Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ustalenie istoty wpływu jednowymiarowych materiałów nanostrukturalnych na strukturę i własności nowo opracowanych funkcjonalnych materiałów nanokompozytowych i nanoporowatych

2012/07/B/ST8/04070

Słowa kluczowe:

nanorurki węglowe nanodruty nanowłókna polimerowe nanotechnologia

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Leszek Dobrzański 

Liczba wykonawców projektu: 15

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 989 875 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-09

Zakończenie projektu: 2016-04-08

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (20)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (7)
 1. Effect of nanowires and nanoparticles of copper on the structure and properties of the nanocomposite polymeric materials
  Autorzy:
  Dobrzanski L.A., Czaja I.
  Czasopismo:
  Archives of Materials Science and Engineering (rok: 2015, tom: 75/1, strony: 18-29), Wydawca: World Academy of Materials and Manufacturing Engineering
  Status:
  Opublikowana
 2. Influence of the milling time and MWCNT content on the wear properties of the AlMg1SiCu/MWCNT nanocomposites
  Autorzy:
  Dobrzanski L.A., Macek M., Tomiczek B., Pakieła W., Kremzer M.
  Czasopismo:
  Archives of Materials Science and Engineering (rok: 2015, tom: 74/2, strony: 77-84), Wydawca: World Academy of Materials and Manufacturing Engineering
  Status:
  Opublikowana
 3. Obtaining copper nanoparticles from nanocomposites of poly (vinyl) alcohol matrix
  Autorzy:
  Dobrzanski L.A., Nieradka-Buczek B.
  Czasopismo:
  Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering (rok: 2015, tom: 72/2, strony: 85-92), Wydawca: World Academy of Materials and Manufacturing Engineering
  Status:
  Opublikowana
 4. The influence of the dispersion method on the microstructure and properties of MWCNTs/AA6061 composites IF: 1,09
  Autorzy:
  Dobrzański L.A., Macek M., Tomiczek B., Nuckowski P., Nowak A.J.
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2016, tom: 61/2b, strony: 333-338), Wydawca: Institute of Metallurgy and Materials Science PAS, Poland
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1515/amm-2016-0205 - link do publikacji
 5. Structure, geometrical characteristics and properties of biodegradable micro-and polycaprolactone nanofibers
  Autorzy:
  L.A. Dobrzański, A. Hudecki
  Czasopismo:
  Archives of Materials Science and Engineering (rok: 2014, tom: 70,1, strony: 45059), Wydawca: International OCSCO World Press
  Status:
  Opublikowana
 6. Surface properties and antimicrobial activity of composite nanofibers of polycaprolactone with silver precipitations
  Autorzy:
  Dobrzaski L.A., Hudecki A., Chladek G., Król W., Mertas A.
  Czasopismo:
  Archives of Materials Science and Engineering (rok: 2014, tom: 70/2, strony: 53-60), Wydawca: World Academy of Materials and Manufacturing Engineering
  Status:
  Opublikowana
 7. Various forms of platinum deposited on carbon nanotubes
  Autorzy:
  Dobrzanska-Danikiewicz A.D., Wolany W., Lukowiec D., Cichocki D., Burda M.
  Czasopismo:
  Archives of Materials Science and Engineering (rok: 2015, tom: 75/2, strony: 53-62), Wydawca: World Academy of Materials and Manufacturing Engineering
  Status:
  Opublikowana
 8. Applications of newly developed nanostructural and microporous materials in biomedical, tissue and mechanical engineering
  Autorzy:
  Dobrzaski L.A.
  Czasopismo:
  Archives of Materials Science and Engineering (rok: 2015, tom: 76/2, strony: 53-114), Wydawca: World Academy of Materials and Manufacturing Engineering
  Status:
  Opublikowana
 9. Biodegradable and antimicrobial polycaprolactone nanofibers with and without silver precipitates
  Autorzy:
  Dobrzanski L.A., Hudecki A., Chladek G., Król W., Mertas A.
  Czasopismo:
  Archives of Materials Science and Engineering (rok: 2015, tom: 76/1, strony: 45072), Wydawca: World Academy of Materials and Manufacturing Engineering
  Status:
  Opublikowana
 10. Effect of carbon nanotubes content on morphology and properties of AlMg1SiCu matrix composite powders
  Autorzy:
  L.A. Dobrzański, M. Macek, B. Tomiczek
  Czasopismo:
  Archives of Materials Science and Engineering (rok: 2014, tom: 69/1, strony: 45278), Wydawca: International OCSCO World Press
  Status:
  Opublikowana
 11. Overview and general ideas of the development of constructions, materials, technologies and clinical applications of scaffolds engineering for regenerative medicine
  Autorzy:
  Dobrzański L.A.
  Czasopismo:
  Archives of Materials Science and Engineering (rok: 2014, tom: 69/2, strony: 53-80), Wydawca: World Academy of Materials and Manufacturing Engineering
  Status:
  Opublikowana
 12. Influence of carbon nanotubes on properties of dye-sensitised solar cells
  Autorzy:
  Dobrzanski L.A., Wierzbicka A., Drygała A., Lukaszkowicz K.
  Czasopismo:
  Archives of Materials Science and Engineering (rok: 2015, tom: 74/1, strony: 32-44), Wydawca: World Academy of Materials and Manufacturing Engineering
  Status:
  Opublikowana
 13. Influence of inorganic additives on morphology of electrospun fibres
  Autorzy:
  Dobrzanski L.A., Adamiak M., Karon M., Nieradka B.
  Czasopismo:
  Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering (rok: 2015, tom: 68/2, strony: 64-71), Wydawca: World Academy of Materials and Manufacturing Engineering
  Status:
  Opublikowana
 14. Influence of the electrospinning parameters on the morphology of composite nanofibers
  Autorzy:
  L.A. Dobrzański, B. Nieradka, M. Macek, W. Matysiak
  Czasopismo:
  Archives of Materials Science and Engineering (rok: 2014, tom: 69/1, strony: 32-37), Wydawca: International OCSCO World Press
  Status:
  Opublikowana
 15. Carbon nanotubes synthesis time versus their layer height
  Autorzy:
  A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, D. Cichocki, D. Łukowiec, W. Wolany
  Czasopismo:
  Archives of Materials Science and Engineering (rok: 2014, tom: 69/1, strony: 45057), Wydawca: International OCSCO World Press
  Status:
  Opublikowana
 16. Effect of milling time on microstructure and properties of AA6061/MWCNTs composites IF: 1,09
  Autorzy:
  Tomiczek B., Dobrzański L.A., Macek M.
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2015, tom: 60/4, strony: 3029-3034), Wydawca: Institute of Metallurgy and Materials Science PAS, Poland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2015-0484 - link do publikacji
 17. Manufacturing and structure of nanocomposites consisting of MWCNTs decorated respectively with Rh, Re and Pt nanocristals
  Autorzy:
  Dobrzanska-Danikiewicz A.D., Lukowiec D., Wolany W., Cichocki D.
  Czasopismo:
  Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering (rok: 2015, tom: 72/1, strony: 39-44), Wydawca: World Academy of Materials and Manufacturing Engineering
  Status:
  Opublikowana
 18. Nanocomposites consisting of SWCNTs/DWCNTs decorated with Re nanoparticles
  Autorzy:
  Dobrzanska-Danikiewicz A.D., Wolany W.
  Czasopismo:
  Archives of Materials Science and Engineering (rok: 2015, tom: 74/2, strony: 53-57), Wydawca: World Academy of Materials and Manufacturing Engineering
  Status:
  Opublikowana
 19. Obtaining and description of the MWCNTs-Pd nanocomposite
  Autorzy:
  A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, D. Cichocki, D. Łukowiec
  Czasopismo:
  Archives of Materials Science and Engineering (rok: 2015, tom: 74/1, strony: 15-22), Wydawca: World Academy of Materials and Manufacturing Engineering
  Status:
  Opublikowana
 20. Synthesis of a Pt nanowires with the participation of physical vapour deposition IF: 1,085
  Autorzy:
  Dobrzański L.A., Szindler M., Pawlyta M., Szindler M.M., Boryło P., Tomiczek B.
  Czasopismo:
  Open Physics (rok: 2016, tom: 14, strony: 44933), Wydawca: De Gruyter Open
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1515/phys-2016-0017 - link do publikacji
 1. Wpływ metody dyspersji MWCNTs na mikrostrukturę i własności nanokompozytów aluminiowych
  Autorzy:
  M.Macek, LA.Dobrzański, B.Tomiczek
  Konferencja:
  XLIII Szkoła Inżynierii Materiałowej (rok: 2015, ), Wydawca: AGH Kraków
  Data:
  konferencja 27-30.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Polymer Nanofibers Applied in Regenerative Medicine
  Autorzy:
  LADobrzański, A. Hudecki
  Książka:
  Polymer nanofibers produced by electrospinning applied in regenerative medicine (rok: 2015, tom: Annal V (3), strony: 127-162), Wydawca: World Academy of Materials and Manufacturing Engineering
  Status:
  Opublikowana
 2. Polymer Nanofibres Materials, Fabrication Technologies and Research Methods
  Autorzy:
  LADobrzański, A. Hudecki
  Książka:
  Polymer nanofibers produced by electrospinning applied in regenerative medicine (rok: 2015, tom: Annal V (3), strony: 83-126), Wydawca: World Academy of Materials and Manufacturing Engineering
  Status:
  Opublikowana
 3. "Composite materials infiltrated by aluminium alloys based on porous skeletons from alumina, mullite and titanium porous preforms produced by powder metallurgy techniques"
  Autorzy:
  LADobrzański, G.Matula, A.Dobrzańska-Danikiewicz, M. Kremzer, B. tomiczek, M. Kujawa, A.Achtelik-Feanczak, J. Krzysteczko
  Książka:
  "Powder Metallurgy" (rok: 2016, tom: -, strony: 44956), Wydawca: InTech
  Status:
  Opublikowana
 4. "Fabrication, composition, properties and application of the aluminium AlMg1SiCu matrix composite materials reinforced with halloysite or carbon nanotubes"
  Autorzy:
  LADobrzański, B.Tomiczek, M.Macek
  Książka:
  "Powder Metallurgy" (rok: 2016, tom: -, strony: 44956), Wydawca: InTech
  Status:
  Opublikowana
 5. "Powder injection moulding of tool materials and containing one dimensional nanostructural elements"
  Autorzy:
  LADobrzański, G.Matula
  Książka:
  "Powder Metallurgy" (rok: 2016, tom: -, strony: 44956), Wydawca: InTech
  Status:
  Opublikowana
 6. "Structure and propierties of the multicomponent and nanostructal coatings on the sintered sialons, nitride ceramic and hard metals"
  Autorzy:
  LADobrzański, D.Pakuła, K.Gołombek, A.Dobrzańska-Danikiewicz, M.Staszuk
  Książka:
  "Powder Metallurgy" (rok: 2016, tom: -, strony: 44956), Wydawca: InTech
  Status:
  Opublikowana
 7. Materials Challenges in Regenerative Medicine
  Autorzy:
  LADobrzański, E.Hajduczek, A. Hudecki
  Książka:
  Polymer nanofibers produced by electrospinning applied in regenerative medicine (rok: 2015, tom: Annal V (3), strony: 30286), Wydawca: World Academy of Materials and Manufacturing Engineering
  Status:
  Opublikowana