Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Izolacja i identyfikacja saponin triterpenowych buraka ćwikłowego (Beta vulgaris L.). Współzależność pomiędzy strukturą chemiczną a smakiem gorzkim wyizolowanych saponin.

2012/07/B/NZ9/00047

Słowa kluczowe:

burak ćwikłowy saponiny smak gorzki

Deskryptory:

 • NZ9_7: Naukowe podstawy żywienia i badania żywności

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Alfred Błaszczyk 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 755 530 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-13

Zakończenie projektu: 2017-06-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Koncentrator próżniowy typ RVC 2-25 plus niemieckiej firmy Martin Christ, za pośrednictwem przedstawiciela w Polsce - firmy DONSERV, z pompą próżniową membranową MZ 2C oraz pułapką wymrażającą CT 02-50 z agregatem chłodniczym, na rozpuszczalniki organiczne i nieorganiczne.. Za kwotę 54 000 PLN
 2. Laptop.
 3. System chromatografii preparatywnej SEPACORE X50, firmy BÜCHI Labortechnik AG, za pośrednictwem przedstawiciela w Polsce - firmy DONSERV, wyposażony w detektor skanujący UV-VIS C-640 z matrycą diodową (DAD) umożliwiający jednoczesny monitoring dla 4 wybranych długości fal w zakresie UV-VIS, kolektor frakcji C-660, oprogramowanie SepacoreControl Software, 2 x moduł pompy C-605 (przepływ 2,5- 250ml/min, ciśnienie do 50 bar),dozownik (zawór 6-cio drożny do dozowania próbek ze strzykawki lub pętli dozującej), pętlę dozująca 20ml i zestaw prepakowanych kolumn PP napełnionych krzemionką (12, 25 i 40g).. Za kwotę 168 000 PLN
 4. Wytrząsarka laboratoryjna niemieckiej firmy GFL, model 3006, z platformą na kolby i rozdzielacze.. Za kwotę 9 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (13)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Triterpene saponins as bitter components of red beetroot IF: 0,311
  Autorzy:
  Katarzyna Mikołajczyk-Bator, Dariusz Kikut-Ligaj
  Czasopismo:
  Food. Science. Technology. Quality (rok: 2016, tom: 1, strony: 128-141), Wydawca: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15193/zntj/2016/104/107 - link do publikacji
 2. Saponins of different red beetroot cultivars: composition, content and sensory analyses IF: 1,69
  Autorzy:
  Katarzyna Mikołajczyk-Bator, Alfred Błaszczyk, Mariusz Czyżniejewski, Piotr Kachlicki, Anna Stochmal
  Czasopismo:
  Polish Journal of Food and Nutrition Sciences , Wydawca: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
  Status:
  Złożona
 3. Characterization and identification of triterpene saponins in the roots of red beets (Beta vulgaris L.) using two HPLC-MS systems. IF: 3,259
  Autorzy:
  Katarzyna Mikołajczyk-Bator, Alfred Błaszczyk, Mariusz Czyżniejewski, Piotr Kachlicki
  Czasopismo:
  Food Chemistry (rok: 2016, tom: 192, strony: 979-990), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  FOODCHEM-D-15-00459 - link do publikacji
 4. Triterpene saponins of red beet (Beta vulgaris L.) as a source of compounds with antioxidant capacity. Saponiny triterpenowe buraka ćwikłowego (Beta vulgaris L.) jako źródło związków o działaniu antyoksydacyjnym IF: 0,367
  Autorzy:
  Katarzyna Mikołajczyk-Bator, Mariusz Czyżniejewski
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2016, tom: 95(11), strony: 2195-2199), Wydawca: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o. ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 KRS: 0000069968, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy NIP: 524 030 35 01
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/62.2016.11.9 - link do publikacji
 1. Comparison of the qualitative composition of triterpene saponins in different parts of red beet roots. Antioxidant activity of betalains from red beet.
  Autorzy:
  Katarzyna Mikołajczyk-Bator, Alfred Błaszczyk, Mariusz Czyżniejewski, Piotr Kachlicki
  Konferencja:
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Związki Biologicznie Aktywne w Żywności" (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności w Łodzi oraz Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej
  Data:
  konferencja 15-16.10
  Status:
  Opublikowana
 2. Optymalizacja metod izolacji i warunków rozdzielania saponin tri terpenowych buraka cukrowego i ćwikłowego
  Autorzy:
  Katarzyna Mikołajczyk-Bator
  Konferencja:
  VIII Ogólnopolska Konferencja Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Data:
  konferencja 28-29.05
  Status:
  Opublikowana
 3. Zawartość barwników betalainowych, zdolność antyoksydacyjna oraz cechy sensoryczne świeżych, pasteryzowanych i przechowywanych soków buraka ćwikłowego
  Autorzy:
  Katarzyna Mikołąjczyk-Bator
  Konferencja:
  II Wielkopolska Konferencja Nauka Gospodarce Żywnościowej "25 lat technologii żywności w warunkach gospodarki rynkowej" (rok: 2016, ), Wydawca: Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Data:
  konferencja 5 luty 2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Ocena zdolności antyoksydacyjnej barwników buraka ćwikłowego w czasie ogrzewania
  Autorzy:
  Katarzyna Mikołajczyk-Bator
  Konferencja:
  58 Ogólnopolski Zjazd Naukowy PTCHem (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Gdański
  Data:
  konferencja 21-25.09
  Status:
  Opublikowana
 5. Optymalizacja warunków rozdzielania saponin buraka ćwikłowego w skali preparatywnej
  Autorzy:
  Katarzyna Mikołajczyk-Bator
  Konferencja:
  57 Zjazd PTCHem i SITPChem (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne ul. Freta 16, 00-227 Warszawa
  Data:
  konferencja wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 6. Saponiny triterpenowe przyczyną smaku i posmaku gorzkiego buraka ćwikłowego
  Autorzy:
  Katarzyna Mikołajczyk-Bator
  Konferencja:
  VIII Ogólnopolska Konferencja Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Data:
  konferencja 28-29.05
  Status:
  Opublikowana
 7. Antioxidant activity of triterpene saponins from red beet
  Autorzy:
  Katarzyna Mikołajczyk-Bator
  Konferencja:
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Związki Biologicznie Aktywne w Żywności" (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności w Łodzi oraz Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej
  Data:
  konferencja 15-16.10
  Status:
  Opublikowana
 8. Charakterystyka jakościowa frakcji saponin z buraka ćwikłowego
  Autorzy:
  Katarzyna Mikołajczyk-Bator, Alfred Błaszczyk, Mariusz Czyżniejewski, Piotr Kachlicki
  Konferencja:
  58 Ogólnopolski Zjazd Naukowy PTCHem (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Gdański
  Data:
  konferencja 21-25.09
  Status:
  Opublikowana
 9. The content of triterpenoid saponins in the juice and pomace of fresh roots of red beet varieties
  Autorzy:
  Anna Stochmal, Mariusz Kowalczyk, Katarzyna Mikołajczyk-Bator
  Konferencja:
  Plants in Pharmcy & Nutrition (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  Data:
  konferencja 15-17 września
  Status:
  Opublikowana
 10. The reasons of the bitter taste of some cultivars of red beet roots
  Autorzy:
  Katarzyna Mikołajczyk-Bator, Dariusz Kikut-Ligaj
  Konferencja:
  12th International Commodity Science Conference CURRENT TRENDS IN COMMODITY SCIENCE (rok: 2013, ), Wydawca: Wydawnictwo UEP
  Data:
  konferencja 16 -19 września
  Status:
  Opublikowana
 11. Triterpene saponins as bitter components of red beetroot
  Autorzy:
  Katarzyna Mikołajczyk-Bator
  Konferencja:
  Konferencja Naukowo-Dydaktyczna "Environment & Technology in Business" (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Data:
  konferencja 1-2.10
  Status:
  Opublikowana
 12. Rola wybranych metabolitów wtórnych buraka ćwikłowego (Beta vulgaris L.) w kształtowaniu jakości surowca
  Autorzy:
  Katarzyna Mikołajczyk-Bator
  Konferencja:
  III Krajowa Konferencja Naturalne substancje roślinne - aspekty strukturalne i aplikacyjne (rok: 2013, ), Wydawca: Puławy, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
  Data:
  konferencja lipiec
  Status:
  Opublikowana
 13. The effect of storage and processing on the contents of triterpenoid saponins in the peel and pulp of beetroot
  Autorzy:
  Anna Stochmal, Mariusz Kowalczyk, Katarzyna Mikołajczyk-Bator
  Konferencja:
  Second International Young Scientists Symposium "Plants in Pharmacy & Nutrition" (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  Data:
  konferencja 15-17 września
  Status:
  Opublikowana
 1. ZAWARTOŚĆ BARWNIKÓW BETALAINOWYCH, ZDOLNOŚĆ ANTYOKSYDACYJNA ORAZ CECHY SENSORYCZNE ŚWIEŻYCH, PASTERYZOWANYCH I PRZECHOWYWANYCH SOKÓW Z BURAKA ĆWIKŁOWEGO
  Autorzy:
  Katarzyna Mikołajczyk-Bator
  Książka:
  Bioprodukty-pozyskiwanie, właściwości i zastosowanie w produkcji żywności. (rok: 2016, tom: 1, strony: 21-29), Wydawca: Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiiego 28, 60-637 Poznań
  Status:
  Opublikowana