Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania kinetyki fotosensybilizowanego utleniania wybranych ksenobiotyków w układach heterogenicznych

2012/07/B/ST8/03787

Słowa kluczowe:

tlen singletowy fotosensybilizator immobilizacja fotodegradacja kinetyka

Deskryptory:

 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa
 • ST8_11: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Stanisław Ledakowicz 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 828 990 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-24

Zakończenie projektu: 2016-07-23

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Analizator toksyczności. Za kwotę 60 000 PLN
 2. Termostat. Za kwotę 6 000 PLN
 3. Fotopowielacz PMT z modułem detektora NIR do czasoworozdzielczych pomiarów emisji. Za kwotę 350 000 PLN
 4. Mieszadło mechaniczne.
 5. Mikroelektroda do pomiaru pH, temperatury, stężenia tlenu w roztworze.. Za kwotę 7 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Utlenianie 2,4-dichlorofenolu z zastosowaniem homogenicznego fotosensybilizatora
  Autorzy:
  Foszpańczyk, M.,Gmurek, M., Ledakowicz, S.
  Czasopismo:
  Inżynieria i Aparatura Chemiczna (rok: 2015, tom: 54(3), strony: 79-81), Wydawca: Zarząd Główny SIMP Oficyna Wydawnicza SIMPRESS
  Status:
  Opublikowana
 2. Decomposition of Xenobiotics During Visible Light Irradiation in the Presence of Immobilized Photosensitizers - Kinetics Study IF: 1,106
  Autorzy:
  M. Olak-Kucharczyk, M. Foszpańczyk, M. Gmurek, S. Ledakowicz
  Czasopismo:
  Water Science and Technology (rok: 2017, tom: 75,1, strony: 69-74), Wydawca: IWA Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2166/wst.2016.488 - link do publikacji
 3. Toxicity of aqueous mixture of phenol and chlorophenols upon photosensitized oxidation initiated by sunlight orvis-lamp IF: 2,8
  Autorzy:
  Magdalena Foszpańczyk, Emilia Drozdek, Marta Gmurek, Stanisław Ledakowicz
  Czasopismo:
  Environmental Science and Pollution Research (rok: 2018, tom: 25, strony: 44934), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11356-018-1286-x - link do publikacji
 4. Photosensitive chitosan for visible-light water pollutant degradation IF: 5,31
  Autorzy:
  M. Gmurek, M. Foszpańczyk, M. Olak-Kucharczyk, D. Gryglik, S. Ledakowicz
  Czasopismo:
  Chemical Engineering Journal (rok: 2017, tom: 318, strony: 240-246), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cej.2016.06.125 - link do publikacji
 5. Photochemical decomposition of endocrine disrupting compounds – A review IF: 5,31
  Autorzy:
  Marta Gmurek, Magdalena Olak-Kucharczyk, Stanisław Ledakowicz
  Czasopismo:
  Chemical Engineering Journal (rok: 2017, tom: 310, strony: 437-456), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cej.2016.05.014 - link do publikacji
 6. Photodegradation of 2,4-Dichlorophenol in Aqueous Systems under Simulated and Natural Sunlight IF: 1,226
  Autorzy:
  Dorota Gryglik, Marta Gmurek, Magdalena Foszpańczyk, Stanisław Ledakowicz
  Czasopismo:
  International Journal of Photoenergy (rok: 2016, tom: 2016, strony: 9), Wydawca: Hindawi Publishing Corporation
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2016/9462098 - link do publikacji
 1. PHOTODEGRADATION OF 2,4-DICHLOROPHENOL IN AQUEOUS SYSTEMS UNDER SIMULATED AND NATURAL SUNLIGHT
  Autorzy:
  M. Foszpanczyk, D. Gryglik, M. Gmurek
  Konferencja:
  4th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes (EAAOP4) October 21-24, 2015, Athens, Greece (rok: 2015, ), Wydawca: NBevents – Conference Services
  Data:
  konferencja 21-24 Październik 2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Visible-light photochemical degradation of 2,4-dichlorophenol in aqueous solutions by singlet oxygen
  Autorzy:
  M. Foszpańczyk, D. Gryglik, M. Gmurek, S. Ledakowicz
  Konferencja:
  4th European Young engineers Conference, 27-29 April 2015, Warsaw (rok: 2015, ), Wydawca: Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology
  Data:
  konferencja 27-29 kwiecień 2015
  Status:
  Opublikowana
 3. New approach to photocatalytic heterogeneous sensitized oxidation of micropollutants application of visible light
  Autorzy:
  Foszpańczyk M., Olak-Kucharczyk M., Gmurek M., Ledakowicz, S.
  Konferencja:
  43rd conference of Slovak Society of Chemical Engineering (rok: 2016, ), Wydawca: Slovak Society of Chemical Engineering
  Data:
  konferencja 23-27 May
  Status:
  Opublikowana
 4. Decomposition of Xenobiotics During Visible Light Irradiation in the Presence of Immobilized Photosensitizers - Kinetics Study
  Autorzy:
  M. Olak-Kucharczyk, M. Foszpańczyk, M. Gmurek, S. Ledakowicz
  Konferencja:
  The 8th Eastern European Young Water Professionals Conference (rok: 2016, ), Wydawca: The International Water Association
  Data:
  konferencja 12-14 May
  Status:
  Opublikowana
 5. PHOTOSENSITIVE CHITOSAN FOR VISIBLE-LIGHT WATER POLLUTANT DEGRADATION
  Autorzy:
  S. Ledakowicz , M. Olak-Kucharczyk, M. Foszpanczyk, M. Gmurek
  Konferencja:
  4th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes (EAAOP4) October 21-24, 2015, Athens, Greece (rok: 2015, ), Wydawca: NBevents – Conference Services
  Data:
  konferencja 21-24 Październik 2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Photooxidation of xenobiotics in aqueous solution by porphyrins and phthalocyanines immobilized onto silane gel, chitosan and PVA
  Autorzy:
  M. Foszpańczyk, D.Gryglik, Z. Modrzejewska, M. Gmurek, S. Ledakowicz
  Konferencja:
  7th European meeting on Chemical Industry and Environment 10-12 June 2015, Tarragona, Spain (rok: 2015, ), Wydawca: Universitat Rovira i Virgili Campus Catalunya
  Data:
  konferencja 10-12 Czerwiec 2015
  Status:
  Opublikowana
 7. The toxicity assessment of photochemical decomposition of hazardous aqueous contamination under natural sunlight
  Autorzy:
  Marta Gmurek, M. Foszpańczyk, M. Olak-Kucharczyk, S. Ledakowicz
  Konferencja:
  10th International Scientific Congress Societas Humboldtiana Polonorum (rok: 2016, ), Wydawca: SHP
  Data:
  konferencja 30 June-2 July
  Status:
  Opublikowana