Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza i właściwości elektrochemiczne kompozytów polipirol/nanostruktury węglowe

2012/07/D/ST5/02283

Słowa kluczowe:

polipirol synteza nanostruktur węglowych kompozyty polipirol/węgiel właściwości elektrochemiczne synteza kompozytów z polipirolem

Deskryptory:

  • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
  • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
  • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział w Poznaniu, Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Katarzyna Lota 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 319 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-27

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony