Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Identyfikacja i badania czynników wpływających na wirulencję gronkowców z wykorzystaniem genomiki i proteomiki

2012/07/D/NZ2/04282

Słowa kluczowe:

Staphylococcus genom sekwencjonowanie spektrometria masowa

Deskryptory:

 • NZ2_3: Proteomika
 • NZ2_2: Genomika, transkryptomika i epigenomika
 • NZ2_7: Bioinformatyka

Panel:

NZ2 - Genetyka, genomika: Genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Benedykt Władyka 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 465 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-08

Zakończenie projektu: 2017-01-07

Planowany czas trwania projektu: 42 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Aparat do elektroforezy białek Mini-Protean tetra cell. Za kwotę 9 000 PLN
 2. Dyski przenośne do archiwizacji danych (3 szt.). Za kwotę 1 500 PLN
 3. Zestaw kompuerowy o dużej mocy obilczeniowej z oprogramowaniem CLC Main Work Bench. Za kwotę 9 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Proteomics in studies of Staphylococcus aureus virulence IF: 1,153
  Autorzy:
  Emilia Bonar, Iwona Wójcik, Benedykt Wladyka
  Czasopismo:
  Acta Biochimica Polonica (rok: 2015, tom: 62, strony: 367-381), Wydawca: PTBioch
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18388/abp.2015_1083 - link do publikacji
 2. Identification of exoproteome fingerprints of highlyvirulent and non-virulent Staphylococcus aureus strains IF: 5,218
  Autorzy:
  Emilia Bonar, Iwona Wojcik, Urszula Jankowska, Sylwia Kedracka-Krok, Michal Bukowski, Klaudia Polakowska, Marcin W. Lis, Maja KoseckaStrojek, Artur J. Sabat, Grzegorz Dubin, Alex W. Friedrich, Jacek Miedzobrodzki, Adam Dubin, Benedykt Wladyka
  Czasopismo:
  Frontiers in Cellular and Infection Microbiology (rok: 2016, tom: 6, strony: 51), Wydawca: Frontiers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3389/fcimb.2016.00051 - link do publikacji
 3. Joint Genomic and Proteomic Analysis Identifies Meta-trait Characteristics of Virulent and Non-virulent Staphylococcus aureus Strains IF: 4,3
  Autorzy:
  Emilia A. Bonar, Michal Bukowski, Marcin Hydzik, Urszula Jankowska, Sylwia Kedracka-Krok, Magdalena Groborz, Grzegorz Dubin, Viktoria Akkerboom, Jacek Miedzobrodzki, Artur J. Sabat, Alex W. Friedrich, Benedykt Wladyka
  Czasopismo:
  Frontiers in Cellular and Infection Microbiology (rok: 2018, tom: nd, strony: nd), Wydawca: Frontiers
  Status:
  Złożona
 4. Multiple-locus variable-number tandem repeat fingerprinting as a method for rapid and cost-effective typing of animal-associated Staphylococcus aureus strains from lineages other than sequence type 398 IF: 2,269
  Autorzy:
  Maja Kosecka-Strojek, Weronika M. Ilczyszyn, Aneta Buda, Klaudia Polakowska, Krzysztof Murzyn, Tomasz Panz, Anna Bialecka, Andrzej Kasprowicz, Antoni Jakubczak, Jaroslaw Krol, Alina Wieliczko, Benedykt Wladyka, Jacek Miedzobrodzki
  Czasopismo:
  Journal of Medical Microbiology (rok: 2016, tom: 65, strony: 1494-1504), Wydawca: Microbiology Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1099/jmm.0.000378 - link do publikacji
 1. Application of Staphylococci in the Food Industry and Biotechnology
  Autorzy:
  Benedykt Władyka, Emilia Bonar
  Książka:
  Pet-to-Man Travelling Staphylococci: A World in Progress (rok: 2018, tom: brak, strony: 281-291), Wydawca: Academic Press, Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 2. Staphylococcal Coagulases
  Autorzy:
  Emilia Bonar, Jacek Międzobrodzki, Benedykt Władyka
  Książka:
  Pet-to-Man Travelling Staphylococci: A World in Progress (rok: 2018, tom: brak, strony: 95-102), Wydawca: Academic Press, Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 3. The Staphylococcal Exfoliative Toxins
  Autorzy:
  Michał Bukowski, Benedykt Władyka, Adam Dubin, Grzegorz Dubin
  Książka:
  Pet-to-Man Travelling Staphylococci: A World in Progress (rok: 2018, tom: brak, strony: 127-133), Wydawca: Academic Press, Elsevier
  Status:
  Opublikowana