Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Izolacja i oczyszczanie oksygenaz - kroki podjęte w kierunku charakterystyki enzymów uczestniczących w procesie biodegradacji ropopochodnych i ich dalszego zastosowania

2012/07/N/NZ9/00973

Słowa kluczowe:

monooksygenazy dioksygenazy biodegradacja węglowodory ropopochodne

Deskryptory:

 • NZ9_8: Mikrobiologia środowiskowa
 • NZ1_2: Biochemia
 • NZ9_9: Biotechnologia środowiskowa

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Karina Sałek 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 49 910 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-08-13

Zakończenie projektu: 2015-08-12

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Analogowe mieszadło magnetyczne z grzaniem. Za kwotę 4 850 PLN
 2. Aparat do elektroforezy SDS-PAGE. Za kwotę 2 548 PLN
 3. Kolektor frakcji. Za kwotę 9 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Bacterial properties changing under Triton X-100 presence in the diesel oil biodegradation systems: from surface and cellular changes to mono- and dioxygenases activities IF: 2,757
  Autorzy:
  Karina Sałek, Ewa Kaczorek, Urszula Guzik, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak
  Czasopismo:
  Environmental Science and Pollution Research (rok: 2015, tom: 22, strony: 4305-4315), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11356-014-3668-z - link do publikacji
 1. Pseudomonas stutzeri vs Pseudoalteromonas sp. strain TK-105 – a comparative study of the bacterial enzymatic activity and surface properties – the factors greatly contributing to the biodegradation of petrochemical hydrocarbons
  Autorzy:
  Karina Sałek, Tony Gutierrez, Ewa Kaczorek
  Konferencja:
  1st International Science Conference Chemistry, Environment and Nanotechnology" (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Gdański
  Data:
  konferencja 15-17 kwietnia
  Status:
  Opublikowana