Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania nad uwalnianiem, interakcją ze środowiskiem wodnym i toksycznością nanomateriałów w cyklu ich życia

2012/07/B/ST8/03753

Słowa kluczowe:

nanometale nanorurki węglowe zawiesina wód płynących jony metali sorpcja toksyczność

Deskryptory:

 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa
 • ST10_17: Hydrogeologia, hydrologia, zanieczyszczenia wód
 • ST10_11: Geochemia

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Joanna Kyzioł-Komosińska 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 390 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-26

Zakończenie projektu: 2016-12-25

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Cieplarka laboratoryjna. Za kwotę 5 000 PLN
 2. zestaw wielofunkcyjny wraz elektrodami jonoselektywnymi: miedziową i srebrową.
 3. Zestaw komputerowy. Za kwotę 3 000 PLN
 4. system do filtracji próżniowej. Za kwotę 5 000 PLN
 5. Łaźnia wodna. Za kwotę 2 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Inorganic nanomaterials in the aquatic environment: behavior, toxicity, and interaction with environmental elements IF: 0,901
  Autorzy:
  Krzyżewska I., Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Czupioł
  Czasopismo:
  Archives of Environmental Protection (rok: 2016, tom: 42, strony: 87-101), Wydawca: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/aep-2016-0011 - link do publikacji
 2. Impact of Different Washing Conditions on the Release of Ag Species from Textiles
  Autorzy:
  Kyziol-Komosinska J., Baran A., Rosik-Dulewska Cz., Czupiol J., Boncel S., Dzieniszewska A.
  Czasopismo:
  Journal Civil Environmental Engineering (rok: 2016, tom: 0,252083333333333, strony: 44603), Wydawca: omicsgroup
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4172/2165-784X. - link do publikacji
 3. Interactions of carbon nanotubes with aqueous/aquatic media containing organic/inorganic matter and selected organisms of aquatic ecosystems – a review IF: 3,499
  Autorzy:
  Boncel S, Kyzioł-Komosińska J., Krzyżewska I., Czupioł J.
  Czasopismo:
  Chemosphere (rok: 2015, tom: 136, strony: 211-221), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chemosphere.2015.04.095 - link do publikacji