Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Budowa i zastosowania badawcze układu do radiolizy impulsowej z wielokątową detekcją światła rozproszonego.

2012/07/B/ST4/01429

Słowa kluczowe:

kinetryka chemiczna mechanizm reakcji polimery rozpraszanie światła radioliza impulsowa

Deskryptory:

 • ST4_16: Chemia jądrowa i radiacyjna
 • ST4_1: Chemia fizyczna
 • ST4_14: Reakcje chemiczne: mechanizmy, termodynamika, kinetyka i kataliza

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Piotr Ulański 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 680 120 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-26

Zakończenie projektu: 2017-06-25

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Budowa układu do rozdzielczo-czasowej, wielokątowej analizy wywołanych pulsem elektronów z akceleratora zmian natężenia światła rozproszonego przez układy polimerowe. Za kwotę 284 486 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 1. Radiation-induced synthesis of nanogels based on poly(N-vinyl-2-pyrrolidone)—A review IF: 1,189
  Autorzy:
  Slawomir Kadlubowski
  Czasopismo:
  Radiation Physics and Chemistry (rok: 2014, tom: 102, strony: 29-39), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.radphyschem.2014.04.016 - link do publikacji
 2. Radiation-induced synthesis of poly(acrylic acid) nanogels IF: 1,207
  Autorzy:
  M. Matusiak, S. Kadlubowski, P.Ulanski
  Czasopismo:
  Radiation Physics and Chemistry (rok: 2018, tom: 142, strony: 125-129), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.radphyschem.2017.01.037 - link do publikacji
 3. Determination of Propagation Rate Coefficient for the Polymerization of N-Vinylpyrrolidone in Aqueous Solution by Pulsed Electron Polymerization and Size Exclusion Chromatography IF: 5,242
  Autorzy:
  Nina Bartoszek, Piotr Sawicki, Sławomir Kadłubowski, Piotr Ulański, Janusz M. Rosiak
  Czasopismo:
  ACS MacroLetters (rok: 2014, tom: 3, strony: 639-642), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/mz500294c - link do publikacji
 4. Novel system for pulse radiolysis with multi-angle light scattering detection (PRMALLS) – concept, construction and first tests IF: 1,207
  Autorzy:
  S. Kadlubowski, P. Sawicki, S. Sowinski, B. Rokita, K.D. Bures, J.M. Rosiak, P. Ulanski
  Czasopismo:
  Radiation Physics and Chemistry (rok: 2018, tom: 142, strony: 45182), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.radphyschem.2017.04.010 - link do publikacji
 5. Synthesis of papain nanoparticles by electron beam irradiation – A pathway for controlled enzyme crosslinking IF: 3,138
  Autorzy:
  G.H.C. Varca, S. Kadlubowski, M. Wolszczak, A.B. Lugão, J.M. Rosiak, P. Ulanski
  Czasopismo:
  International Journal of Biological Macromolecules (rok: 2016, tom: 92, strony: 654-659), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijbiomac.2016.07.070 - link do publikacji
 6. Preparation of protein nanoparticle by dynamic aggregation and ionizing-induced crosslinking IF: 2,752
  Autorzy:
  E. Achillia, G. Casajusa, M. Siri, C. Flores, S. Kadłubowski, S. del V. Alonso, M. Grasselli
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (rok: 2015, tom: 486, strony: 161-171), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfa.2015.09.047 - link do publikacji