Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Materiały mikro- i mezoporowate jako nowe potencjalne nośniki związków zapachowych

2012/07/N/ST5/00181

Słowa kluczowe:

sita molekularne zeolity materiały zeolitopodobne związki zapachowe IGC

Deskryptory:

 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów
 • ST4_5: Chemia i fizykochemia powierzchni

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Małgorzata Kasperkowiak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 99 590 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-23

Zakończenie projektu: 2015-07-22

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Wysokociśnieniowy autoklaw laboratoryjny. Za kwotę 29 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Characteristics of natural and synthetic molecular sieves and study of their interactions with fragrance compounds IF: 0,926
  Autorzy:
  Małgorzata Kasperkowiak, Beata Strzemiecka, Adam Voelkel
  Czasopismo:
  Physicochemical Problems of Mineral Processing (rok: 2016, tom: 52, strony: 789-802), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5277/ppmp160222 - link do publikacji
 2. Physicochemical characterization of micro- and mesoporous aluminosilicates. Estimation of the thermal stability of molecular sieve-fragrance compound system
  Autorzy:
  Małgorzata Kasperkowiak, Beata Strzemiecka, Danuta Matykiewicz, Adam Voelkel
  Czasopismo:
  Advanced Porous Materials (rok: 2014, tom: 2, strony: 277-285), Wydawca: American Scientific Publishers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1166/apm.2014.1074 - link do publikacji
 1. Estimation of the thermal stability of porous material-fragrance compound system
  Autorzy:
  Małgorzata Kasperkowiak, Beata Strzemiecka, Danuta Matykiewicz, Joanna Zwolińska, Adam Voelkel
  Konferencja:
  Fourth International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials (Hybrid Materials 2015) (rok: 2015, ), Wydawca: Elsievier
  Data:
  konferencja 09-13 marca
  Status:
  Opublikowana
 2. Examination of raw and modified aluminosilicates by inverse gas chromatography
  Autorzy:
  Małgorzata Kasperkowiak, Beata Strzemiecka, Adam Voelkel
  Konferencja:
  Fourth International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials (Hybrid Materials 2015) (rok: 2015, ), Wydawca: Elsievier
  Data:
  konferencja 09-13 marca
  Status:
  Opublikowana
 3. Study of structural properties of aluminosilicates by Inverse Gas Chromatography
  Autorzy:
  Małgorzata Kasperkowiak, Beata Strzemiecka, Adam Voelkel, Joanna Nowakowska
  Konferencja:
  BaltSilica 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  Data:
  konferencja 01-03 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 1. Spektroskopia w podczerwieni w badaniach układów sito molekularne-związek zapachowy
  Autorzy:
  Małgorzata Kasperkowiak, Beata Strzemiecka, Adam Voelkel
  Książka:
  Nauka i Przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości (rok: 2014, tom: II, strony: 660-663), Wydawca: Wydawnictwo UMCS
  Status:
  Opublikowana