Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

2-metoksyestradiol jako fizjologiczny induktor neuronalnej syntazy tlenku azotu (nNOS) w modelu apoptozy komórek kostniakomięsaka

2012/07/B/NZ1/00010

Słowa kluczowe:

2-metoksyestradiol witamina D3 neuronalna syntaza tlenku azotu mięsak kościopochodny kostniakomięsak

Deskryptory:

 • NZ1_1: Biologia molekularna
 • NZ1_2: Biochemia

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Michał Woźniak 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 843 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-17

Zakończenie projektu: 2017-01-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. fabrycznie nowy aparat do obrazowania żeli i membran otrzymanych techniką wetern blot.
 2. wirówka z chłodzeniem. Za kwotę 15 000 PLN
 3. kołyska/wytrząsarka laboratoryjna. Za kwotę 4 500 PLN
 4. łaźnia wodna termostatowa. Za kwotę 4 000 PLN
 5. aparat do liczenia komórek. Za kwotę 11 000 PLN
 6. aparaty do elektroforezy (małe i duże żele) i transferu białek wraz z zasilaczami oraz niezbędnym oprzyrządowaniem (2 szt.). Za kwotę 20 000 PLN
 7. sprzęt komputerowy przenośny wraz z dyskiem zewnętrznym. Za kwotę 5 000 PLN
 8. aparat do automatycznego wywoływania klisz RTG. Za kwotę 20 000 PLN
 9. aspirator butelkowy. Za kwotę 1 600 PLN
 10. kostkarka do lodu. Za kwotę 3 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. 2-methoxyestradiol impacts on amino acids-mediated metabolic reprogramming in osteosarcoma cells by its interaction with NMDA receptor. IF: 3,923
  Autorzy:
  MAGDALENA GORSKA-PONIKOWSKA*, UGO Perricone, Alicja Kuban-Jankowska, GIOSUE Lo Bosco, and Giampaolo BARONE
  Czasopismo:
  Journal of Cellular Physiology (rok: 2017, tom: 232(11), strony: 3030-3049), Wydawca: Journal of Cellular Physiology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jcp.25888 - link do publikacji
 2. Neuronal Nitric Oxide Synthase-Mediated Genotoxicity of 2-Methoxyestradiol in Hippocampal HT22 Cell Line. IF: 5,137
  Autorzy:
  Gorska M, Zmijewski MA, Kuban-Jankowska A, Wnuk M, Rzeszutek I, Wozniak M.
  Czasopismo:
  Molecular Neurobiology (rok: 2016, tom: 53(7), strony: 5030-40), Wydawca: Molecular Neurobiology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12035-015-9434-5. - link do publikacji
 3. Nitro-oxidative Stress Is Involved in Anticancer Activity of 17β-Estradiol Derivative in Neuroblastoma Cells IF: 1,836
  Autorzy:
  Gorska, Kuban-Jankowska, Milczarek, Wozniak
  Czasopismo:
  Anticancer Research (rok: 2016, tom: 36(4), strony: 1693-8), Wydawca: Anticancer Research
  Status:
  Opublikowana
 4. Heat shock proteins in main pediatric malignancies. A clinical overview IF: 4,249
  Autorzy:
  Skora D, Gorska M*
  Czasopismo:
  Frontiers in Bioscience, Landmark Edition (rok: 2016, tom: 21, strony: 157-64.), Wydawca: Frontiers in Biosicence
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2741/4381 - link do publikacji
 5. New insight into 2-methoxyestradiol- a possible physiological link between neurodegeneration and cancer cell death. IF: 3,853
  Autorzy:
  Gorska, Kuban-Jankowska, Slawek, Wozniak
  Czasopismo:
  Current Medicinal Chemistry (rok: 2016, tom: 23(15), strony: 1513-27), Wydawca: Current Medicinal Chemistry
  Status:
  Opublikowana
 6. Effect of 2-Methoxyestradiol on Dephosphorylation of Neuronal Nitric Oxide Synthase in Osteosarcoma 143B Cells. An in vitro study
  Autorzy:
  Gorska M*, Kuban-Jankowska A, Antoniewicz J , Wozniak M
  Czasopismo:
  Journal of Clinical Toxicology (rok: 2015, tom: 5,2, strony: 44565), Wydawca: Journal of Clinical Toxicology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4172/2161-0495.1000240 - link do publikacji
 7. Impact of apparent antagonism of estrogen receptor β by fulvestrant on anticancer activity of 2-methoxyestradiol. IF: 1,826
  Autorzy:
  Gorska Magdalena*, Roksana Maja Wyszkowska, Alicja Kuban-Jankowska, Michal Wozniak
  Czasopismo:
  Anticancer Research (rok: 2016, tom: 36(5), strony: 2217-26), Wydawca: Anticancer Research
  Status:
  Opublikowana
 8. Neuronal nitric oxide synthase induction in the antitumorigenic and neurotoxic effects of 2-methoxyestradiol. IF: 2,095
  Autorzy:
  Gorska M*, Kuban-Jankowska A, Zmijewski M, Gorzynik M, Szkatula M, Wozniak M.
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2014, tom: 19(9), strony: 13267-81), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules190913267. - link do publikacji
 9. DNA strand breaks induced by nuclear hijacking of neuronal NOS as an anti-cancer effect of 2-methoxyestradiol IF: 6,627
  Autorzy:
  Gorska Magdalena*, Kuban-Jankowska Alicja, Wnuk Maciej, Rzeszutek Iwona, Zmijewski Michal A, Lewinska Anna, Gorzynik Monika, Daca Agnieszka, Marino Gammazza Antonella, Cappello Francesco, Wozniak Michal
  Czasopismo:
  Oncotarget (rok: 2015, tom: 20;6, strony: 15449-63), Wydawca: Oncotarget
  Status:
  Opublikowana
 1. 2-metoksyestradiol jako naturalny czynnik przeciwnowotworowy w modelu śmierci komórkowej kostniakomięsaka
  Autorzy:
  EWELINA ZIELIŃSKA, MAGDALENA GÓRSKA, ALICJA KUBAN-JANKOWSKA, MICHAŁ WOŹNIAK.
  Konferencja:
  CNŚ : Człowiek Nauka Środowisko, (rok: 2014, ), Wydawca: Fundacja Centrum Transferu Technologii Synergy, 2014
  Data:
  konferencja 26-27 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 2. Physiological and pharmacological effects of 2-methoxyestradiol
  Autorzy:
  Magdalena Gorska, Alicja Kuban-Jankowska, Michal A. Zmijewski, Maciej Wnuk, Monika Gorzynik, Iwona Rzeszutek, Michal Wozniak
  Konferencja:
  Frontiers in Cancer Prevention: Fulfilled Promises, Translational Challenges and Future Directions (rok: 2015, ), Wydawca: Frontiers in Cancer Prevention: Fulfilled Promises, Translational Challenges and Future Directions
  Data:
  konferencja 24-26.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Anticancer activity and molecular signalling of potent chemotherapeutics- 2-methoxyestradiol and fulvestrant in therapy of osteosarcoma.
  Autorzy:
  Magdalena Gorska, Alicja Kuban-Jankowska, Roksana Wyszkowska, Michal Zmijewski, Cappello Francesco, Michal Wozniak
  Konferencja:
  5th Portuguese Young Chemists Meeting (5th PYCheM) (rok: 2016, ), Wydawca: 5th Portuguese Young Chemists Meeting (5th PYCheM)
  Data:
  konferencja 26-29.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Control of mitochondrial biogenesis and function as an anticancer approach - impact of 2-methoxyestradiol and fulvestrant on mitochondria in highly metastatic osteosarcoma 143B.
  Autorzy:
  Magdalena Gorska*, Alicja Kuban-Jankowska, Mariusz Karbowski, Jan Spodnik, Wojciech Sawczuk, Roksana Wyszkowska, Takashi Wakabayashi, Micha Wozniakl
  Konferencja:
  Mito2015 - Mitochondria in life, death and disease 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Mito 2015
  Data:
  konferencja 12-16.10.2015
  Status:
  Opublikowana
 5. Physiological and pharmacological consequences of 2-methoxyestradiol, a plausible novel hormone
  Autorzy:
  MAGDALENA GÓRSKA, ALICJA KUBAN-JANKOWSKA, MONIKA GORZYNIK, MICHAŁ ALEKSANDER ŻMIJEWSKI, M. Wnuk, I. Rzeszutek, A. Lewińska, MICHAŁ WOŹNIAK.
  Konferencja:
  BIO 2014 Congress: 1st Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics; 49th Meeting of the Polish Biochemical Society; 12th Conference of the Polish Society for Cell Biology; 16th Meeting of the Polish Biophysical Society; 7th Meeting of the Polish Bioinformatics Society, Warsaw, Poland, (rok: 2014, ), Wydawca: Acta Biochim. Pol. 2014; vol. 61, suppl. 1, s. 136, bibliogr. [3] poz.
  Data:
  konferencja September 9th-12th
  Status:
  Opublikowana
 6. Anticancer activity of oleuropein, the component of olive oil, in separate and combined treatment of main pediatric malignancies with potent chemotherapeutics - 2 methoxyestradiol and fulvestrant
  Autorzy:
  Magdalena Gorska
  Konferencja:
  Nu.Me Gdansk International Meeting, Obesity and Diabetes, Epidemiology and Pathogenesis (rok: 2016, ), Wydawca: Nu.Me Gdansk International Meeting
  Data:
  konferencja 25-27 maj
  Status:
  Opublikowana
 7. Dual effects of 2-methoxyestradiol : anticancer agent and neurotoxin?
  Autorzy:
  MONIKA GORZYNIK, ALICJA KUBAN-JANKOWSKA, MICHAŁ A. ŻMIJEWSKI, AGNIESZKA DACA, MICHAŁ WOŹNIAK, MAGDALENA GÓRSKA.
  Konferencja:
  BIO 2014 Congress: 1st Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics; 49th Meeting of the Polish Biochemical Society; 12th Conference of the Polish Society for Cell Biology; 16th Meeting of the Polish Biophysical Society; 7th Meeting of the Polish Bioinformatics Society, Warsaw, Poland, (rok: 2014, ), Wydawca: Acta Biochim. Pol. 2014; vol. 61, suppl. 1, s. 147, bibliogr. 3 poz.
  Data:
  konferencja 9th-12th
  Status:
  Opublikowana
 8. Cumulative effects of vitamin D and 2-metoxyestradiol on inhibition of growth of osteosarcoma and melanoma cell lines
  Autorzy:
  JUSTYNA WIERZBICKA, P. Bieniasz-Krzywiec, MAGDALENA GÓRSKA, JAKUB ANTONIEWICZ, K. Wesołowska, ANNA PIOTROWSKA, KAROLINA SIWICKA, MONIKA GORZYNIK, MICHAŁ WOŹNIAK, MICHAŁ A. ŻMIJEWSKI.
  Konferencja:
  BIO 2014 Congress: 1st Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics; 49th Meeting of the Polish Biochemical Society; 12th Conference of the Polish Society for Cell Biology; 16th Meeting of the Polish Biophysical Society; 7th Meeting of the Polish Bioinformatics Society, Warsaw, Poland, September 9th-12th 2014 : abstracts (rok: 2014, ), Wydawca: Acta Biochim. Pol. 2014; vol. 61, suppl. 1, s. 56
  Data:
  konferencja September 9th-12th 2014
  Status:
  Opublikowana
 1. Białka szoku termicznego HSPs – potencjalne markery diagnostyczne oraz cel terapeutyczny dla leków antynowotworowych nowej generacji
  Autorzy:
  Dorota Skóra, Monika Gorzynik, Alicja Kuban-Jankowska, Maciej Niedźwiecki, Elżbieta Adamkiewicz-Drozynska, Michał Woźniak Magdalena Górska*
  Książka:
  Na pograniczu biologii i chemii, pod red. H. Koroniaka i J. Barciszewskiego (rok: 2014, tom: 32, strony: 331-348), Wydawca: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  Status:
  Opublikowana
 2. Syntazy tlenku azotu (NOSs) jako nowy cel terapeutyczny dla leków antynowotworowych
  Autorzy:
  Gorska Magdalena
  Książka:
  Na pograniczu biologii i chemii, pod red. H. Koroniaka i J. Barciszewskiego (rok: 2014, tom: 32, strony: 107-119), Wydawca: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  Status:
  Opublikowana