Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Białka z rodziny czynników inicjacji translacji eIF4E, ich powinowactwo względem końca 5' mRNA (kapu) oraz względem białek wiążących eIF4E: interdyscyplinarne badania mające na celu powiązanie cech strukturalnych z funkcją

2012/07/B/NZ1/00118

Słowa kluczowe:

eukariotyczny faktor inicjacyjny eIF4E białka wiążące faktory eIF4E inicjacja translacji kap na końcu 5' mRNA Kap-4 oligonukleotydy zakończone kapem Trypanosomatydy nicienie miareczkowanie fluorescencyjne TST izotermiczna kalorymetria miareczkowa ITC dichroizm kołowy CD metoda zatrzymanego przepływu parametry termodynamiczne modelowanie molekularne

Deskryptory:

 • NZ1_3: Biofizyka
 • NZ1_4: Biologia strukturalna
 • NZ1_6: Biologia syntetyczna

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Edward Darżynkiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 11

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 995 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-04

Zakończenie projektu: 2017-07-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Chromatograf cieczowy AKTA Purifier z szafa chłodniczą. Za kwotę 176 000 PLN
 2. Inkubator z wytrząsaniem.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Phosphate-modified analogues of m(7)GTP and m(7)Gppppm(7)G-Synthesis and biochemical properties IF: 2,793
  Autorzy:
  Ziemniak M., Kowalska J., Lukaszewicz M., Zuberek J., Wnek K., Darzynkiewcz E, Jemielity J
  Czasopismo:
  Bioorganic & Medicinal Chemistry (rok: 2015, tom: 23, strony: 5369-5381), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bmc.2015.07.052 - link do publikacji
 2. Trypanosoma brucei translation initiation factor homolog EIF4E6 forms a tripartite cytosolic complex with EIF4G5 and a capping enzyme homolog IF: 3,179
  Autorzy:
  Freire ER, Malvezzi AM, Vashisht AA, Zuberek J, Saada EA, Langousis G, Nascimento JD, Moura D, Darzynkiewicz E, Hill K, de Melo Neto OP, Wohlschlegel JA, Sturm NR, Campbell DA
  Czasopismo:
  Eukaryotic Cell (rok: 2014, tom: 13, strony: 896-908), Wydawca: American Society for Microbiology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1128/EC.00071-14 - link do publikacji
 3. Five eIF4E isoforms from Arabidopsis thaliana are characterized by distinct features of cap analogs binding IF: 2,281
  Autorzy:
  Kropiwnicka A, Kuchta K, Lukaszewicz M, Kowalska J, Jemielity J, Ginalski K, Darzynkiewicz E, Zuberek J
  Czasopismo:
  Biochemical and Biophysical Research Communications (rok: 2015, tom: 456, strony: 47-52), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bbrc.2014.11.032. - link do publikacji
 4. eIF4F-like complexes formed by cap-binding homolog TbEIF4E5 with TbEIF4G1 or TbEIF4G2 are implicated in post-transcriptional regulation in Trypanosoma brucei IF: 4,622
  Autorzy:
  Freire ER, Vashisht AA, Malvezzi AM, Zuberek J, Langousis G, Saada EA, Nascimento Jde F, Stepinski J, Darzynkiewicz E, Hill K, De Melo Neto OP, Wohlschlegel JA, Sturm NR, Campbell DA
  Czasopismo:
  RNA (rok: 2014, tom: 20, strony: 1272-1286), Wydawca: RNA Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1261/rna.045534.114 - link do publikacji
 5. Distinct Features of Cap Binding by eIF4E1b Proteins IF: 3,959
  Autorzy:
  Kubacka D, Miguel RN, Minshall N, Darzynkiewicz E, Standart N, Zuberek J
  Czasopismo:
  Journal Molecular of Biology (rok: 2015, tom: 427, strony: 387-405), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jmb.2014.11.009 - link do publikacji
 6. Diverse cap-binding properties of Drosophila eIF4E isoforms IF: 3,016
  Autorzy:
  Zuberek J., Kuchta K., Hernandez G., Sonenberg N., Ginalski K.
  Czasopismo:
  Biochimica et Biophysica Acta, Proteins and Proteomics (rok: 2016, tom: 1864, strony: 1292-1303), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bbapap.2016.06.015 - link do publikacji
 7. Synthesis, properties, and biological activity of boranophosphate analogs of the mRNA cap: versatile tools for manipulation of therapeutically relevant cap-dependent processes IF: 8,808
  Autorzy:
  Kowalska J, Wypijewska del Nogal A, Darzynkiewicz ZM, Buck J, Nicola C, Kuhn AN, Lukaszewicz M, Zuberek J, Strenkowska M, Ziemniak M, Maciejczyk M, Bojarska E, Rhoads RE, Darzynkiewicz E, Sahin U, Jemielity J
  Czasopismo:
  Nuclei Acids Research (rok: 2014, tom: 42, strony: 10245-10264), Wydawca: OXFORD University Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1093/nar/gku757 - link do publikacji
 8. Tryptophan Residues from Cap Binding Slot in eIF4E Family Members:Their Contributions to Near-UV Circular Dichroism Spectra
  Autorzy:
  Zuberek J., Stelmachowska A.
  Czasopismo:
  Journal Physical Chemistry and Biophysics (rok: 2017, tom: 7, strony: 250), Wydawca: OMICS International
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4172/2161-0398.1000250 - link do publikacji
 1. 5'cap-binding site mutations in eIF4E abolish positive effect of the cap
  Autorzy:
  Modrak-Wojcik A., Zuberek J., Stelmachowska A., Zdanowski K., Stolarski R.,
  Konferencja:
  XVI Conference of the Polish Biophysical Society (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  Data:
  konferencja 2016-06-28 - 2016-07-01
  Status:
  Opublikowana
 1. mRNA and snRNA Cap Analogs: Synthesis and Applications
  Autorzy:
  Stepinski J., Darzynkiewicz E.
  Książka:
  Chemical Biology of Nucleic Acids. Fundamentals and Clinical Applications (rok: 2014, tom: brak, strony: 511-561), Wydawca: Springer Heidelberg New York Dordrecht London
  Status:
  Opublikowana