Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Związki pi-aromatyczne na płaszczyznach hiperbolicznych. Synteza i samoorganizacja

2012/07/E/ST5/00781

Słowa kluczowe:

związki heterocykliczne aromatyczność synteza organiczna ciekłe kryształy samoorganizacja

Deskryptory:

 • ST5_23: Chemia organiczna
 • ST5_22: Chemia supramolekularna
 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Marcin Stępień 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA BIS 2 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 1 419 420 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-26

Zakończenie projektu: 2018-11-25

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. System oczyszczania rozpuszczalników. Za kwotę 100 000 PLN
 2. Mikroskop polaryzacyjny. Za kwotę 150 000 PLN
 3. Doposażenie komory rękawicowej.
 4. Spektrofotometr UV-vis. Za kwotę 50 000 PLN
 5. Wyparka rotacyjna. Za kwotę 50 000 PLN
 6. Zautomatyzowany system do chromatografii flash. Za kwotę 200 000 PLN
 7. Myjka ultradźwiękowa. Za kwotę 6 674 PLN
 8. Pompa próżniowa z miernikiem próżni. Za kwotę 20 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (14)
 1. 5,10-Dimesityldiindeno[1,2-a:2′,1′-i]phenanthrene: a stable biradicaloid derived from Chichibabin's hydrocarbon IF: 9,556
  Autorzy:
  Majewski, M. A.; Chmielewski, P. J.; Chien, A.; Hong, Y.; Lis, T.; Witwicki, M.; Kim, D.; Zimmerman, P. M.; Stępień, M.
  Czasopismo:
  Chemical Science (rok: 2019, tom: 10, strony: 3413-3420), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C9SC00170K - link do publikacji
 2. Carbocyclization Approaches to Electron-Deficient Nanographenes and Their Analogues IF: 5,455
  Autorzy:
  Zhylitskaya, H.; Stępień, M.
  Czasopismo:
  Org. Chem. Front. (rok: 2018, tom: 5, strony: 2395–2414), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C8QO00423D - link do publikacji
 3. Heterocyclic Nanographenes and Other Polycyclic Heteroaromatic Compounds: Synthetic Routes, Properties, and Applications IF: 37,369
  Autorzy:
  Stępień, M.; Gońka, E.; Żyła, M.; Sprutta, N.
  Czasopismo:
  Chem. Rev. (rok: 2017, tom: 117, strony: 3479-3716), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.chemrev.6b00076 - link do publikacji
 4. An Aromatic Riddle: Decoupling Annulene Conjugation in Coronoid Macrocycles IF: 14,104
  Autorzy:
  Stępień, M.
  Czasopismo:
  Chem (rok: 2018, tom: 4, strony: 1481-1483), Wydawca: Cell Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  j.chempr.2018.06.008 - link do publikacji
 5. An Electron-Deficient Azacoronene Obtained by Radial π-Extension IF: 11,709
  Autorzy:
  Żyła-Karwowska, M.; Zhylitskaya, H.; Cybińska, J.; Lis, T.; Chmielewski, P.J.; Stępień, M.
  Czasopismo:
  Angew. Chem. Int. Ed. (rok: 2016, tom: 55, strony: 14658-14662), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201608400 - link do publikacji
 6. Expanded Hexapyrrolohexaazacoronenes. Near-Infrared Absorbing Chromophores with Interrupted Peripheral Conjugation IF: 11,444
  Autorzy:
  Gońka, E.; Chmielewski, P. J.; Lis. T.; Stępień, M.
  Czasopismo:
  J. Am. Chem. Soc. (rok: 2014, tom: 136, strony: 15399-16410), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/ja508963v - link do publikacji
 7. Highly Strained Nonclassical Nanotube Endcaps. A Single-Step Solution Synthesis from Strain-Free, Non-Macrocyclic Precursors IF: 11,444
  Autorzy:
  Myśliwiec, D.; Kondratowicz, M.; Lis, T.; Chmielewski, P. J.; Stępień, M.
  Czasopismo:
  J. Am. Chem. Soc. (rok: 2015, tom: 137, strony: 1643-1649), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/ja511951x - link do publikacji
 8. Bowls, Hoops, and Saddles: Synthetic Approaches to Curved Aromatic Molecules IF: 12,102
  Autorzy:
  Majewski, M. A.; Stępień, M.
  Czasopismo:
  Angew. Chem. Int. Ed. (rok: 2019, tom: 58, strony: 86-116), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201807004 - link do publikacji
 9. Fully Conjugated [4]Chrysaorene. Redox-Coupled Anion Binding in a Tetraradicaloid Macrocycle IF: 14,357
  Autorzy:
  Gregolińska, H.; Majewski , M.A.; Chmielewski, P.J.; Gregoliński, J.; Chien, A.; Zhou, J.; Wu, Y.-L.; Bae, Y. J.; Wasielewski, M.R.; Zimmerman, P. M.; Stępień, M.
  Czasopismo:
  J. Am. Chem. Soc. (rok: 2018, tom: 140, strony: 14474-14480), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jacs.8b09385 - link do publikacji
 10. Chrysaorenes: assembling coronoid hydrocarbons via the fold-in synthesis IF: 6,834
  Autorzy:
  Majewski, M.A.; Lis, T.; Cybińska, J.; Stępień, M.
  Czasopismo:
  Chem. Commun. (rok: 2015, tom: 51, strony: 15094-15097), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5CC06046J - link do publikacji
 11. Heteroaromatic Belts via the Fold-in Synthesis. Mechanistic Insight into a Macrocycle-Templated Friedel-Crafts Alkylation IF: 5,696
  Autorzy:
  Kondratowicz, M.; Myśliwiec, D.; Lis, T.; Stępień, M.
  Czasopismo:
  Chem. Eur. J. (rok: 2014, tom: 20, strony: 14981-14985), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201404470 - link do publikacji
 12. Octulene. A Hyperbolic Molecular Belt that Binds Chloride Anions IF: 11,709
  Autorzy:
  Majewski, M.A.; Hong, Y.; Lis, T.; Gregoliński, J.; Chmielewski, P. J.; Cybińska, J.; Kim, D.; Stępień, M.
  Czasopismo:
  Angew. Chem. Int. Ed. (rok: 2016, tom: 55, strony: 14072–14076), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201608384 - link do publikacji
 13. Stereoselective Wittig Olefination as a Macrocyclization Tool. Synthesis of Large Carbazolophanes IF: 4,721
  Autorzy:
  Myśliwiec, D.; Lis, T; Gregoliński, J.; Stępień, M.
  Czasopismo:
  J. Org. Chem. (rok: 2015, tom: 80, strony: 6300–6312), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.joc.5b00745 - link do publikacji
 14. Synthesis of a peripherally conjugated 5-6-7 nanographene IF: 9,211
  Autorzy:
  Żyła, M.; Gońka, E.; Chmielewski, P. J.; Cybińska, J.; Stępień, M.
  Czasopismo:
  Chem. Sci. (rok: 2016, tom: 7, strony: 286-294), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5SC03280F - link do publikacji