Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ aktywności elektrochemicznej di- i trihydroksybenzenów na właściwości pojemnościowe oraz parametry fizykochemiczne granicy faz elektroda/elektrolit

2012/07/N/ST5/00211

Słowa kluczowe:

granica faz elektroda/elektrolit podwójna warstwa elektryczna hydroksybenzeny materiały węglowe

Deskryptory:

 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_6: Materiały porowate
 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Mikołaj Meller 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 74 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-18

Zakończenie projektu: 2014-12-17

Planowany czas trwania projektu: 18 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Kanał pomiarowy potencjostatu/galwanostatu VMP3 (BioLogic, Francja) wraz z modułem impedancyjnym. Za kwotę 16 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 1. Effect of benzoquinone additives on the performance of symmetric carbon/carbon capacitors – electrochemical impedance study IF: 2,74
  Autorzy:
  Mikolaj Meller, Krzysztof Fic
  Czasopismo:
  Journal of Energy Storage (rok: 2018, tom: 18, strony: 340-348), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.est.2018.05.017 - link do publikacji