  Konferencja:
  IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej (rok: 2015, ), Wydawca: IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej
  Data:
  konferencja 6-10 lipca
  Status:
  Opublikowana
 7. Determination of homocysteine thiolactone in urine by field amplified sample injection and sweeping MEKC method with UV detection
  Autorzy:
  Paulina Furmaniak, Paweł Kubalczyk, Rafał Głowacki
  Konferencja:
  20th International Symposium on Separation Sciences (rok: 2014, ), Wydawca: ISSS 2014
  Data:
  konferencja 30 August-2 September
  Status:
  Opublikowana
 8. Zwiększanie czułości elektroforezy kapilarnej poprzez zastosowanie zatężania analitów w kapilarze
  Autorzy:
  Paweł Kubalczyk, Rafał Głowacki
  Konferencja:
  IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej (rok: 2015, ), Wydawca: IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej
  Data:
  konferencja 6-10 lipca
  Status:
  Opublikowana
 9. Oznaczanie tiolaktonu homocysteiny w moczu techniką elektroforezy kapilarnej z detekcją UV-VIS
  Autorzy:
  Paweł Kubalczyk, Paulina Furmaniak, Rafał Głowacki
  Konferencja:
  X Konferencja Chromatograficzna (rok: 2014, ), Wydawca: Katedra i Zakład Chemii Leków, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  Data:
  konferencja 23-26 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 10. Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej do wyznaczania statusu redoks albuminy w osoczu krwi
  Autorzy:
  Rafał Głowacki, Kamila Borowczyk
  Konferencja:
  X Konferencja Chromatograficzna (rok: 2014, ), Wydawca: Katedra i Zakład Chemii Leków, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  Data:
  konferencja 23-24 wrzesień
  Status:
  Opublikowana