Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania nad syntezą nowych nośników polimerowych zawierających w rdzeniu pochodne cukrowe

2012/07/N/ST5/01875

Słowa kluczowe:

polimetakrylany glukopiranozydy ATRP

Deskryptory:

 • ST5_21: Chemia polimerów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Anna Mielańczyk 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 74 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-08-01

Zakończenie projektu: 2015-01-31

Planowany czas trwania projektu: 18 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Synthesis and characterization of D-(-)salicine-based star copolymers containing pendant carboxyl groups with fluorophore dyes IF: 3,22
  Autorzy:
  Anna Mielańczyk, Dorota Neugebauer
  Czasopismo:
  Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry (rok: 2014, tom: 17, strony: 2399-2411), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pola.27269 - link do publikacji
 2. Synthesis and self-assembly behavior of amphiphilic methyl α-D-glucopyranoside-centered copolymers IF: 2,14
  Autorzy:
  Anna Mielańczyk, Tadeusz Biela, Dorota Neugebauer
  Czasopismo:
  Journal of Polymer Research (rok: 2014, tom: 21, strony: 413-426), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10965-014-0413-8 - link do publikacji
 3. Fluorescein nanocarriers based on star copolymers with acetal linked sugar cores. Synthesis and biochemical characterization IF: 3,708
  Autorzy:
  Anna Mielańczyk, Magdalena Skonieczna, Katarzyna Bernaczek, Dorota Neugebauer
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2014, tom: 4, strony: 31904-31913), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C4RA03579H - link do publikacji