Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Projektowanie zintegrowanych układów nowej generacji do immobilizacji biomolekuł

2012/07/D/ST5/02263

Słowa kluczowe:

nanostruktury węglowe grafen nanorurki węglowe enzymy oksydazy dehydrogenazy bioogniwa paliwowe biosensory bioelektrokataliza utlenianie biopaliw

Deskryptory:

 • ST5_9: Materiały do konstrukcji sensorów
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_16: Chemia biologiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Barbara Kowalewska 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: SONATA 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 376 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-09

Zakończenie projektu: 2017-01-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Potencjostat wielokanałowy (CH Instruments, Austin, Texas, USA) z zestawem komputerowym z oprogramowaniem.. Za kwotę 542 PLN
 2. Laptop ASUS z oprogramowaniem.. Za kwotę 6 000 PLN
 3. Wirówka. Za kwotę 12 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. The impact of immobilization process on the electrochemical performance, bioactivity and conformation of glucose oxidase enzyme IF: 5,401
  Autorzy:
  Barbara Kowalewska, Katarzyna Jakubow
  Czasopismo:
  Sensors and Actuators B: Chemical (rok: 2017, tom: 238, strony: 852-861), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.snb.2016.07.138 - link do publikacji
 2. Bioelectrocatalytic Activity of Immobilized Alcohol Oxidase on 4-(pyrrole-1-yl) Benzoic Acid Modified Carbon Nanotubes IF: 2,851
  Autorzy:
  Barbara Kowalewska, Katarzyna Jakubow
  Czasopismo:
  Electroanalysis (rok: 2016, tom: 28 (9), strony: 2050-2057), Wydawca: Wiley-VCh
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/elan.201600068 - link do publikacji
 3. Dioxygen insensitive C70/AuNPs hybrid system for rapid and quantitative glucose biosensing IF: 3,108
  Autorzy:
  Piotr Piotrowski, Katarzyna Jakubow, Barbara Kowalewska, Andrzej Kaim
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2017, tom: 7 (72), strony: 45634-45640), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7ra07958c - link do publikacji