Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ dodatków stopowych na zdolność tworzenia się kwazikryształów w stopach na bazie układu Al-Mn.

2012/07/N/ST8/03922

Słowa kluczowe:

kwazikryształy odlewnicze stopy aluminium

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Katarzyna Stan-Głowińska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 143 260 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-24

Zakończenie projektu: 2016-12-23

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Formation of a quasicrystalline phase in Al-Mn base alloys cast at intermediate cooling rates IF: 2,993
  Autorzy:
  Katarzyna Stan-Głowińska, Łukasz Rogal, Anna Góral, Anna Wierzbicka-Miernik, Joanna Wojewoda-Budka, Norbert Schell, Lidia Lityńska-Dobrzyńska
  Czasopismo:
  Journal of Materials Science (rok: 2017, tom: 52, strony: 7794–7807), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10853-017-1011-z - link do publikacji
 2. Influence of Fe addition on the formation of a quasicrystalline phase in bulk Alrich Al-Mn base alloys IF: 2,383
  Autorzy:
  Katarzyna Stan-Glowinska, Lidia Litynska-Dobrzynska, Lukasz Rogal
  Czasopismo:
  Materials Characterization (rok: 2017, tom: 128, strony: 203-208), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matchar.2017.04.006 - link do publikacji
 3. Formation of Quasicrystalline Phases and Their Close Approximants in Cast Al-Mn Base Alloys Modified by Transition Metals IF: 2,144
  Autorzy:
  Katarzyna Stan-Głowińska
  Czasopismo:
  Crystals (rok: 2018, tom: 8, strony: 61), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/cryst8020061 - link do publikacji
 1. Wpływ dodatków stopowych i szybkości chłodzenia na tworzenie się fazy kwazikrystalicznej w stopach Al-Mn
  Autorzy:
  K. Stan-Głowińska, Ł. Rogal, L. Lityńska-Dobrzyńska
  Książka:
  65 LAT INSTYTUTU METALURGII I INŻYNIERII MATRIAŁOWEJ im. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1952-2017 (rok: 2017, tom: 1, strony: 269-280), Wydawca: IMIM PAN
  Status:
  Opublikowana