Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wspomagane komputerowo projektowanie i przewidywanie właściwości nośników leków opartych na strukturze nanorurek węglowych

2012/07/E/ST4/00763

Słowa kluczowe:

nanorurki węglowe nanocząstki magnetyczne barwniki cząstki koloidalne nośniki leków adsorpcja modelowanie molekularne

Deskryptory:

 • ST4_2: Nanochemia
 • ST4_4: Struktura i architektura molekularna
 • ST4_15: Chemia teoretyczna i obliczeniowa

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Tomasz Pańczyk 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA BIS 2 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 1 051 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-26

Zakończenie projektu: 2017-06-25

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Drukarka. Za kwotę 2 000 PLN
 2. Komputer stacjonarny z monitorem.
 3. Stacje robocze (laptopy). Za kwotę 9 000 PLN
 4. Urządzenie klimatyzacyjne.
 5. Zasilacz UPS dużej mocy. Za kwotę 8 000 PLN
 6. Szafa montażowa. Za kwotę 10 000 PLN
 7. Zasilacz UPS.
 8. Superkomputery obliczeniowe. Za kwotę 162 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Corking and Uncorking Carbon Nanotubes by Metal Nanoparticles Bearing pH-Cleavable Hydrazone Linkers. Theoretical Analysis Based on Molecular Dynamics Simulations IF: 4,772
  Autorzy:
  Panczyk, T.;, Konczak, Ł. Narkiewicz-Michałek, J.; Pastorin, G.
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry C (rok: 2016, tom: 120, strony: 639-649), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.5b08383 - link do publikacji
 2. Molecular dynamics study of Congo red interaction with carbon nanotubes IF: 3,708
  Autorzy:
  Panczyk T., Wolski P., Jagusiak A., Drach M.
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2014, tom: 4, strony: 47304-47312), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C4RA06806H - link do publikacji
 3. Molecular Dynamics Modeling of the Encapsulation and De-Encapsulation of the Carmustine Anticancer Drug in the Inner Volume of a Carbon Nanotube IF: 4,536
  Autorzy:
  Wolski, P.; Narkiewicz-Michalek, J.; Panczyk, M.; Pastorin, G.; Panczyk, T.
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry C (rok: 2017, tom: 121, strony: 18922−18934), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.7b05229 - link do publikacji
 4. Multimodal, pH sensitive and magnetically assisted carrier of doxorubicin designed and analyzed by means of computer simulations IF: 3,833
  Autorzy:
  Wolski, P.; Nieszporek, K.; Panczyk, T.
  Czasopismo:
  Langmuir (rok: 2018, tom: 34, strony: 2543−2550), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.langmuir.7b04211 - link do publikacji
 5. Pegylated and folic acid functionalized carbon nanotube as the pH controlled carrier of doxorubicin. Molecular dynamics analysis of the stability and drug release mechanism IF: 4,449
  Autorzy:
  Wolski, P.; Nieszporek, K,; Panczyk, T.
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2017, tom: 19, strony: 9300-9312), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7cp00702g - link do publikacji
 6. Effects of intermolecular interactions on the stability of carbon nanotube–gold nanoparticle conjugates in solution IF: 4,32
  Autorzy:
  Konczak, L.; Narkiewicz-Michalek, J.; Pastorin, G.; Panczyk, T.
  Czasopismo:
  International Journal of Nanomedicine (rok: 2016, tom: 11, strony: 5837—5849), Wydawca: Dove Medical Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2147/IJN.S117858 - link do publikacji
 7. Molecular dynamics simulations of proton transverse relaxation times in suspensions of magnetic nanoparticles IF: 3,552
  Autorzy:
  Panczyk, T., Konczak, L,, Zapotoczny Sz., Szabelski P., Nowakowska M,
  Czasopismo:
  Journal of Colloid and Interface Science (rok: 2015, tom: 437, strony: 187-196), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcis.2014.08.066 - link do publikacji
 8. Sidewall Functionalization of Carbon Nanotubes as a Method of Controlling Structural Transformations of the Magnetically Triggered Nanocontiner. A Molecular Dynamics Study IF: 4,835
  Autorzy:
  Panczyk T., Wolski P., Konczak L., Narkiewicz-Michalek J.
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry C (rok: 2015, tom: 119, strony: 8373-8381), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.5b01155 - link do publikacji
 9. Co-Adsorption of Doxorubicin and Selected Dyes on Carbon Nanotubes. Theoretical Investigation of Potential Application as pH Controlled Drug Delivery System IF: 4,457
  Autorzy:
  Panczyk,T.; Wolski, P.; Lajtar, L.
  Czasopismo:
  Langmuir (rok: 2016, tom: 32, strony: 4719-4728), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.langmuir.6b00296 - link do publikacji
 1. COLLOID NANOPARTICLES AND CARBON NANOTUBES. WHAT CAN WE LEARN ABOUT THEIR BIOMEDICAL APPLICATION FROM MOLECULAR DYNAMICS SIMULATIONS?
  Autorzy:
  Panczyk, T.; Konczak, L.; Wolski, P.
  Książka:
  Modern Problems of Molecular Physics (rok: 2018, tom: 197, strony: 23-37), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana