Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Karbenowe kompleksy rutenu zawierające czwartorzędowe grupy aminowe jako efektywne katalizatory metatezy. Wpływ rodzaju przeciwjonu na właściwości kompleksów rutenu.

2012/07/B/ST5/02119

Słowa kluczowe:

Metateza olefin katalizatory rutenowe kataliza chemia organiczna

Deskryptory:

 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_20: Chemia pojedynczych cząsteczek i makrocząsteczek
 • ST5_23: Chemia organiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Apeiron Synthesis S.A

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Michał Bieniek 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 500 700 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-09-10

Zakończenie projektu: 2016-09-09

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Szkło laboratoryjne. Za kwotę 25 556 PLN
 2. Chromatograf gazowy z autosamplerem. Za kwotę 26 527 PLN
 3. Waga analityczna. Za kwotę 1 547 PLN
 4. Czasza aluminowa. Za kwotę 1 500 PLN
 5. Mieszadło magnetyczne. Za kwotę 1 051 PLN
 6. Wyparka próżniowa. Za kwotę 4 733 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Ammonium NHC-tagged olefin metathesis catalysts – influence of the counter-ion on the catalytic activity IF: 3,269
  Autorzy:
  Andrzej Tracz, Anna Gawin, Michał Bieniek, Tomasz K. Olszewski, Krzysztof Skowerski
  Czasopismo:
  New Journal of Chemistry (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: 8609-8614), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C8NJ00614H - link do publikacji
 2. Ru-Based Complexes with Quaternary Ammonium Tags Immobilized on Mesoporous Silica as Olefin Metathesis Catalysts IF: 9,312
  Autorzy:
  Jakub Pastva, Krzysztof Skowerski, Stefan J. Czarnocki, Naděžda Žilková, Jiří Čejka, Zdeněk Bastl, Hynek Balcar
  Czasopismo:
  American Chemical Society (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 3227-3236), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/cs500796u - link do publikacji
 3. Rutheniumbased complexes bearing quaternary ammonium tags as versatile catalysts for olefin metathesis: From the discovery to practical applications IF: 9,312
  Autorzy:
  Olszewski Tomasz, Skowersk Krzysztof, Bieniek Michal
  Czasopismo:
  Organic Process Research & Development (rok: 2020, tom: 24(2), strony: 125-145), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.oprd.9b00483 - link do publikacji