Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ewolucja serpentynitowych ogniw ofiolitów Dolnego Śląska

2012/07/N/ST10/03934

Słowa kluczowe:

skorupa oceaniczna ofiolit serpentynit metamorfizm oliwin klinopiroksen chromit spinel

Deskryptory:

 • ST10_11: Geochemia
 • ST10_10: Mineralogia, petrologia, geologia złóż

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Piotr Wojtulek 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 149 630 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-08-29

Zakończenie projektu: 2016-11-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. MORB melt metasomatism and deserpentinization in the peridotitic member of Variscan ophiolite: an example of the Braszowice serpentinites (SW Poland) IF: 1,326
  Autorzy:
  Wojtulek, P.M., Puziewicz, J., Ntaflos, T.
  Czasopismo:
  Journal of Geosciences (rok: 2017, tom: 3, strony: 147-164), Wydawca: Czech Geological Society/Czech Geological Survey
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3190/jgeosci.240 - link do publikacji
 2. Podiform chromitites from the Variscan ophiolite serpentinites of Lower Silesia (SW Poland) - petrologic and tectonic setting implications IF: 1
  Autorzy:
  Wojtulek, P., Puziewicz, J., Ntaflos, T., Bukała, M.
  Czasopismo:
  Geological Quarterly (rok: 2016, tom: 60 (1), strony: 56 - 66), Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7306/gq.1238 - link do publikacji
 3. Melt impregnation phases in the mantle section of the Ślęża ophiolite (SW Poland) IF: 1,622
  Autorzy:
  Wojtulek, P., Puziewicz, J., Ntaflos, T.
  Czasopismo:
  Chemie der Erde - Geochemistry (rok: 2016, tom: 76, strony: 299 - 308), Wydawca: Elsevier GmbH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chemer.2016.03.004 - link do publikacji
 1. Mantle-crust transition zone in the Ślęża ophiolite (SW Poland) and in other European Variscan ophiolites from Rheic Ocean
  Autorzy:
  Wojtulek, P., Puziewicz, J., Ntaflos, T.
  Konferencja:
  XXIst Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland "From magma genesis to ore formation; evidence from macro- to nano-scales" (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Mineralogiczne
  Data:
  konferencja 16-19.10.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Preliminary data on chromitite from Czernica Hill, Ślęża Ophiolite (SW Poland)
  Autorzy:
  Wojtulek, P., Puziewicz, J., Ntaflos, T., Bukała, M.
  Konferencja:
  XXth Anniversary Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland "From the deep Earth to the human's environment" (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Mineralogiczne
  Data:
  konferencja 17-20.10.2013
  Status:
  Opublikowana
 3. Subduction-related prograde metamorphism of the ultramafic members of the Central-Sudetic Ophiolite (SW Poland)
  Autorzy:
  Wojtulek, P., Puziewicz, J., Ntaflos, T.
  Konferencja:
  European Geosciences Union General Assembly 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Copernicus Publications
  Data:
  konferencja 17-22.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Deserpentiniztion phases in serpentinites as metamorphism indicators: a case study of the Lower Silesia (SW Poland, Central Europe) Variscan ophiolites
  Autorzy:
  Wojtulek, P., Puziewicz, J., Ntaflos, T.
  Konferencja:
  2nd European Mineralogical Conference "Minerals, rocks and fluids: alphabet and words of planet Earth" (rok: 2016, ), Wydawca: Società Italiana di Mineralogia e Petrologia
  Data:
  konferencja 11.-15.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Studies of the metamorphic evolution of serpentinites and metagabbros from the Central-Sudetic ophiolites (SW Poland)
  Autorzy:
  Wojtulek, P., Bukała, M., Klonowska, I., Majka, J.
  Konferencja:
  XXIIIrd Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society in Poland "Subduction systems in the Sudetes and related areas" (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Mineralogiczne
  Data:
  konferencja 20-23.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 6. The non-serpentine phases in serpentinites from the Braszowice-Brzeźnica Massif (SW Poland) as traces of magmatic processes within oceanic mantle
  Autorzy:
  Wojtulek, P., Puziewicz, J., Ntaflos, T.
  Konferencja:
  European Geosciences Union General Assembly 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Copernicus Publications
  Data:
  konferencja 17-22.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 7. The origin of the non-serpentine phases from the Ślęża Ophiolite (SW Poland)
  Autorzy:
  Wojtulek, P., Puziewicz, J., Ntaflos, T.
  Konferencja:
  2nd European Mantle Workshop (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Mineralogiczne
  Data:
  konferencja 25-28 sierpnia 2015
  Status:
  Opublikowana