Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Pestycydowe ciecze jonowe pochodzenia naturalnego

2012/07/B/ST5/00806

Słowa kluczowe:

ciecze jonowe fitofarmaceutyki aktywność biologiczna aktywność powierzchniowa biodegradowalność

Deskryptory:

 • ST5_7: Ciecze jonowe

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Juliusz Pernak 

Liczba wykonawców projektu: 15

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 496 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-08

Zakończenie projektu: 2016-07-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Wyparka R-210 + pompa v70, kontroler V-850 + minichiller. Za kwotę 53 000 PLN
 2. Pompa próżniowa. Za kwotę 17 000 PLN
 3. Spektrofotometr UV Vis 190-1100 nm dwuwiązkowy. Za kwotę 30 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 1. Bio herbicidal ionic liquids IF: 5,951
  Autorzy:
  J. Pernak, K. Czerniak, M. Niemczak, Ł. Ławniczak, D. K. Kaczmarek, A. Borkowski, T. Praczyk
  Czasopismo:
  ACS Sustainable Chemistry & Engineering (rok: 2018, tom: 6, strony: 2741-2750), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acssuschemeng.7b04382 - link do publikacji
 2. Herbicidal ionic liquids derived from renewable sources IF: 3,289
  Autorzy:
  J. Pernak, K. Czerniak, A. Biedziak, K. Marcinkowska, T. Praczyk, K. Erfurt, A. Chrobok
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2016, tom: 6, strony: 52781-52789), Wydawca: RCS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ra06703d - link do publikacji
 3. Ionic liquids with a theophyllinate anion IF: 3,159
  Autorzy:
  B. Markiewicz, A. Sznajdrowska, Ł. Chrzanowski, Ł. Ławniczak, A. Zgoła-Grześkowiak, K. Kubiak, J. Nawrot, J. Pernak
  Czasopismo:
  New J. Chem. (rok: 2014, tom: 38, strony: 3146-31-53), Wydawca: The Royal Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4nj00463a - link do publikacji
 4. Ammonium ionic liquids with anions of natural origin IF: 3,84
  Autorzy:
  J. Pernak, B. Łęgosz, F. Walkiewicz, T. Klejdysz, A. Borkowski, Ł. Chrzanowski
  Czasopismo:
  RSC Advanses (rok: 2015, tom: 5, strony: 65471-65480), Wydawca: RCS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5ra11710k - link do publikacji
 5. Quaternary ammonium nonanoate-based ionic liquids as chemicals for crop protection IF: 0,785
  Autorzy:
  B. Łęgosz, A. Biedziak, T. Klejdysz, J. Pernak
  Czasopismo:
  European Journal of Chemistry (rok: 2016, tom: 7(2), strony: 217-224), Wydawca: Atlanta Publishing House LLC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5155/eurjchem.7.2.217-224.1428 - link do publikacji
 6. Bio-based ionic liquids with abietate anion IF: 5,267
  Autorzy:
  T. Klejdysz, B. Łęgosz, D. Czuryszkiewicz, K. Czerniak, J. Pernak
  Czasopismo:
  ACS Sustainable Chemistry & Engineering (rok: 2016, tom: 4, strony: 6543-6550), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acssuschememg.6b01381 - link do publikacji
 7. Diamoniowe herbicydowe ciecze jonowe z kationem 3,6-dioksooktametyleno-(1,8)-bis(dimetyloalkiloamoniowym) oraz sposób ich otrzymywania
  Autorzy:
  J. Pernak, R. Giszter, M. Niemczak, T. Praczyk K. Marcinkowska, M. Lewandowski
  Czasopismo:
  paten nr 223415 zgłoszenie patentowe P407019 (ujęte w innych formach) (rok: 2014, tom: B1 223415, strony: 44570), Wydawca: Departament Wydawnictwa UPRP
  Status:
  Opublikowana
 8. Ciecze jonowe z kationem N-[2-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glukopiranozyloksy)etylo]-N,N,N- -alkilodimetyloamoniowym i anionem (4-chloro-2-metylofenoksy)octanowym oraz sposób ich otrzymywania
  Autorzy:
  J. Pernak, A. Chrobok, K. Erfurt, K. Czerniak, K. Marcinkowska, T. Praczyk
  Czasopismo:
  paten nr 228038 zgłoszenie patentowe P413284 (ujęte w innych formach) (rok: 2015, tom: 228038, strony: 44568), Wydawca: Urząd Patentowy
  Status:
  Opublikowana
 9. Ciecze jonowe z kationem N-[2-(2,3,4,6-tetra-O-acetylo-b-D-glykopiranozyloksy))etylo]-N,N,N-alkilodimetyloamoniowym....
  Autorzy:
  A. Chrobol, K. Erfurt, K. Czerniak, K. Marcinkowska, T. Praczyk, J. Pernak
  Czasopismo:
  paten nr 227335 zgłoszenie patentowe P413612 (ujęte w innych formach) (rok: 2015, tom: 227335, strony: 44568), Wydawca: Departament Wydawnictwa UPRP
  Status:
  Opublikowana