Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ składu materiałowego i parametrów struktury na bioaktywność cienkich warstw na bazie wybranych metali i tlenków z nanocząstkami metali

2012/07/B/ST8/03760

Słowa kluczowe:

biomateriały kompozytowe cienkie warstwy nanocząstki Ag Au Cu,

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne, m.in.:

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Danuta Kaczmarek 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 708 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-09-02

Zakończenie projektu: 2016-09-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Bezolejowy zestaw próżniowy wyposażony w pompę turbomolekularną oraz w rotacyjną pompę Roota. Za kwotę 110 000 PLN
 2. Działo jonowe do wspomagania procesu nanoszenia warstw metodą parowania wiązką elektronową. Za kwotę 0 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (16)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Influence of the surface properties on bactericidal and fungicidal activity of magnetron sputtered Ti-Ag and Nb-Ag thin films IF: 3,42
  Autorzy:
  Wojcieszak Damian, Mazur Michał, Kaczmarek Danuta, Mazur Piotr, Szponar Bogumiła, Domaradzki Jarosław, Kępiński Leszek
  Czasopismo:
  Materials Science & Engineering C, Materials for Biological Applications (rok: 2016, tom: 62, strony: 86-95), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.msec.2016.01.029 - link do publikacji
 2. Wpływ dodatków Cu i Nb na właściwości powierzchni właściwej oraz aktywność bakteriobójczą przezroczystych powłok cienkowarstwowych TiO2
  Autorzy:
  Wojcieszak Damian, Kaczmarek Danuta, Adamiak Bogdan, Domaradzki Jarosław, Mazur Michał, Jankowska Dominika, Gamian Andrzej, Antosiak Aleksandra, Szponar Bogumiła
  Czasopismo:
  Polimery w Medycynie (rok: 2013, tom: 43, nr 3, strony: 141-146), Wydawca: Akademia Medyczna we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowane
 3. Właściwości powierzchni aktywnych powłok cienkowarstwowych na bazie TiO2
  Autorzy:
  Domaradzki Jarosław, Wojcieszak Damian, Mazur Michał, Kaczmarek Danuta, Poniedziałek Agata
  Czasopismo:
  Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania (rok: 2014, tom: R.55, nr 10, strony: 43-46), Wydawca: SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.15199/ELE-2014-169 - link do publikacji
 4. Comparison of mechanical and corrosion properties of graphene monolayer on Ti–Al–V and nanometric Nb2O5 layer on Ti–Al–V alloy for dental implants applications IF: 1,759
  Autorzy:
  Kalisz Małgorzata, Grobelny Marcin, Mazur Michał, Zdrojek Mariusz, Wojcieszak Damian, Świniarski Michał, Judek Jarosław, Kaczmarek Danuta
  Czasopismo:
  Thin Solid Films (rok: 2015, tom: 589, strony: 356-363), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.tsf.2015.05.059 - link do publikacji
 5. Determination of structural, mechanical and corrosion properties of Nb2O5 and (NbyCu1-y)Ox thin films deposited on Ti6Al4V alloy substrates for dental implant applications IF: 3,088
  Autorzy:
  Mazur Michał M, Kalisz Małgorzata, Wojcieszak Damian, Grobelny Marcin, Mazur Piotr, Kaczmarek Danuta, Domaradzki Jarosław
  Czasopismo:
  Materials Science and Engineering C (rok: 2015, tom: 47, strony: 211-221), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.msec.2014.11.047 - link do publikacji
 6. Sposób wytwarzania oraz charakterystyka właściwości powierzchni i aktywności biologicznej cienkowarstwowych powłok układu typu Cu-Ti
  Autorzy:
  Wojcieszak Damian, Kaczmarek Danuta, Adamiak Bogdan, Domaradzki Jarosław, Mazur Michał, Jankowska Dominika, Gamian Andrzej, Antosiak Aleksandra, Szponar Bogumiła, Rybak Zbigniew, Paluch Danuta, Rusak Agnieszka
  Czasopismo:
  Polimery w Medycynie (rok: 2013, tom: 43, nr 3, strony: 135-140), Wydawca: Akademia Medyczna we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowane
 7. An impact of the copper additive on photocatalytic and bactericidal properties of TiO2 thin films IF: ,794
  Autorzy:
  Damian Wojcieszak, Michał Mazur, Danuta Kaczmarek, Agata Poniedziałek, Małgorzata Osękowska
  Czasopismo:
  Materials Science-Poland (rok: 2017, tom: 35(2), strony: 421-426), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1515/msp-2017-0041 - link do publikacji
 8. Functional Nb2O5 film and Nb2O5 + CuO, Nb2O5 + Graphene, Nb2O5 + CuO + Graphene composite films to modify the properties of Ti6Al4V titanium alloy IF: 1,761
  Autorzy:
  Grobelny Marcin, Kalisz Małgorzata, Mazur Michał, Wojcieszak Damian, Kaczmarek Danuta, Domaradzki Jarosław, Świniarski Michał, Mazur Piotr
  Czasopismo:
  Thin Solid Films (rok: 2016, tom: 616, strony: 64-72), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.tsf.2016.07.049 - link do publikacji
 9. Influence of Cu, Au and Ag on structural and surface properties of bioactive coatings based on titanium IF: 5,08
  Autorzy:
  Damian Wojcieszak, Michał Mazur, Małgorzata Kalisz, Marcin Grobelny
  Czasopismo:
  Materials Science and Engineering C (rok: 2017, tom: 71, strony: 1115-1121), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.msec.2016.11.091 - link do publikacji
 10. Influence of plasma treatment on wettability and scratch resistance of Ag-coated polymer substrates IF: ,533
  Autorzy:
  Wojcieszak Damian, Poniedziałek Agata, Mazur Michał, Domaradzki Jarosław, Kaczmarek Danuta, Dora Jerzy
  Czasopismo:
  Materials Science-Poland (rok: 2016, tom: 34 (2), strony: 418-426), Wydawca: DeGruyter
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1515/msp-2016-0058 - link do publikacji
 11. Comparison of structural, mechanical and corrosion properties of thin TiO2/graphene hybrid systems formed on Ti–Al–V alloys in biomedical applications IF: 2,139
  Autorzy:
  Kalisz Małgorzata, Grobelny Marcin, Świniarski Michał, Mazur Michał, Wojcieszak Damian, Zdrojek Mariusz, Judek Jarosław, Domaradzki Jarosław, Kaczmarek Danuta
  Czasopismo:
  Surface & Coatings Technology (rok: 2016, tom: 290, strony: 124-134), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.surfcoat.2015.08.011 - link do publikacji
 12. Determination of optical and mechanical properties of Nb2O5 thin films for solar cells application IF: 2,469
  Autorzy:
  Mazur Michał, Szymańska Magdalena, Kaczmarek Danuta, Kalisz Małgorzata, Wojcieszak Damian, Domaradzki Jarosław, Placido Frank
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2014, tom: 301, strony: 63-69), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2014.01.144 - link do publikacji
 13. Influence of Cu-Ti thin film surface properties on antimicrobial activity and viability of living cells IF: 3,088
  Autorzy:
  Wojcieszak Damian, Kaczmarek Danuta, Antosiak Aleksandra, Mazur Michał, Rybak Zbigniew, Rusak Agnieszka, Osekowska Małgorzata, Poniedziałek Agata, Gamian Andrzej, Szponar Bogumiła
  Czasopismo:
  Materials Science and Engineering C (rok: 2015, tom: 56, strony: 48-56), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.msec.2015.06.013 - link do publikacji
 14. Influence of nanocrystalline structure and surface properties of TiO2 thin films on the viability of L929 cells IF: ,536
  Autorzy:
  Batycka Małgorzata, Karuga-Kuźniewska Ewa, Wojcieszak Damian, Mazur Michał, Poniedziałek Agata, Kaczmarek Danuta, Szymonowicz Maria, Rybak Zbigniew
  Czasopismo:
  Polish Journal of Chemical Technology (rok: 2015, tom: 17(3), strony: 33-39), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1515/pjct-2015-0047 - link do publikacji
 15. Influence of the structural and surface properties on photocatalytic activity of TiO2:Nd thin films IF: ,536
  Autorzy:
  Wojcieszak Damian, Mazur Michał, Kaczmarek Danuta, Morgiel Jerzy, Poniedziałek Agata, Domaradzki Jarosław, Czeczot Aleksandra
  Czasopismo:
  Polish Journal of Chemical Technology (rok: 2015, tom: 17(2), strony: 103-111), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1515/pjct-2015-0037 - link do publikacji
 16. Structural and surface properties of semitransparent and antibacterial (Cu,Ti,Nb)Ox coating IF: 3,15
  Autorzy:
  Wojcieszak Damian, Mazur Michał, Kaczmarek Danuta, Szponar Bogumiła, Grobelny Marcin, Kalisz Małgorzata, Pelczarska Aleksandra, Szczygieł Irena, Poniedziałek Agata, Osękowska Małgorzata
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2016, tom: 380, strony: 159-164), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2016.01.232 - link do publikacji
 1. Wpływ struktury krystalicznej i właściwości fizykochemicznych powierzchni cienkich warstw TiO2 na ich aktywność biologiczną
  Autorzy:
  Wojcieszak Damian, Poniedziałek Agata
  Konferencja:
  II Konferecja Tech - Med: Materiały biologicznie aktywne (rok: 2014, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Data:
  konferencja 10-12.10.2014
  Status:
  Opublikowane
 2. Wytwarzanie i charakteryzacja cienkich warstw Cu-Ti
  Autorzy:
  Adamiak Bogdan, Domaradzki Jarosław, Kaczmarek Danuta, Mazur Michał, Wojcieszak Damian, Indyka Joanna, Jurkowska Aleksandra
  Konferencja:
  II Konferencja Tech - Med: Materiały biologicznie aktywne (rok: 2014, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Data:
  konferencja 10-12.10.2014
  Status:
  Opublikowane
 3. Analiza właściwości strukturalnych i fizykochemicznych powierzchni w powiązaniu z aktywnością biologiczną cienkich warstw Cu-Ti
  Autorzy:
  Wojcieszak Damian, Kaczmarek Danuta, Antosiak Aleksandra, Mazur Michał, Rybak Zbigniew, Batycka Małgorzata, Domaradzki Jarosław, Poniedziałek Agata, Czeczot Aleksandra, Zbojna Małgorzata, Gamian Andrzej, Szponar Bogumiła
  Konferencja:
  II Konferecja Tech - Med: Materiały biologicznie aktywne (rok: 2014, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Data:
  konferencja 10-12.10.2014
  Status:
  Opublikowane
 4. Bioaktywne powłoki na bazie przezroczystych tlenków metali do zastosowania w urządzeniach elektronicznych
  Autorzy:
  Damian Wojcieszak, Danuta Kaczmarek, Michał Mazur, Jarosław Domaradzki, Agata Poniedziałek
  Konferencja:
  III Konferencja Tech-Med "Materiały Biologicznie Aktywne" (rok: 2016, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Data:
  konferencja 8-10.04.2016
  Status:
  Opublikowane
 5. Nanomateriały - zalety i zagrożenia
  Autorzy:
  Kaczmarek Danuta, Poniedziałek Agata, Wojcieszak Damian, Mazur Michał, Domaradzki Jarosław, Górnicka Barbara
  Konferencja:
  II Konferecja Tech - Med: Materiały biologicznie aktywne (rok: 2014, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Data:
  konferencja 10-12.10.2014
  Status:
  Opublikowane
 6. Perspektywy rozwoju nanomateriałów - a "nanoszkodliwość"
  Autorzy:
  Kaczmarek Danuta
  Konferencja:
  II Konferencja Naukowo-Przemysłowa "Powłoki Ochronne" (rok: 2013, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Data:
  konferencja 10-13.10.2013
  Status:
  Opublikowane
 1. Właściwości metalicznych powłok cienkowarstwowych na modyfikowanych podłożach polimerowych
  Autorzy:
  Poniedziałek Agata, Kaczmarek Danuta, Wojcieszak Damian, Jurkowska Aleksandra, Indyka Joanna
  Książka:
  Komputerowe wspomaganie badań naukowych XXII (rok: 2015, tom: 221, strony: 231-236), Wydawca: Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego Seria B; ISSN 0084-3024
  Status:
  Opublikowane
 2. Zastosowanie nanomateriałów a nanoszkodliwość
  Autorzy:
  Kaczmarek Danuta, Wojcieszak Damian, Poniedziałek Agata, Mazur Michał M, Jasinowska Katarzyna
  Książka:
  Komputerowe wspomaganie badań naukowych XX (rok: 2013, tom: 219, strony: 187-192), Wydawca: Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego Seria B; ISSN 0084-3024
  Status:
  Opublikowane