Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

4xS ksantofili: Struktura, Spektroskopia, Stereochemia i Samoorganizacja w odniesieniu do biochemii badanych pigmentów

2012/07/B/ST5/00889

Słowa kluczowe:

karoteny spektroskopia ramanowska obrazowanie in situ aktywność optyczna ROA chemometria DFT

Deskryptory:

 • ST4_13: Chemia fizyczna układów biologicznych
 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • ST5_20: Chemia pojedynczych cząsteczek i makrocząsteczek

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Małgorzata Barańska 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 389 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-22

Zakończenie projektu: 2016-11-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer (3 szt.). Za kwotę 1 397 PLN
 2. Lodówka z zamrażarką. Za kwotę 2 000 PLN
 3. licencja na oprogramowanie Office.
 4. laser. Za kwotę 60 000 PLN
 5. Elementy elektroniczne, optyczne i mechaniczne do spektrometrów (4 szt.). Za kwotę 32 000 PLN
 6. Kamera do mikroskopu ramanowskiego i FTIR.
 7. Oprogramowanie chemometryczne i spektroskopowe, np. WitecPlus, The Unscrambler, Neurodeveloper, Origin (4 szt.). Za kwotę 32 000 PLN
 8. licencja Microsoft Office. Za kwotę 304 PLN
 9. Komputer stacjonarny z dwoma monitorami o wysokiej mocy obliczeniowej. Za kwotę 5 335 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Interplay between carotenoids, hemoproteins and the life band" origin studied in live Rhodotorula mucilaginosa cells by means of Raman microimaging IF: 3,906
  Autorzy:
  M.Z. Pacia, K. Turnau, M. Baranska, A. Kaczor
  Czasopismo:
  Analyst (rok: 2015, tom: 140, strony: 1809-1813), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4an01787k - link do publikacji
 2. Pre-resonance enhancement of exceptional intensity in aggregation-induced Raman optical activity spectra of lutein derivatives IF: 2,653
  Autorzy:
  G. Zajac, J. Lasota, M. Dudek, A. Kaczor, M. Baranska
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A (rok: 2016, tom: 117, strony: 356-360), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2016.09.030 - link do publikacji
 3. Resonance Raman optical activity of zeaxanthin aggregates IF: 2,969
  Autorzy:
  M. Dudek, G. Zajac, A. Kaczor, M. Baranska
  Czasopismo:
  Journal of Raman Spectroscopy (rok: 2017, tom: 48, strony: 673-679), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jrs.5089 - link do publikacji
 4. Bisignate resonance Raman optical activity: a pseudo breakdown of the single electronic state model of RROA? IF: 2,68
  Autorzy:
  G. Zajac, A. Kaczor, K. Chruszcz-Lipska, J.Cz. Dobrowolski, M. Baranska
  Czasopismo:
  Journal of Raman Spectroscopy (rok: 2014, tom: 45, strony: 859-862), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jrs.4563 - link do publikacji
 5. Prediction of ROA and ECD Related to Conformational Changes of Astaxanthin Enantiomers IF: 3,302
  Autorzy:
  G. Zajac, A. Kaczor, Sz. Buda, J. Mlynarski, J.Frelek, J.Cz. Dobrowolski, M. Baranska
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. B (rok: 2015, tom: 119, strony: 12193–12201), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcb.5b07193 - link do publikacji
 6. Aggregation-Induced Resonance Raman Optical Activity (AIRROA) and Time-Dependent Helicity Switching of Astaxanthin Supramolecular Assemblies IF: 3,187
  Autorzy:
  M. Dudek, G. Zajac, A. Kaczor, M. Baranska
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. B (rok: 2016, tom: 120, strony: 7807-7814), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcb.6b05514 - link do publikacji
 7. Lipids, hemoproteins and carotenoids in alive Rhodotorula mucilaginosa cells under pesticide decomposition – Raman imaging study IF: 3,698
  Autorzy:
  M. Z. Pacia, J. Pukalski, K. Turnau, M. Baranska, A. Kaczor
  Czasopismo:
  Chemosphere (rok: 2016, tom: 164, strony: 44567), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chemosphere.2016.08.069 - link do publikacji
 8. Aggregation-Induced Resonance Raman Optical Activity (AIRROA) – a New Mechanism for Chirality Enhancement IF: 3,187
  Autorzy:
  G. Zajac, A. Kaczor, A.Pallares Zazo, J. Mlynarski, M. Dudek, M. Baranska
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. B (rok: 2016, tom: 120, strony: 4028-4033), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcb.6b02273 - link do publikacji
 1. Vibrational Spectroscopy as a Tool to Investigate Carotenoids
  Autorzy:
  J. Cz. Dobrowolski
  Książka:
  Carotenoids. Nutrition, Analysis and Technology (rok: 2016, tom: 1, strony: 77-102), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
 2. Impact of Stress Factors on Carotenoid Composition, Structures, and Bioavailability in Microbial Sources
  Autorzy:
  A. Kaczor, M. Z. Pacia
  Książka:
  Carotenoids. Nutrition, Analysis and Technology (rok: 2016, tom: 1, strony: 241-260), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
 3. In Situ Studies of Carotenoids in Plants and Animals
  Autorzy:
  M. Baranska, J. Cz. Dobrowolski, G. Zajac
  Książka:
  Carotenoids. Nutrition, Analysis and Technology (rok: 2016, tom: 1, strony: 131-146), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana