Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rozpoznanie zależności koncentracji pierwiastków ziem rzadkich i wybranych metali w mułach ilastych krzemionkowych basenu abysalnego NE Pacyfiku (strefa rozłamowa Clarion-Clipperton)

2012/07/N/ST10/03561

Słowa kluczowe:

Osady eupelagiczne konkrecje polimetaliczne pierwiastki ziem rzadkich

Deskryptory:

 • ST10_10: Mineralogia, petrologia, geologia złóż
 • ST10_11: Geochemia
 • ST10_5: Tektonika, sedymentologia, wulkanologia, geologia planetarna

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi

woj. zachodniopomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Dominik Zawadzki 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 87 432 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-10

Zakończenie projektu: 2015-07-09

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Osady eupelagiczne Pacyfiku jako potencjalne źródło pozyskiwania pierwiastków ziem rzadkich
  Autorzy:
  Zawadzki D., Maciąg Ł., Kotliński R. A.
  Czasopismo:
  Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego (rok: 2015, tom: 465, strony: 131–142), Wydawca: Panstwowy Instytut Geologiczny – Panstwowy Instytut Badawczy
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/08676143.1185860 - link do publikacji
 2. Fractionation Trends and Variability of Rare Earth Elements and Selected Critical Metals in Pelagic Sediment from Abyssal Basin of NE Pacific (Clarion-Clipperton Fracture Zone) IF: 2,25
  Autorzy:
  Dominik Zawadzki, Łukasz Maciąg, Tomasz Abramowski, Kevin McCartney
  Czasopismo:
  Minerals (rok: 2020, tom: 10(4), 320, strony: 13881), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/min10040320 - link do publikacji
 3. Potential and Recent Problems of the Possible Polymetallic Sources in the Oceanic Deposits
  Autorzy:
  Ryszard Andrzej Kotliński, Łukasz Maciąg, Dominik Zawadzki
  Czasopismo:
  Mineral Resources. Geology and mineral resources of World Ocean (Геология и полезные ископаемые мирового океана) (rok: 2015, tom: 2, strony: 65-80), Wydawca: Narodowa Akademia Nauk Ukrainy
  Status:
  Opublikowana
 1. Osady eupelagiczne Pacyfiku jako potencjalne źródło pozyskiwania pierwiastków ziem rzadkich
  Autorzy:
  Zawadzki D., Maciąg Ł., Kotliński R.A.
  Konferencja:
  Złoża kopalin. (rok: 2015, ), Wydawca: PIG-PIB
  Data:
  konferencja 15-17.04
  Status:
  Opublikowana
 2. Pierwiastki ziem rzadkich w tlenkowych skupieniach Fe-Mn Pacyfiku
  Autorzy:
  Zawadzki D
  Konferencja:
  85 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego (rok: 2017, ), Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy oraz Polskie Towarzystwo Geologiczne
  Data:
  konferencja 18-21.09
  Status:
  Opublikowana
 3. Rare Earth Elements and selected major elements distribution in the siliceous-clayey silts from the NE Pacific abyssal Basin (Clarion - Clipperton Fracture Zone)
  Autorzy:
  Zawadzki D., Maciąg Ł., Borówka R.K., Kotliński R. A.
  Konferencja:
  Harvesting Seabed Minerals Resources in Harmony with Nature (rok: 2014, ), Wydawca: Underwater Mining Institute
  Data:
  konferencja 21-28.09
  Status:
  Opublikowana
 4. Spatial variability and resources estimation of selected critical metals and rare earth elements in surface sediments from the Clarion-Clipperton Fracture Zone, equatorial Pacific Ocean, Interoceanmetal claim area
  Autorzy:
  Maciąg Ł., Zawadzki D.
  Konferencja:
  The 20th Annual Conference of the International Association for Mathematical Geosciences (rok: 2019, ), Wydawca: International Association for Mathematical Geosciences
  Data:
  konferencja 10 - 16.08
  Status:
  Opublikowana