Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Perwaporacyjna membrana z unieruchomioną cieczą jonową do zatężania biobutanolu

2012/07/B/ST8/03379

Słowa kluczowe:

biobutanol perwaporacja ciecze jonowe membrany

Deskryptory:

 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Władysław Kamiński 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 358 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-25

Zakończenie projektu: 2016-06-24

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Waga laboratoryjna METTLER TOLEDO. Za kwotę 20 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Mechanisms Evaluation and Characterisation of the Butanol Concentration Using Pervaporation IF: 1,631
  Autorzy:
  Paulina Rdzanek, Joanna Marszałek, Władysław Kamiński
  Czasopismo:
  Desalination and Water Treatment (rok: 2017, tom: 64, strony: 378–382), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.5004/dwt.2017.11400 - link do publikacji
 2. Modeling of liquid–liquid equilibrium in the quinary system of water, acetone, n-butanol, ethanol, and ionic liquid IF: 2,241
  Autorzy:
  Władysław KamiŃski, Andrzej Górak, Artur Kubiczek
  Czasopismo:
  Fluid Phase Equilibria (rok: 2014, tom: 384, strony: 114–121), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
 3. Modeling of single- and multi-stage extraction in the system of water, acetone, butanol, ethanol and ionic liquid IF: 1,987
  Autorzy:
  Artur Kubiczek, Władysław Kamiński, Andrzej Górak
  Czasopismo:
  Fluid Phase Equilibria (rok: 2016, tom: 425, 15, strony: 365–373), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.fluid.2016.05.023 - link do publikacji
 4. Application of supported ionic liquid membranes (SILMs) for biobutanol pervaporation IF: 3,525
  Autorzy:
  P. Rdzanek, S. Heitmann, A. Górak, W. Kamiński
  Czasopismo:
  Separation and Purification Technology (rok: 2015, tom: 155, strony: 83–88), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.seppur.2015.03.024 - link do publikacji
 5. Improving performance of pervaporation membranes for biobutanol separation IF: 0,988
  Autorzy:
  Joanna Marszałek, Paulina Rdzanek, Władysław Kamiński
  Czasopismo:
  Desalination and Water Treatment (rok: 2014, tom: 56/13, strony: 1–9), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1080/19443994.2014.973453 - link do publikacji
 6. Pervaporation Membrane Containing Ionic Liquid for Biobutanol Concentration
  Autorzy:
  Joanna Marszałek, Paulina Rdzanek
  Czasopismo:
  Ecological Chemistry and Engineering A (rok: 2013, tom: 20(9), strony: 1065-1072), Wydawca: Society of Ecological Chemistry and Engineering
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.2428/ecea.2013.20(09)098 - link do publikacji
 1. Immobilisation of ionic liquid (IL) on a f lat pervaporation membrane
  Autorzy:
  Paulina Rdzanek, Joanna Marszałek , Władysław Kamiński
  Konferencja:
  Membranes and Membrane Processes in Environmental Protection (rok: 2014, ), Wydawca: Environmental Engineering Committee Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 11-14.06.2014
  Status:
  Opublikowane
 2. Perwaporacyjna membrana z dodatkiem cieczy jonowej do zatężania biobutanolu
  Autorzy:
  Joanna Marszałek, Paulina Rdzanek
  Konferencja:
  Central European Conference ECOpole'13 (rok: 2014, ), Wydawca: PECO
  Data:
  konferencja 23-25.10.2013
  Status:
  Opublikowane
 3. Hydrodynamika i efektywność perwaporacyjnego zatężania biobutanolu na modułach membranowych
  Autorzy:
  Joanna Marszałek, Michał Tylman, Paulina Rdzanek, Władysław Kamiński
  Konferencja:
  XXII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej (rok: 2016, ), Wydawca: EXALL Łódź Polska
  Data:
  konferencja 5-9.09.2016
  Status:
  Opublikowane
 4. Perwaporacyjne zatężanie układu butanol-etanol-aceton-woda na membranach komercyjnych
  Autorzy:
  Paulina Rdzanek, Joanna Marszałek, Władysław Kamiński
  Konferencja:
  Central European Conference ECOpole'15 (rok: 2015, ), Wydawca: PECO
  Data:
  konferencja 14-16.10.2015
  Status:
  Opublikowane