Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Uruchamiana przez rezonans plazmonowy synteza różnych nanostruktur ze srebra

2012/07/B/ST5/02462

Słowa kluczowe:

nanomateriały anizotropowe nanocząstki metali nanorezonatory elektromagnetyczne

Deskryptory:

 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm
 • ST4_2: Nanochemia

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Andrzej Kudelski 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 467 280 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-28

Zakończenie projektu: 2016-09-27

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Light-induced growth of various silver seed nanoparticles: a simple method of synthesis of different silver colloidal SERS substrates IF: 1,991
  Autorzy:
  Jan Krajczewski, Karol Kołątaj, Andrzej Kudelski
  Czasopismo:
  Chemical Physics Letters (rok: 2015, tom: 625, strony: 84-90), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cplett.2015.02.037 - link do publikacji
 2. Light-induced transformation of citrate-stabilized silver nanoparticles: Photochemical method of increase of SERS activity of silver colloids IF: 2,354
  Autorzy:
  Jan Krajczewski, Valentin Joubert, Andrzej Kudelski
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (rok: 2014, tom: 456, strony: 41-48), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfa.2014.05.005 - link do publikacji
 3. The role of oxygen in plasmon-driven transformation of silver nanoparticles IF: 3,15
  Autorzy:
  Jan Krajczewski, Karol Kołątaj, Sylwia Parzyszek, Heman Burhanalden Abdulrahman, Andrzej Kudelski
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2016, tom: 388, strony: 710-715), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2016.03.090 - link do publikacji
 4. Preparation of silver hollow nanostructures by plasmon-driven transformation IF: 2,354
  Autorzy:
  Sławomir Stasieńko, Jan Krajczewski, Sebastian Wojtysiak, Krzysztof Czajkowski, Andrzej Kudelski
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (rok: 2014, tom: 443, strony: 102-108), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 1. Photochemical Synthesis of Different Silver Nanostructures
  Autorzy:
  Jan Krajczewski, Karol Kołątaj, Sylwia Parzyszek, Andrzej Kudelski
  Konferencja:
  15th IEEE International Conference on Nanotechnology (rok: 2015, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 27-30 lipiec
  Status:
  Opublikowana