Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Archeologiczne tekstylia na Śląsku (X-XV w.). Analizy technologiczne i surowcowe.

2012/07/N/HS3/04122

Słowa kluczowe:

Tkaniny archeologiczne rzemiosło sukiennictwo Śląsk IX-XV wiek średniowiecze

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)
 • HS3_4: Historia gospodarcza
 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historia architektury, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Łukasz Antosik 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 87 815 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-16

Zakończenie projektu: 2015-09-15

Planowany czas trwania projektu: 26 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer przenośny (notebook) Lenovo ThinkPad X100E Athlon 4GB 3G 7PRO. Za kwotę 3 000 PLN
 2. Aparat cyfrowy Sony NEX-5N. Za kwotę 2 500 PLN
 3. Przenośny mini Mikroskop Endoskop Otoskop. Za kwotę 1 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Średniowieczne tekstylia z terenu ziemi wieluńskiej
  Autorzy:
  Łukasz Antosik
  Czasopismo:
  Rocznik Wieluński (rok: 2015, tom: XV, strony: 31-40), Wydawca: Wieluńskie Towarzystwo Naukowe
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 2. Medieval Textile Fragments from Spytkowice, Małopolskie Voivodeship (województwo małopolskie)
  Autorzy:
  Łukasz Antosik
  Czasopismo:
  Materiały Archeologiczne (rok: 2016, tom: XLI, strony: 273-276), Wydawca: Muzeum Archeologiczne w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 3. The Silk Textiles from the Medieval Town of Nysa in Poland
  Autorzy:
  Łukasz Antosik, Anna Rybarczyk
  Czasopismo:
  Fasciculi Archaeologiae Historicae (rok: 2016, tom: XXIX, strony: 44881), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 4. Tekstylia z badań archeologicznych średniowiecznej i nowożytnej Nysy. Wstępne wyniki analiz.
  Autorzy:
  Łukasz Antosik, Mariusz Krawczyk
  Czasopismo:
  Nyskie Szkice Muzealne (rok: 2014, tom: VII, strony: 7-19, 153-154 (fot. 1-6)), Wydawca: Muzeum w Nysie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 5. XIV-wieczne wyroby włókiennicze pozyskane w trakcie badań archeologicznych prowadzonych na zamku w Siewierzu w latach 1971 i 2007
  Autorzy:
  Łukasz Antosik
  Czasopismo:
  Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, seria archeologiczna (rok: 2015, tom: 20, strony: 29-46), Wydawca: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 6. Wczesnośredniowieczne fragmenty tkanin z wykopu VI i VII na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu
  Autorzy:
  Łukasz Antosik, Sylwia Siemianowska
  Czasopismo:
  Silesia Antiqua (rok: 2015, tom: 50, strony: 101-115), Wydawca: Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 1. Tesktylia
  Autorzy:
  Łukasz Antosik
  Książka:
  Wrocław Ostrów Tumski , Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  Status:
  Przyjęta do publikacji