Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

2-metoksyestradiol jako fizjologiczny induktor neuronalnej syntazy tlenku azotu (nNOS) w modelu apoptozy komórek kostniakomięsaka

2012/07/B/NZ1/00010

Słowa kluczowe:

2-metoksyestradiol witamina D3 neuronalna syntaza tlenku azotu mięsak kościopochodny kostniakomięsak

Deskryptory:

 • NZ1_1: Biologia molekularna
 • NZ1_2: Biochemia

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Michał Woźniak 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 843 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-17

Zakończenie projektu: 2017-01-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. aparaty do elektroforezy (małe i duże żele) i transferu białek wraz z zasilaczami oraz niezbędnym oprzyrządowaniem. Za kwotę 20 000 PLN
 2. aspirator butelkowy. Za kwotę 1 600 PLN
 3. sprzęt komputerowy przenośny wraz z dyskiem zewnętrznym. Za kwotę 5 000 PLN
 4. łaźnia wodna termostatowa. Za kwotę 4 000 PLN
 5. aparat do automatycznego wywoływania klisz RTG. Za kwotę 20 000 PLN
 6. aparat do liczenia komórek. Za kwotę 11 000 PLN
 7. fabrycznie nowy aparat do obrazowania żeli i membran otrzymanych techniką wetern blot. Za kwotę 0 PLN
 8. kostkarka do lodu. Za kwotę 3 500 PLN
 9. kołyska/wytrząsarka laboratoryjna. Za kwotę 4 500 PLN
 10. wirówka z chłodzeniem. Za kwotę 15 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. 2-methoxyestradiol impacts on amino acids-mediated metabolic reprogramming in osteosarcoma cells by its interaction with NMDA receptor. IF: 3,923
  Autorzy:
  MAGDALENA GORSKA-PONIKOWSKA*, UGO Perricone, Alicja Kuban-Jankowska, GIOSUE Lo Bosco, and Giampaolo BARONE
  Czasopismo:
  Journal of Cellular Physiology (rok: 2017, tom: 232(11), strony: 3030-3049), Wydawca: Journal of Cellular Physiology
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1002/jcp.25888 - link do publikacji
 2. Heat shock proteins in main pediatric malignancies. A clinical overview IF: 4,249
  Autorzy:
  Skora D, Gorska M*
  Czasopismo:
  Frontiers in Bioscience, Landmark Edition (rok: 2016, tom: 21, strony: 157-64.), Wydawca: Frontiers in Biosicence
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.2741/4381 - link do publikacji
 3. Effect of 2-Methoxyestradiol on Dephosphorylation of Neuronal Nitric Oxide Synthase in Osteosarcoma 143B Cells. An in vitro study
  Autorzy:
  Gorska M*, Kuban-Jankowska A, Antoniewicz J , Wozniak M
  Czasopismo:
  Journal of Clinical Toxicology (rok: 2015, tom: 5,2, strony: 44200), Wydawca: Journal of Clinical Toxicology
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.4172/2161-0495.1000240 - link do publikacji
 4. New insight into 2-methoxyestradiol- a possible physiological link between neurodegeneration and cancer cell death. IF: 3,853
  Autorzy:
  Gorska, Kuban-Jankowska, Slawek, Wozniak
  Czasopismo:
  Current Medicinal Chemistry (rok: 2016, tom: 23(15), strony: 1513-27), Wydawca: Current Medicinal Chemistry
  Status:
  Opublikowane
 5. DNA strand breaks induced by nuclear hijacking of neuronal NOS as an anti-cancer effect of 2-methoxyestradiol IF: 6,627
  Autorzy:
  Gorska Magdalena*, Kuban-Jankowska Alicja, Wnuk Maciej, Rzeszutek Iwona, Zmijewski Michal A, Lewinska Anna, Gorzynik Monika, Daca Agnieszka, Marino Gammazza Antonella, Cappello Francesco, Wozniak Michal
  Czasopismo:
  Oncotarget (rok: 2015, tom: 20;6, strony: 15449-63), Wydawca: Oncotarget
  Status:
  Opublikowane
 6. Impact of apparent antagonism of estrogen receptor β by fulvestrant on anticancer activity of 2-methoxyestradiol. IF: 1,826
  Autorzy:
  Gorska Magdalena*, Roksana Maja Wyszkowska, Alicja Kuban-Jankowska, Michal Wozniak
  Czasopismo:
  Anticancer Research (rok: 2016, tom: 36(5), strony: 2217-26), Wydawca: Anticancer Research
  Status:
  Opublikowane
 7. Neuronal Nitric Oxide Synthase-Mediated Genotoxicity of 2-Methoxyestradiol in Hippocampal HT22 Cell Line. IF: 5,137
  Autorzy:
  Gorska M, Zmijewski MA, Kuban-Jankowska A, Wnuk M, Rzeszutek I, Wozniak M.
  Czasopismo:
  Molecular Neurobiology (rok: 2016, tom: 53(7), strony: 5030-40), Wydawca: Molecular Neurobiology
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s12035-015-9434-5. - link do publikacji
 8. Neuronal nitric oxide synthase induction in the antitumorigenic and neurotoxic effects of 2-methoxyestradiol. IF: 2,095
  Autorzy:
  Gorska M*, Kuban-Jankowska A, Zmijewski M, Gorzynik M, Szkatula M, Wozniak M.
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2014, tom: 19(9), strony: 13267-81), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.3390/molecules190913267. - link do publikacji
 9. Nitro-oxidative Stress Is Involved in Anticancer Activity of 17β-Estradiol Derivative in Neuroblastoma Cells IF: 1,836
  Autorzy:
  Gorska, Kuban-Jankowska, Milczarek, Wozniak
  Czasopismo:
  Anticancer Research (rok: 2016, tom: 36(4), strony: 1693-8), Wydawca: Anticancer Research
  Status:
  Opublikowane
 1. 2-metoksyestradiol jako naturalny czynnik przeciwnowotworowy w modelu śmierci komórkowej kostniakomięsaka
  Autorzy:
  EWELINA ZIELIŃSKA, MAGDALENA GÓRSKA, ALICJA KUBAN-JANKOWSKA, MICHAŁ WOŹNIAK.
  Konferencja:
  CNŚ : Człowiek Nauka Środowisko, (rok: 2014, ), Wydawca: Fundacja Centrum Transferu Technologii Synergy, 2014
  Data:
  konferencja 26-27 czerwca
  Status:
  Opublikowane
 2. Dual effects of 2-methoxyestradiol : anticancer agent and neurotoxin?
  Autorzy:
  MONIKA GORZYNIK, ALICJA KUBAN-JANKOWSKA, MICHAŁ A. ŻMIJEWSKI, AGNIESZKA DACA, MICHAŁ WOŹNIAK, MAGDALENA GÓRSKA.
  Konferencja:
  BIO 2014 Congress: 1st Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics; 49th Meeting of the Polish Biochemical Society; 12th Conference of the Polish Society for Cell Biology; 16th Meeting of the Polish Biophysical Society; 7th Meeting of the Polish Bioinformatics Society, Warsaw, Poland, (rok: 2014, ), Wydawca: Acta Biochim. Pol. 2014; vol. 61, suppl. 1, s. 147, bibliogr. 3 poz.
  Data:
  konferencja 9th-12th
  Status:
  Opublikowane
 3. Anticancer activity of oleuropein, the component of olive oil, in separate and combined treatment of main pediatric malignancies with potent chemotherapeutics - 2 methoxyestradiol and fulvestrant
  Autorzy:
  Magdalena Gorska
  Konferencja:
  Nu.Me Gdansk International Meeting, Obesity and Diabetes, Epidemiology and Pathogenesis (rok: 2016, ), Wydawca: Nu.Me Gdansk International Meeting
  Data:
  konferencja 25-27 maj
  Status:
  Opublikowane
 4. Control of mitochondrial biogenesis and function as an anticancer approach - impact of 2-methoxyestradiol and fulvestrant on mitochondria in highly metastatic osteosarcoma 143B.
  Autorzy:
  Magdalena Gorska*, Alicja Kuban-Jankowska, Mariusz Karbowski, Jan Spodnik, Wojciech Sawczuk, Roksana Wyszkowska, Takashi Wakabayashi, Micha Wozniakl
  Konferencja:
  Mito2015 - Mitochondria in life, death and disease 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Mito 2015
  Data:
  konferencja 12-16.10.2015
  Status:
  Opublikowane
 5. Cumulative effects of vitamin D and 2-metoxyestradiol on inhibition of growth of osteosarcoma and melanoma cell lines
  Autorzy:
  JUSTYNA WIERZBICKA, P. Bieniasz-Krzywiec, MAGDALENA GÓRSKA, JAKUB ANTONIEWICZ, K. Wesołowska, ANNA PIOTROWSKA, KAROLINA SIWICKA, MONIKA GORZYNIK, MICHAŁ WOŹNIAK, MICHAŁ A. ŻMIJEWSKI.
  Konferencja:
  BIO 2014 Congress: 1st Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics; 49th Meeting of the Polish Biochemical Society; 12th Conference of the Polish Society for Cell Biology; 16th Meeting of the Polish Biophysical Society; 7th Meeting of the Polish Bioinformatics Society, Warsaw, Poland, September 9th-12th 2014 : abstracts (rok: 2014, ), Wydawca: Acta Biochim. Pol. 2014; vol. 61, suppl. 1, s. 56
  Data:
  konferencja September 9th-12th 2014
  Status:
  Opublikowane
 6. Physiological and pharmacological effects of 2-methoxyestradiol
  Autorzy:
  Magdalena Gorska, Alicja Kuban-Jankowska, Michal A. Zmijewski, Maciej Wnuk, Monika Gorzynik, Iwona Rzeszutek, Michal Wozniak
  Konferencja:
  Frontiers in Cancer Prevention: Fulfilled Promises, Translational Challenges and Future Directions (rok: 2015, ), Wydawca: Frontiers in Cancer Prevention: Fulfilled Promises, Translational Challenges and Future Directions
  Data:
  konferencja 24-26.06.2015
  Status:
  Opublikowane
 7. Physiological and pharmacological consequences of 2-methoxyestradiol, a plausible novel hormone
  Autorzy:
  MAGDALENA GÓRSKA, ALICJA KUBAN-JANKOWSKA, MONIKA GORZYNIK, MICHAŁ ALEKSANDER ŻMIJEWSKI, M. Wnuk, I. Rzeszutek, A. Lewińska, MICHAŁ WOŹNIAK.
  Konferencja:
  BIO 2014 Congress: 1st Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics; 49th Meeting of the Polish Biochemical Society; 12th Conference of the Polish Society for Cell Biology; 16th Meeting of the Polish Biophysical Society; 7th Meeting of the Polish Bioinformatics Society, Warsaw, Poland, (rok: 2014, ), Wydawca: Acta Biochim. Pol. 2014; vol. 61, suppl. 1, s. 136, bibliogr. [3] poz.
  Data:
  konferencja September 9th-12th
  Status:
  Opublikowane
 8. Anticancer activity and molecular signalling of potent chemotherapeutics- 2-methoxyestradiol and fulvestrant in therapy of osteosarcoma.
  Autorzy:
  Magdalena Gorska, Alicja Kuban-Jankowska, Roksana Wyszkowska, Michal Zmijewski, Cappello Francesco, Michal Wozniak
  Konferencja:
  5th Portuguese Young Chemists Meeting (5th PYCheM) (rok: 2016, ), Wydawca: 5th Portuguese Young Chemists Meeting (5th PYCheM)
  Data:
  konferencja 26-29.04.2016
  Status:
  Opublikowane
 1. Białka szoku termicznego HSPs – potencjalne markery diagnostyczne oraz cel terapeutyczny dla leków antynowotworowych nowej generacji
  Autorzy:
  Dorota Skóra, Monika Gorzynik, Alicja Kuban-Jankowska, Maciej Niedźwiecki, Elżbieta Adamkiewicz-Drozynska, Michał Woźniak Magdalena Górska*
  Książka:
  Na pograniczu biologii i chemii, pod red. H. Koroniaka i J. Barciszewskiego (rok: 2014, tom: 32, strony: 331-348), Wydawca: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  Status:
  Opublikowane
 2. Syntazy tlenku azotu (NOSs) jako nowy cel terapeutyczny dla leków antynowotworowych
  Autorzy:
  Gorska Magdalena
  Książka:
  Na pograniczu biologii i chemii, pod red. H. Koroniaka i J. Barciszewskiego (rok: 2014, tom: 32, strony: 107-119), Wydawca: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  Status:
  Opublikowane