Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ocena możliwości wykorzystania misji satelitarnych do badania lokalnych uwarunkowań hydrologicznych

2012/07/N/ST10/03275

Słowa kluczowe:

GRACE GRACE FO model hydrosfery lądowej powódź geologia

Deskryptory:

 • ST10_15: Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja
 • ST10_17: Hydrogeologia, hydrologia, zanieczyszczenia wód

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

woj. warmińsko-mazurskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Monika Biryło 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 99 216 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-11

Zakończenie projektu: 2015-07-10

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Oprogramowanie Matlab. Za kwotę 5 000 PLN
 2. Zakup komputera z dobrą kartą graficzną i dużą mocą obliczeniową. Za kwotę 4 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Combined model of gradiometric, meteorological and geological data for the purpose of water flow observation
  Autorzy:
  Monika Birylo, Jadwiga Sienkiewicz, Jolanta Nastula, Joanna Kuczynska-Siehien
  Czasopismo:
  15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM2015, Water Resources, Forest, Marine and Ocean Ecosystems - Conference Proceedings (rok: 2015, tom: 1, strony: 145-153), Wydawca: 15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM2015, Water Resources, Forest, Marine and Ocean Ecosystems - Conference Proceedings
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5593/sgem2015B31 - link do publikacji
 2. The Creation of Flood Risks Model Using a Combination of Satellite and Meteorological Models IF: 0,667
  Autorzy:
  Birylo, Nastula, Kuczynska-Siehien
  Czasopismo:
  Acta Geodynamica et Geomaterialia (rok: 2015, tom: 12/2(178), strony: brak danych), Wydawca: Institute of Rock Structure and Mechanics of the ASCR
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.13168/AGG.2015.0002 - link do publikacji
 1. COMPARISON OF POLAR MOTION EXCITATION FUNCTIONS COMPUTED FROM DIFFERENT SETS OF GRAVIMETRIC COEFFICIENTS
  Autorzy:
  Nastula, Winska, Birylo
  Konferencja:
  Journees, St. Petersburg, Rosja (rok: 2015, ), Wydawca: N. Capitaine (ed.), Observatoire de Paris, 2014.
  Data:
  konferencja wrzesień
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Is there a relation between a vertical crustal movement from spirit levelling and Glacial Isostatic Adjustment (GIA) from GRACE data in the terrority of Poland?
  Autorzy:
  Birylo, Kowalczyk
  Książka:
  International co-Authors Thematic Monographs - GIS Oddysey (rok: 2015, tom: brak danych, strony: brak danych), Wydawca: GIS Bibliography : Polish-Croatian Cooperation
  Status:
  Opublikowana