Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Otrzymywanie optycznie czynnych pierścieni 5-cio i 6-cio członowych z wykorzystaniem procesów ko-katalitycznych i ich zastosowanie w syntezie produktów naturalnych

2012/07/D/ST5/02313

Słowa kluczowe:

stereokontrolowana synteza organiczna organokataliza

Deskryptory:

 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_23: Chemia organiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Organicznej, Polska Akademia Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Maciej Stodulski 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 499 530 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-08-27

Zakończenie projektu: 2016-08-26

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Pompa próżniowa. Za kwotę 12 000 PLN
 2. Komputer wraz zi oprogramowaniem. Za kwotę 5 000 PLN
 3. Oprogramowanie.
 4. Linia próżnia-argon. Za kwotę 4 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Mild and efficient organocatalytic method for the synthesis of flavones IF: 2,347
  Autorzy:
  Filip Stanek, Maciej Stodulski
  Czasopismo:
  Tetrahedron Letters (rok: 2016, tom: 57, strony: 3841-3843), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tetlet.2016.07.042 - link do publikacji
 2. Organocatalytic α-Allylation of α-Branched Aldehydes by Synergistic Catalysis of Brønsted Acids and Amines IF: 3,068
  Autorzy:
  Filip Stanek, Maciej Stodulski
  Czasopismo:
  European Journal of Organic Chemistry (rok: 2016, tom: 28, strony: 4768), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejoc.201600725 - link do publikacji
 1. Inicjowane światłem utlenianie pochodnych N,N- dimetyloamin. Synteza formalna Winkoriny
  Autorzy:
  Robert Pawłowski, Filip Stanek, Maciej Stodulski
  Konferencja:
  Związki biologicznie czynne: aktywność, struktura, synteza (rok: 2017, ), Wydawca: UwB
  Data:
  konferencja 9-11 czerwca 2017
  Status:
  Opublikowana
 2. Organokatalityczne allilowanie aldehydów z wykorzystaniem synergistycznego udziału kwasów Brönsdeda i amin
  Autorzy:
  Filip Stanek, Maciej Stodulski
  Konferencja:
  Związki biologicznie czynne: aktywność, struktura, synteza (rok: 2017, ), Wydawca: UwB
  Data:
  konferencja 9-11 czerwca 2017
  Status:
  Opublikowana