Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ustalenie istoty wpływu jednowymiarowych materiałów nanostrukturalnych na strukturę i własności nowo opracowanych funkcjonalnych materiałów nanokompozytowych i nanoporowatych

2012/07/B/ST8/04070

Słowa kluczowe:

nanorurki węglowe nanodruty nanowłókna polimerowe nanotechnologia

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne, m.in.:

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Leszek Dobrzański 

Liczba wykonawców projektu: 15

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 989 875 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-09

Zakończenie projektu: 2016-04-08

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Mieszadło mechaniczne. Za kwotę 10 000 PLN
 2. Zakup kolektora obrotowego. Za kwotę 14 990 PLN
 3. Dysza wielostrumieniowa. Za kwotę 11 500 PLN
 4. Dysza wielostrumieniowa. Za kwotę 12 000 PLN
 5. Rozbudowa posiadanego urządzenia o platformę 2D. Za kwotę 33 270 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (20)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (7)
 1. Effect of carbon nanotubes content on morphology and properties of AlMg1SiCu matrix composite powders
  Autorzy:
  L.A. Dobrzański, M. Macek, B. Tomiczek
  Czasopismo:
  Archives of Materials Science and Engineering (rok: 2014, tom: 69/1, strony: 44183), Wydawca: International OCSCO World Press
  Status:
  Opublikowane
 2. Effect of nanowires and nanoparticles of copper on the structure and properties of the nanocomposite polymeric materials
  Autorzy:
  Dobrzanski L.A., Czaja I.
  Czasopismo:
  Archives of Materials Science and Engineering (rok: 2015, tom: 75/1, strony: 18-29), Wydawca: World Academy of Materials and Manufacturing Engineering
  Status:
  Opublikowane
 3. Influence of the electrospinning parameters on the morphology of composite nanofibers
  Autorzy:
  L.A. Dobrzański, B. Nieradka, M. Macek, W. Matysiak
  Czasopismo:
  Archives of Materials Science and Engineering (rok: 2014, tom: 69/1, strony: 32-37), Wydawca: International OCSCO World Press
  Status:
  Opublikowane
 4. Nanocomposites consisting of SWCNTs/DWCNTs decorated with Re nanoparticles
  Autorzy:
  Dobrzanska-Danikiewicz A.D., Wolany W.
  Czasopismo:
  Archives of Materials Science and Engineering (rok: 2015, tom: 74/2, strony: 53-57), Wydawca: World Academy of Materials and Manufacturing Engineering
  Status:
  Opublikowane
 5. Manufacturing and structure of nanocomposites consisting of MWCNTs decorated respectively with Rh, Re and Pt nanocristals
  Autorzy:
  Dobrzanska-Danikiewicz A.D., Lukowiec D., Wolany W., Cichocki D.
  Czasopismo:
  Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering (rok: 2015, tom: 72/1, strony: 39-44), Wydawca: World Academy of Materials and Manufacturing Engineering
  Status:
  Opublikowane
 6. Structure, geometrical characteristics and properties of biodegradable micro-and polycaprolactone nanofibers
  Autorzy:
  L.A. Dobrzański, A. Hudecki
  Czasopismo:
  Archives of Materials Science and Engineering (rok: 2014, tom: 70,1, strony: 43964), Wydawca: International OCSCO World Press
  Status:
  Opublikowane
 7. Applications of newly developed nanostructural and microporous materials in biomedical, tissue and mechanical engineering
  Autorzy:
  Dobrzaski L.A.
  Czasopismo:
  Archives of Materials Science and Engineering (rok: 2015, tom: 76/2, strony: 53-114), Wydawca: World Academy of Materials and Manufacturing Engineering
  Status:
  Opublikowane
 8. Biodegradable and antimicrobial polycaprolactone nanofibers with and without silver precipitates
  Autorzy:
  Dobrzanski L.A., Hudecki A., Chladek G., Król W., Mertas A.
  Czasopismo:
  Archives of Materials Science and Engineering (rok: 2015, tom: 76/1, strony: 43977), Wydawca: World Academy of Materials and Manufacturing Engineering
  Status:
  Opublikowane
 9. Carbon nanotubes synthesis time versus their layer height
  Autorzy:
  A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, D. Cichocki, D. Łukowiec, W. Wolany
  Czasopismo:
  Archives of Materials Science and Engineering (rok: 2014, tom: 69/1, strony: 43962), Wydawca: International OCSCO World Press
  Status:
  Opublikowane
 10. Influence of inorganic additives on morphology of electrospun fibres
  Autorzy:
  Dobrzanski L.A., Adamiak M., Karon M., Nieradka B.
  Czasopismo:
  Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering (rok: 2015, tom: 68/2, strony: 64-71), Wydawca: World Academy of Materials and Manufacturing Engineering
  Status:
  Opublikowane
 11. Influence of the milling time and MWCNT content on the wear properties of the AlMg1SiCu/MWCNT nanocomposites
  Autorzy:
  Dobrzanski L.A., Macek M., Tomiczek B., Pakieła W., Kremzer M.
  Czasopismo:
  Archives of Materials Science and Engineering (rok: 2015, tom: 74/2, strony: 77-84), Wydawca: World Academy of Materials and Manufacturing Engineering
  Status:
  Opublikowane
 12. Obtaining and description of the MWCNTs-Pd nanocomposite
  Autorzy:
  A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, D. Cichocki, D. Łukowiec
  Czasopismo:
  Archives of Materials Science and Engineering (rok: 2015, tom: 74/1, strony: 15-22), Wydawca: World Academy of Materials and Manufacturing Engineering
  Status:
  Opublikowane
 13. Overview and general ideas of the development of constructions, materials, technologies and clinical applications of scaffolds engineering for regenerative medicine
  Autorzy:
  Dobrzański L.A.
  Czasopismo:
  Archives of Materials Science and Engineering (rok: 2014, tom: 69/2, strony: 53-80), Wydawca: World Academy of Materials and Manufacturing Engineering
  Status:
  Opublikowane
 14. Surface properties and antimicrobial activity of composite nanofibers of polycaprolactone with silver precipitations
  Autorzy:
  Dobrzaski L.A., Hudecki A., Chladek G., Król W., Mertas A.
  Czasopismo:
  Archives of Materials Science and Engineering (rok: 2014, tom: 70/2, strony: 53-60), Wydawca: World Academy of Materials and Manufacturing Engineering
  Status:
  Opublikowane
 15. Various forms of platinum deposited on carbon nanotubes
  Autorzy:
  Dobrzanska-Danikiewicz A.D., Wolany W., Lukowiec D., Cichocki D., Burda M.
  Czasopismo:
  Archives of Materials Science and Engineering (rok: 2015, tom: 75/2, strony: 53-62), Wydawca: World Academy of Materials and Manufacturing Engineering
  Status:
  Opublikowane
 16. Influence of carbon nanotubes on properties of dye-sensitised solar cells
  Autorzy:
  Dobrzanski L.A., Wierzbicka A., Drygała A., Lukaszkowicz K.
  Czasopismo:
  Archives of Materials Science and Engineering (rok: 2015, tom: 74/1, strony: 32-44), Wydawca: World Academy of Materials and Manufacturing Engineering
  Status:
  Opublikowane
 17. Effect of milling time on microstructure and properties of AA6061/MWCNTs composites IF: 1,09
  Autorzy:
  Tomiczek B., Dobrzański L.A., Macek M.
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2015, tom: 60/4, strony: 3029-3034), Wydawca: Institute of Metallurgy and Materials Science PAS, Poland
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1515/amm-2015-0484 - link do publikacji
 18. Obtaining copper nanoparticles from nanocomposites of poly (vinyl) alcohol matrix
  Autorzy:
  Dobrzanski L.A., Nieradka-Buczek B.
  Czasopismo:
  Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering (rok: 2015, tom: 72/2, strony: 85-92), Wydawca: World Academy of Materials and Manufacturing Engineering
  Status:
  Opublikowane
 19. Synthesis of a Pt nanowires with the participation of physical vapour deposition IF: 1,085
  Autorzy:
  Dobrzański L.A., Szindler M., Pawlyta M., Szindler M.M., Boryło P., Tomiczek B.
  Czasopismo:
  Open Physics (rok: 2016, tom: 14, strony: 43837), Wydawca: De Gruyter Open
  Status:
  Przyjęte
  Doi:
  10.1515/phys-2016-0017 - link do publikacji
 20. The influence of the dispersion method on the microstructure and properties of MWCNTs/AA6061 composites IF: 1,09
  Autorzy:
  Dobrzański L.A., Macek M., Tomiczek B., Nuckowski P., Nowak A.J.
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2016, tom: 61/2b, strony: 333-338), Wydawca: Institute of Metallurgy and Materials Science PAS, Poland
  Status:
  Przyjęte
  Doi:
  10.1515/amm-2016-0205 - link do publikacji
 1. Wpływ metody dyspersji MWCNTs na mikrostrukturę i własności nanokompozytów aluminiowych
  Autorzy:
  M.Macek, LA.Dobrzański, B.Tomiczek
  Konferencja:
  XLIII Szkoła Inżynierii Materiałowej (rok: 2015, ), Wydawca: AGH Kraków
  Data:
  konferencja 27-30.09.2015
  Status:
  Opublikowane
 1. Materials Challenges in Regenerative Medicine
  Autorzy:
  LADobrzański, E.Hajduczek, A. Hudecki
  Książka:
  Polymer nanofibers produced by electrospinning applied in regenerative medicine (rok: 2015, tom: Annal V (3), strony: 30286), Wydawca: World Academy of Materials and Manufacturing Engineering
  Status:
  Opublikowane
 2. Polymer Nanofibres Materials, Fabrication Technologies and Research Methods
  Autorzy:
  LADobrzański, A. Hudecki
  Książka:
  Polymer nanofibers produced by electrospinning applied in regenerative medicine (rok: 2015, tom: Annal V (3), strony: 83-126), Wydawca: World Academy of Materials and Manufacturing Engineering
  Status:
  Opublikowane
 3. "Fabrication, composition, properties and application of the aluminium AlMg1SiCu matrix composite materials reinforced with halloysite or carbon nanotubes"
  Autorzy:
  LADobrzański, B.Tomiczek, M.Macek
  Książka:
  "Powder Metallurgy" (rok: 2016, tom: -, strony: 43860), Wydawca: InTech
  Status:
  Opublikowane
 4. "Composite materials infiltrated by aluminium alloys based on porous skeletons from alumina, mullite and titanium porous preforms produced by powder metallurgy techniques"
  Autorzy:
  LADobrzański, G.Matula, A.Dobrzańska-Danikiewicz, M. Kremzer, B. tomiczek, M. Kujawa, A.Achtelik-Feanczak, J. Krzysteczko
  Książka:
  "Powder Metallurgy" (rok: 2016, tom: -, strony: 43860), Wydawca: InTech
  Status:
  Opublikowane
 5. "Powder injection moulding of tool materials and containing one dimensional nanostructural elements"
  Autorzy:
  LADobrzański, G.Matula
  Książka:
  "Powder Metallurgy" (rok: 2016, tom: -, strony: 43860), Wydawca: InTech
  Status:
  Opublikowane
 6. "Structure and propierties of the multicomponent and nanostructal coatings on the sintered sialons, nitride ceramic and hard metals"
  Autorzy:
  LADobrzański, D.Pakuła, K.Gołombek, A.Dobrzańska-Danikiewicz, M.Staszuk
  Książka:
  "Powder Metallurgy" (rok: 2016, tom: -, strony: 43860), Wydawca: InTech
  Status:
  Opublikowane
 7. Polymer Nanofibers Applied in Regenerative Medicine
  Autorzy:
  LADobrzański, A. Hudecki
  Książka:
  Polymer nanofibers produced by electrospinning applied in regenerative medicine (rok: 2015, tom: Annal V (3), strony: 127-162), Wydawca: World Academy of Materials and Manufacturing Engineering
  Status:
  Opublikowane