Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza powierzchniowych, samoorganizujących się nanostruktur metalicznych na powierzchniach kryształów półprzewodnikowych

2012/07/B/ST5/00906

Słowa kluczowe:

nanostruktury epitaksja SEM TEM SPM złącze metal/półprzewodnik

Deskryptory:

 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Franciszek Krok 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 740 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-19

Zakończenie projektu: 2016-07-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Głowica mikroskopu STM/AFM pracującego w warunkach ultrawysokiej próżni i temperaturze pokojowej wraz ze swoją komorą adaptacyjną. Za kwotę 350 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Controlled growth of hexagonal gold nanostructures during thermally induced self-assembling on Ge(001) surface IF: 5,578
  Autorzy:
  B.R. Jany, N. Gauquelin, M. Nikiel, K.H.W. van den Bos, T. Willhammar, K. Szajna, J. Verbeeck, S. Van Aert, G. Van Tendeloo, F. Krok
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2017, tom: 7, strony: 42420), Wydawca: Nature Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/srep42420 - link do publikacji
 2. Thermally controlled growth of surface nanostructures on ion-modified AIII-BV semiconductor crystals IF: 3,387
  Autorzy:
  Elzbieta Trynkiewicz, Benedykt R. Jany, Dominik Wrana, Franciszek Krok
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2018, tom: 427, strony: 349-356), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2017.08.240 - link do publikacji
 3. Dynamics of thermally induced assembly of Au nanoislands from a thin Au layer on Ge(001) IF: 3,849
  Autorzy:
  Marek Nikiel, Benedykt R. Jany, Dominik Wrana, Konrad Szajna, R. Kozubski, Franciszek Krok
  Czasopismo:
  CrystEngComm (rok: 2016, tom: 18, strony: 5674), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ce00471g - link do publikacji
 4. Probing the electronic transport on the reconstructed Au/Ge(001) surface IF: 3,13
  Autorzy:
  F. Krok, M. R. Kaspers, A. M. Bernhart, M. Nikiel, B. R. Jany, P. Indyka, M. Wojtaszek, R. Möller and Ch. A. Bobisch
  Czasopismo:
  Beilstein Journal of Nanotechnology (rok: 2014, tom: 5, strony: 1463-1471), Wydawca: Beilstein-Institut
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3762/bjnano.5.159 - link do publikacji
 5. Retrieving the Quantitative Chemical Information at Nanoscale from Scanning Electron Microscope Energy Dispersive X‑ray Measurements by Machine Learning IF: 12,712
  Autorzy:
  B. R. Jany, A. Janas, and F. Krok
  Czasopismo:
  NANO Letters (rok: 2017, tom: 17, strony: 6520–6525), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.nanolett.7b01789 - link do publikacji
 6. SEM studies of vacuum conditions influence on thermally induced Au selforganization on Ge(001) surface IF: 2,589
  Autorzy:
  Marek Nikiel, Benedykt R. Jany, Dominik Wrana, Konrad Szajna, Franciszek Krok
  Czasopismo:
  Surface and Coating Technology (rok: 2015, tom: 277, strony: 165–169), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.surfcoat.2015.07.031 - link do publikacji
 7. Directional and Angular Locking in the Driven Motion of Au Islands on MoS2 IF: 8,462
  Autorzy:
  Felix Trillitzsch, Roberto Guerra, Arkadiusz Janas, Nicola Manini, Franciszek Krok, and Enrico Gnecco
  Czasopismo:
  Phys. Rev. Lett. (rok: 2018, ), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Złożona
 1. Pillars formation on compound semiconductor surfaces under focused and broad ion beam irrradiation
  Autorzy:
  F. Krok, B. R. Jany, K. Szajna, M. Nikiel, D. Wrana, R. Pedrys
  Konferencja:
  XXII Intern. Conference on Ion-Surface Interactions (rok: 2015, ), Wydawca: Russina Academy of Science
  Data:
  konferencja 20-24.08
  Status:
  Opublikowana