Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Weryfikacja i nowa interpretacja mechanizmów niejednorodnego odkształcenia poli- i monokryształów o strukturze RSC w świetle zjawisk emisji akustycznej i tarcia wewnętrznego

2012/07/B/ST8/03055

Słowa kluczowe:

Niestabilność plastycznego płynięcia Mechanizmy odkształcenia Efekt Portevin-Le Chatelier (PL) Bliźniakowanie Pasma ścinania Emisja akustyczna (EA) Ultradźwięki Nieswobodne ściskanie (channel-die) Dyslokacje Tarcie wewnętrzne

Deskryptory:

 • ST3_2: Mechaniczne i akustyczne własności materii skondensowanej
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST8_4: Mechanika ciała stałego, mechanika płynów, termodynamika

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Andrzej Pawełek 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 297 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-15

Zakończenie projektu: 2016-07-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. nie zakupiono ani nie wytworzono żadnej aparatury.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Metoda emisji akustycznej w badaniach plastyczności metali, stopów i kompozytów
  Autorzy:
  A. Pawełek
  Czasopismo:
  dwumiesięcznik LAB – Laboratoria Aparatura Badania (rok: 2014, tom: 3, strony: 44727), Wydawca: Wyd. Roble sp. z o.o., Katowice, 2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Analysis of Acoustic Emission Puls Trains Generated by the Portevin-Le Chatelier Effect in Cu-Sn and Mg-Li Alloys Subjected to Tensile and Compression Tests
  Autorzy:
  Zbigniew Ranachowski, Andrzej Pawełek
  Czasopismo:
  RUDY I METALE NIEŻELAZNE (rok: 2018, tom: -, strony: -), Wydawca: WYDAWNICTWO SIGMA-N O T SP Z O O
  Status:
  Złożona
 3. Mechanisms of plastic instability and fracture of compressed and tensile tested Mg-Li alloys investigated using the acoustic emission method
  Autorzy:
  A. Pawełek, A. Piątkowski, W. Wajda, W. Skuza, A. Tarasek, W. Ozgowicz, B Grzegorczyk, Z. Ranachowski, S. Kúdela, Jr., S. Kúdela
  Czasopismo:
  Fracture and Structural Integrity (Frattura ed Integrita Strutturale) (rok: 2016, tom: 35, strony: 21-30), Wydawca: Gruppo Italiano Frattura (IGF)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3221/IGF-ESIS.35.02 - link do publikacji
 4. PLASTIC INSTABILITIES INDUCED BY THE PORTEVIN - LE CHÂTELIER EFFECT AND FRACTURE CHARACTER OF DEFORMED Mg-Li ALLOYS INVESTIGATED USING THE ACOUSTIC EMISSION METHOD IF: 0,763
  Autorzy:
  A. PAWEŁEK*,#, A. PIĄTKOWSKI*, W. WAJDA*, W. SKUZA*, A. TARASEK*, Z. RANACHOWSKI**, P. RANACHOWSKI **, W. OZGOWICZ***, S. KÚDELA JR.****, S. KÚDELA****
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2016, tom: Vol. 61 No 2, strony: p. 895–902), Wydawca: Polish Academy of Sciences, Committee of Metallurgy, Institute of Metallurgy and Materials Science.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2016-0152 - link do publikacji
 5. Relation between the plastic instability and fracture of tensile tested Cu-Sn alloys investigated with the application of acoustic emission technique
  Autorzy:
  W. Ozgowicz, B.Grzegorczyk, A. Pawełek, W. Wajda, W.Skuza. A.Piątkowski, Z. Ranachowski
  Czasopismo:
  Frattura ed Integrita Strutturale (Fracture and Structural Integrity) (rok: 2016, tom: 35, strony: 44885), Wydawca: Gruppo Italiano Frattura (IGF)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3221/IGF-ESIS.35.02 - link do publikacji
 6. Mechanical and Acoustic Emission Behavior of Mg-Li Based Alloys Compressed Before and After Pre-Deformation by Intensive Strain Methods
  Autorzy:
  Andrzej Pwełek
  Czasopismo:
  Archives of Current Research International (rok: 2017, tom: 9 (2), strony: 12785), Wydawca: Wang Mingyu, School of Metallurgy and Environment, Central South University, China
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.9734/ACRI/2017/35252 - link do publikacji
 7. Behaviour of Acoustic Emission in Deformation and Microcracking Processes of Mg Alloys Matrix Composites Subjected to Compression Tests
  Autorzy:
  Andrzej Pawełek, Wojciech Ozgowicz, Zbigniew Ranachowski, Stanislav Kúdela, Andrzej Piątkowski, Stanislav Kúdela, Jr., Przemysław Ranachowski
  Czasopismo:
  Archives of Current Research International (rok: 2017, tom: 8 (2), strony: -1-13), Wydawca: M.A. Elbagermi, Chemistry Department, Misurata University, Libya
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.9734/ACRI/2017/34598 - link do publikacji
 8. THE PORTEVIN –LE CHÂTELIER EFFECT AND ACOUSTIC EMISSION OF PLASTIC DEFORMATION CUZN30 MONOCRYSTALS IF: 0,763
  Autorzy:
  W.OZGOWICZ, B.GRZEGORCZYK, A.PAWEŁEK, A.PIĄTKOWSKI, Z.RANACHOWSKI
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2014, tom: 59, strony: 183-188), Wydawca: Polish Academy of Sciences, Committee of Metallurgy, Institute of Metallurgy and Materials Science.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/amm-2014-0029 - link do publikacji
 9. An analysis of the Portevin–Le Chatelier effect and cracking of CuSn6P alloy at elevated temperature of deformation applying the acoustic emission method IF: 2,195
  Autorzy:
  Wojciech Ozgowicz, Barbara Grzegorczyk, Andrzej Pawełek, Wojciech Wajda, Wojciech Skuza, Andrzej Piątkowski, Zbigniew Ranachowski
  Czasopismo:
  Engineering Fracture Mechanics (EMF) (rok: 2016, tom: 167, strony: 112-122), Wydawca: Editors A.R. Ingraffea Cornell University, Ithaca, New York, USA, M. Kuna Technische Universität Bergakademie Freiberg, Freiberg, Germany
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.engfracmech.2016.04036 - link do publikacji
 10. INFLUENCE OF THE STRAIN RATE ON THE PLC EFFECT AND ACOUSTIC EMISSION IN SINGLE CRYSTALS OF THE CuZn30 ALLOY COMPRESSED AT AN ELEVATED TEMPERATURE IF: 0,548
  Autorzy:
  Wojciech Ozgowicz, Barbara Grzegorczyk, Andrzej Pawełek, Andrzej Piątkowski, Zbigniew Ranachowski
  Czasopismo:
  Materiali in Technologije (MATERIALS and TECHNOLOGY) (rok: 2015, tom: 49, strony: 197-202), Wydawca: IMT, Slovenian Research Agency (ARRS)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17222/mit.2013.195 - link do publikacji
 11. Light alloys for application as engine parts – comparison of properties of three materials
  Autorzy:
  Zbigniew Ranachowski1, Andrzej Pawełek 2, Piotr Drzymała2, Jan Bonarski2 Marcin Lewandowski1, Wojciech Ozgowicz3
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie (Scientific Journals Maritime University of Szczecin) (rok: 2014, tom: 39 (111), strony: pp. 128–132), Wydawca: Akademia Morska w Szczecinie
  Status:
  Opublikowana
 12. Mechanisms of plastic instability and fracture of compressed and tensile tested Mg-Li alloys investigated using the acoustic emission method
  Autorzy:
  A. Pawełek, A. Piątkowski, W. Wajda, W. Skuza, A.Tarasek, W. Ozgowicz, B Grzegorczyk, Z. Ranachowski S. Kúdela, Jr., S. Kúdela
  Czasopismo:
  Fracture and Structural Integrity (Frattura ed Integrita Strutturale) (rok: 2016, tom: 35, strony: 21-30), Wydawca: Gruppo Italiano Frattura (IGF)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3221/IGF-ESIS.35.03 - link do publikacji
 1. "Plastic Instability of Al Alloys Investigated Using Acoustic Emission and Intensive Strain Methods "
  Autorzy:
  Andrzej Pawełek
  Książka:
  Acoustics in Materials (rok: 2018, ), Wydawca: In Tech
  Status:
  Przyjęta do publikacji