Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza i właściwości elektrochemiczne kompozytów polipirol/nanostruktury węglowe

2012/07/D/ST5/02283

Słowa kluczowe:

polipirol synteza nanostruktur węglowych kompozyty polipirol/węgiel właściwości elektrochemiczne synteza kompozytów z polipirolem

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział w Poznaniu, Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Katarzyna Lota 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 319 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-27

Zakończenie projektu: 2016-06-26

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Wirująca elektroda dyskowa. Za kwotę 40 000 PLN
 2. Suszarka próżniowa z pompą. Za kwotę 37 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Carbon/polypyrrole composites for electrochemical capacitors IF: 2,222
  Autorzy:
  Katarzyna Lota, Grzegorz Lota, Agnieszka Sierczyńska, Ilona Acznik
  Czasopismo:
  Synthetic Metals (rok: 2015, tom: 203, strony: 44-48), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.synthmet.2015.02.014 - link do publikacji
 2. Enhancing the performance of polypyrrole composites as electrode materials for supercapacitors by carbon nanotubes additives IF: 2,52
  Autorzy:
  Katarzyna Lota, Ilona Acznik, Agnieszka Sierczynska, Grzegorz Lota
  Czasopismo:
  Journal of Applied Polymer Science (rok: 2020, tom: 137, strony: 48867 (1 - 8)), Wydawca: Willey
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/app.48867 - link do publikacji
 1. Właściwości pojemnościowe kompozytów nanorurki węglowe/polipirol jako materiałów elektrodowych do kondensatorów elektrochemicznych
  Autorzy:
  Katarzyna Lota, Ilona Acznik, Agnieszka Sierczyńska, Grzegorz Lota
  Konferencja:
  8 Kongres Technologii Chemicznej Rzeszów (rok: 2015, ), Wydawca: Stały Komitet Kongresów Technologii Chemicznej i Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej
  Data:
  konferencja 30.08-04.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. "Carbon materials as a support of electrode active material for electrochemical capacitors"
  Autorzy:
  Katarzyna Lota, Ilona Acznik, Agnieszka Sierczynska, Grzegorz Lota
  Konferencja:
  6th International Conference on Carbon for Energy Storage/Conversion and Environment Protection CESEP' 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Poznańska
  Data:
  konferencja 18-22.10.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Supercapacitors Based on Polypyrrole/Carbon Nanotubes Composites
  Autorzy:
  Katarzyna Lota, Ilona Acznik, Agnieszka Sierczynska, Grzegorz Lota
  Konferencja:
  5th REGIONAL SYMPOSIUM ON ELECTROCHEMISTRY – SOUTH EAST EUROPE (rok: 2015, ), Wydawca: Academician Evgeni Budevski Institute of Electrochemistry and Energy Systems Bulgarian Academy of Science
  Data:
  konferencja 7-11.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Kompozyty polipirol/nanostruktury węglowe jako materiały elektrodowe do kondensatorów elektrochemicznych
  Autorzy:
  Katarzyna Lota, Ilona Acznik, Agnieszka Sierczynska, Grzegorz Lota
  Konferencja:
  59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 19-23.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 1. Sposób otrzymywania katalizatora do wytwarzania wielościennych nanorurek węglowych
  Autorzy:
  Katarzyna Lota, Grzegorz Lota, Ilona Acznik, Agnieszka Sierczyńska
  Książka:
  Patent (rok: 2019, tom: 19.07.2019, strony: pantent nr 232764 (dot. zgłosz. pat. nr P.416417)), Wydawca: Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
  Status:
  Opublikowana