Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Mechanizm i efektywność dostarczania nanośników wypełnionych fotouczulaczami w warunkach modelowych i z wykorzystaniem mikrosystemów.

2012/07/B/ST5/02753

Słowa kluczowe:

nowe materiały nanoenkapsułowanie fotoucuzlaczy terapia fotodynamiczna lab-on-a-chip aktywność i mechnizm in vitro

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Zbigniew Brzózka 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 598 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-08

Zakończenie projektu: 2016-07-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. mikroskop steroskopowy. Za kwotę 69 000 PLN
 2. Źródła światła do terapii fotodynamicznej. Za kwotę 29 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Analysis of the efficiency of photodynamic therapy using a microsystem for mono-, co- and mixed cultures IF: 4,758
  Autorzy:
  E. Jastrzebska , M. Bulka, N. Rybicka, K. Zukowski
  Czasopismo:
  Sensors and Actuators B: Chemical (rok: 2015, tom: 221, strony: 1356-1365), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.snb.2015.08.022 - link do publikacji
 2. The effect of anionic dicephalic surfactants on fabrication of varied-core nanocarriers for sustained release of porphyrin photosensitizers IF: 2,979
  Autorzy:
  U. Bazylinska; R. Frąckowiak; Z. Brzózka; K. A Wilk
  Czasopismo:
  Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 3. Evaluation of nanoencapsulated verteporfin's cytotoxicity using a microfluidic system IF: 2,979
  Autorzy:
  Kat arzyna Tokarska, Magdalena Buł ka, Urszula Bazylińska, Elżbieta Jastrzębska, Michał Chudy, Artur Dybko, Kazimiera A. Wilk, Zbigniew Brzózka
  Czasopismo:
  Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (rok: 2016, tom: 127, strony: 39-48), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jpba.2016.02.052 - link do publikacji
 4. Microfluidic platform for photodynamic therapy cytotoxicity analysis of nanoencapsulated indocyanine-type photosensitizers IF: 3,464
  Autorzy:
  Elzbieta Jastrzeebska, Urszula Bazylinska, Magdalena Bułka, KatarzynaTokarska, MichałChudy, ArturDybko, Kazimiera AnnaWilk, ZbigniewBrzozka
  Czasopismo:
  Biomicrofluidics (rok: 2016, tom: 1, strony: 44577), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4941681 - link do publikacji
 1. Anticancer photodynamic therapy based on the use of a microsystem
  Autorzy:
  E. Jastrzebska, N. Bulka, K. Zukowski, M. Chudy, Z. Brzozka, A. Dybko
  Konferencja:
  European Conference on Biomedical Optics (rok: 2015, ), Wydawca: SPIE
  Data:
  konferencja 21-25.03.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. EVALUATION OF CYTO- AND PHOTOCYTOTOXICITY OF NEW NANOENCAPSULATED PHOTOSENSITIZERS IN THE MICROSYSTEM
  Autorzy:
  E. Jastrzebska, M.N. Bulka, K. Tokarska, U. Bazylinska, M. Chudy, A. Dybko, K.A. Wilk, Z. Brzozka 1 1
  Konferencja:
  19 th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences October 25-29, 2015, Gyeongju, KOREA (rok: 2015, ), Wydawca: Chemical and Biological Microsystems Society
  Data:
  konferencja 25-29.10.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. NEW HIGHLY SELECTIVE PORPHYRIN-BASED NANOPHOTOSENSITIZER INVESTIGATED USING A MICROFLUIDIC SYSTEM
  Autorzy:
  K. Tokarska, E. Jastrzebska , M. Chudy, A. Dybko , U. Bazylinska , K. A. Wilk and Z. Brzozka
  Konferencja:
  20 th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (rok: 2016, ), Wydawca: Chemical and Biological Microsystems Society
  Data:
  konferencja 9-13 October 2016 - Dublin, IRELAND
  Status:
  Przyjęta do publikacji