Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe właściwości chemiczne i biologiczne inhibitorów topoizomerazy I alkilujących oligomery DNA

2012/07/B/ST4/00566

Słowa kluczowe:

Właściwości fotochemiczne własciwości biologiczne oligomery DNA inhibitory topo I alkilacja DNA NMR MS

Deskryptory:

 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • ST5_23: Chemia organiczna
 • NZ1_4: Biologia strukturalna

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Organicznej PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Lech Kozerski 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 778 240 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-10

Zakończenie projektu: 2017-04-09

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Degaser do odgazowywania faz ciekłych w HPLC z gradientem. Za kwotę 10 000 PLN
 2. Detektor UV VIS DAD. Za kwotę 50 000 PLN
 3. Zestaw laboratoryjny do prowadzenia reakcji w UV w obniżonych temperaturach.. Za kwotę 10 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 1. DOSY and MALDI-TOF evidence of covalent biding the DNA duplex by trimethylammonium salts of topootecan upon near UV irradiation IF: 1,55
  Autorzy:
  Beata Naumczuk, Robert Kawęcki, Wojciech Bocian, Elżbieta Bednarek, Jerzy Sitkowski, Ewelina Wielgus, Lech Kozerski
  Czasopismo:
  Magnetic Resonance in Chemistry (rok: 2015, tom: 53, strony: 565-571), Wydawca: John Wiley & Sons, Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/mrc.4255 - link do publikacji
 2. Spontaneous 2'-deoxyguanosine alkylation by a new generation of topoisomerase I inhibitors of the camptothecin family IF: 3,086
  Autorzy:
  B. Naumczuk, R. Kawęcki, J. Sitkowski,W. Bocian, E. Bednarek and |L. Kozerski
  Czasopismo:
  New Journal of Chemistry (rok: 2016, tom: 40, strony: 3010-3013), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5nj03497c - link do publikacji
 3. New generation of camptothecin derivatives spontaneously alkylating DNA IF: 3,086
  Autorzy:
  Beata Naumczuk, Katarzyna Wiktorska, Katarzyna Lubelska, Robert Kawęcki, Wojciech Bocian, Elżbieta Bednarek, Jerzy Sitkowski, Zdzisław Chilmończyk, and Lech Kozerski
  Czasopismo:
  New Journal of Chemistry (rok: 2016, tom: 40, strony: 7978-7985), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6n/01217/e - link do publikacji
 4. Preliminary study of mechanism of action ofSN38 derivatives. Physicochemical data,evidence of interaction and alkylation of DNA octamer d(GCGATCGC)2 IF: 1,55
  Autorzy:
  Beata Naumczuk,a* Beata Naumczuk, Robert Kawęcki, Wojciech Bocian, Elżbieta Bednarek,Jerzy Sitkowski and Lech Kozerskia
  Czasopismo:
  Magnetic Resonance in Chemistry (rok: 2017, tom: 55, strony: 128-136), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/mrc.4508 - link do publikacji