Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza bimolekularnych fotoinicjatorów kationowych i badania mechanistycznych aspektów fotogenerowania mocnych kwasów protonowych w procesach synergistycznego oddziaływania soli oniowych oraz fotosensybilizatowów lub koinicjatorów

2012/07/D/ST5/02300

Słowa kluczowe:

fotopolimeryzacja fotoinicjatory fotosensybilizator koincjator mechanizmy reakcji kinetyka fotoplimeryzacji,

Deskryptory:

 • ST5_21: Chemia polimerów
 • ST5_20: Chemia pojedynczych cząsteczek i makrocząsteczek
 • ST5_23: Chemia organiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Joanna Ortyl 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 499 125 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-03

Zakończenie projektu: 2018-07-02

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Spektrometr FT-IR, źródła światła UV (średniociśnieniowa lampa rtęciowa, oraz źródła światła UV-LED), oprogramowanie oraz komputer PC do budowy stanowiska pomiarowego do wykonywania pomiarów postępu reakcji chemicznych w czasie rzeczywistym przy użyciu spektroskopii FTIR (Real-Time FTIR system).. Za kwotę 150 000 PLN
 2. Analizator elektrochemiczny wraz z oprogramowaniem, elektrodami odniesienia oraz komórką pomiarową. Za kwotę 30 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 • Publikacje książkowe (6)
 1. Photopolymerization of hybrid monomers, Part II: Determination of relative quantum efficiency of selected photoinitiators in cationic and free-radical polymerization of hybrid monomers IF: 2,536
  Autorzy:
  Damian Nowak, Joanna Ortyl, Iwona Kamińska-Borek, Katarzyna Kukuła, Monika Topa, Roman Popielarz
  Czasopismo:
  Polymer Testing (rok: 2018, tom: 67, strony: 144-150), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymertesting.2018.02.025 - link do publikacji
 2. Relative sensitization efficiency of fluorescent probes/sensitizers for monitoring and acceleration of cationic photopolymerization of monomers IF: 2,24
  Autorzy:
  Ortyl J., Wilamowski J., Milart P., Galek M., Popielarz R.,
  Czasopismo:
  Polymer Testing (rok: 2015, tom: 48, strony: 151–159), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
 3. Spectroscopic study of applicability of imidazo[1,2-a]pyridines for monitoring photopolymerization processes by FPT technique IF: 0,39
  Autorzy:
  Ortyl J., Czarna M., Kamińska-Borek I., Popielarz R
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2016, tom: 95, strony: 2085-2093), Wydawca: SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
 4. Applicability of samarium(III) complexes for the role of luminescent molecular sensors for monitoring progress of photopolymerization processes and control of the thickness of polymer coatings IF: 2,536
  Autorzy:
  Monika Topa, Joanna Ortyl, Anna Chachaj-Brekiesz, Iwona Kamińska-Borek, Maciej Pilch, Roman Popielarz
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2018, tom: 199, strony: 430-440), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2018.03.050 - link do publikacji
 5. Meta-Terphenyl Derivative/Iodonium Salt/9H-Carbazole-9-ethanol Photoinitiating Systems for Free Radical Promoted Cationic Polymerization upon Visible Lights IF: 2,26
  Autorzy:
  A. A. Mousawi, C. Dietlin, B. Graff, F. Morlet-Savary, J. Toufaily, T. Hamieh, J. P. Fouassier, A. Chachaj-Brekiesz, J. Ortyl, J. Lalevée
  Czasopismo:
  Macromolecular Chemistry and Physics (rok: 2016, tom: 217, strony: 1955–1965), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/macp.201600224 - link do publikacji
 6. Photopolymerization of hybrid monomers Part I: Comparison of the performance of selected photoinitiators in cationic and free-radical polymerization of hybrid monomers IF: 2,464
  Autorzy:
  Damian Nowak, Joanna Ortyl, Iwona Kamińska-Borek, Katarzyna Kukuła, Monika Topa, Roman Popielarz
  Czasopismo:
  Polymer Testing (rok: 2017, tom: 64, strony: 313-320), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 1. Synteza oraz badania spektroskopowe niesymetrycznych pochodnych soli diarylojodoniowych
  Autorzy:
  Kiklica E., Ortyl J.
  Konferencja:
  konferencyjne VII Edycja Konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki (rok: 2014, ), Wydawca: CREATIVETIME, Kraków
  Data:
  konferencja 06.12.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Zastosowanie pochodnych kumaryny w roli molekularnych sensorów fluorescencyjnych do monitorowania procesów polimeryzacji
  Autorzy:
  Pudo A., Ortyl J.
  Konferencja:
  VII Edycja Konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki (rok: 2014, ), Wydawca: CREATIVETIME, Kraków
  Data:
  konferencja 06.12.2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Badania przydatności 2-amino-4,6-difenylo-benzeno-1,3-dikarbonitryli jako potencjalnych sond spektroskopowych do monitorowania procesów fotokopolimeryzacji i fotopolimeryzacji hybrydowej
  Autorzy:
  M. Bilut, J. Ortyl, A. Chachaj-Brekiesz, I. Kamińska
  Konferencja:
  VII Edycja Konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki (rok: 2014, ), Wydawca: CREATIVETIME , Kraków
  Data:
  konferencja 06.12.2014
  Status:
  Opublikowana
 4. High speed new bimolecular photoinititiator systems for cationic photopolymerization
  Autorzy:
  J. Ortyl, A. Chachaj, R. Popielarz
  Konferencja:
  The European Symposium of Photopolymer Science (ESPS) (rok: 2014, ), Wydawca: Institute of Applied Synthetic Chemistry, Vienna University of Technology
  Data:
  konferencja 09-12.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 5. Application of new naphthalene fluorescence probes for monitoring of photopolymerization processes by Fluorescence Spectroscopy
  Autorzy:
  J. Ortyl, A. Chachaj, I. Kamińska, R. Popielarz
  Konferencja:
  27th International Symposium on Polymer Analysis and Characterization (rok: 2014, ), Wydawca: ISPAC
  Data:
  konferencja 16-18.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 6. Badania spektroskopowe pochodnych 1-amino-4-metylo-6-arylo-naftaleno-2-karbonitryli do roli molekularnych sond fluorescencyjnych
  Autorzy:
  K. Kukuła, J. Ortyl, A. Chachaj-Brekiesz, I. Kamińska
  Konferencja:
  VII Edycja Konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki (rok: 2014, ), Wydawca: CREATIVETIME, Kraków
  Data:
  konferencja 06.12.2014
  Status:
  Opublikowana
 7. Efficient dual radical/cationic photoinitiator systems under UV and Visible light
  Autorzy:
  J. Ortyl, M.Galek, F. Petko, A. Chachaj-Brekiesz, I. Kamińska-Borek, R. Popielarz
  Konferencja:
  4th European Symposium of Photopolymer Science (rok: 2016, ), Wydawca: Leibniz Institute of Surface Modification (IOM)
  Data:
  konferencja 11-15.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 1. BADANIA PRZYDATNOŚCI SOND SPEKTROSKOPOWYCH DO MONITOROWANIA PROCESÓW FOTOPOLIMERYZACJI HYBRYDOWEJ
  Autorzy:
  M. Bilut, A. Chachaj-Brekiesz, I. Kamińska, J. Ortyl
  Książka:
  ZAGADNIENIA AKTUALNIE PORUSZANE PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW (rok: 2015, tom: III, strony: 852-857), Wydawca: CREATIVETIME
  Status:
  Opublikowana
 2. BADANIA SPEKTROSKOPOWE POCHODNYCH NAFTALENO-2-KARBONITRYLI DO ROLI MOLEKULARNYCH SOND FLUORESCENCYJNYCH
  Autorzy:
  K. Kukuła, A. Chachaj-Brekiesz, I. Kamińska, J. Ortyl
  Książka:
  ZAGADNIENIA AKTUALNIE PORUSZANE PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW (rok: 2015, tom: III, strony: 831-836), Wydawca: CREATIVETIME
  Status:
  Opublikowana
 3. Molekularne sondy fluorescencyjne w biologii, biochemii i biotechnologii
  Autorzy:
  K. Kukuła, A. Chachaj-Brekiesz, I. Kamińska, J. Ortyl
  Książka:
  ZAGADNIENIA AKTUALNIE PORUSZANE PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW (rok: 2015, tom: III, strony: 837-842), Wydawca: CREATIVETIME
  Status:
  Opublikowana
 4. Ocena przydatności pochodnych naftalenumonitorowania kinetyki fotopolimeryzacji kationowej z otwarciem pierścienia oksiranowego
  Autorzy:
  K. Kukuła, A. Chachaj-Brekiesz, J. Ortyl
  Książka:
  Fizyczne, chemiczne i biologiczne aspekty nauki (rok: 2016, tom: 1, strony: 151-167), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Tygiel
  Status:
  Opublikowana
 5. Badania przydatności pochodnych 1,3-(e)-distyrylobenzenu do roli sond spektroskopowych do monitorowania procesów fotopolimeryzacji
  Autorzy:
  Pudo A., Chachaj-Brekiesz A., Kamińska I., Ortyl J.
  Książka:
  I Kongres Młodych Ludzi Nauki (rok: 2015, tom: I, strony: 81-86), Wydawca: Traicon S.C
  Status:
  Opublikowana
 6. SYNTEZA ORAZ BADANIA SPEKTROSKOPOWE NIESYMETRYCZNYCH POCHODNYCH SOLI DIARYLOJODONIOWYCH
  Autorzy:
  E. Kiklica, I. Kamińska, J. Ortyl
  Książka:
  ZAGADNIENIA AKTUALNIE PORUSZANE PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW (rok: 2015, tom: III, strony: 750-755), Wydawca: CREATIVETIME
  Status:
  Opublikowana