Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Struktura i właściwości warstw białkowych: od biomolekuły do funkcjonalnej warstwy ( badania eksperymentalne i symulacje)

2012/07/B/ST5/00767

Słowa kluczowe:

efektywny ładunek białek lepkość dynamiczna białek monowarstwy białkowe QCM SPR dynamika molekularna (MD)

Deskryptory:

 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_9: Materiały do konstrukcji sensorów
 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Barbara Jachimska 

Liczba wykonawców projektu: 11

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 1 042 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-12

Zakończenie projektu: 2016-12-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Powierzchniowy rezonans plazmonowy (SPR). Za kwotę 7 995 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (13)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (36)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Adsorpcja Lisozymu –Charakterystyka struktur białkowych z zastosowaniem metody mikrowagi kwarcowej z monotorowaniem dyssypacji energii oraz powierzchniowego rezonansu plazmonów
  Autorzy:
  M. Ćwieka
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ, Nauki Ścisłe (rok: 2014, tom: 44806, strony: 35), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Opublikowana
 2. Human Serum Albumin Encapsulated Gold Nanoclusters: Effects of Cluster Synthesis on Natural Protein Characteristics IF: 4,872
  Autorzy:
  B. Russell, B. Jachimska, I. Kralka, P. Mulheran, Y. Chen,
  Czasopismo:
  J. Mat. Chem. B (rok: 2016, tom: 4, strony: 6876-6882), Wydawca: RCS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6tb01827k - link do publikacji
 3. Lysozyme Encapsulated Gold Nanoclusters: Effects of Cluster Synthesis on Natural Protein Characteristics IF: 4,449
  Autorzy:
  B. A. Russell, B. Jachimska P. Komorek, P. A. Mulheran, Y. Chen
  Czasopismo:
  PCCP (rok: 2017, tom: brak, strony: brak), Wydawca: RCS
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1039/C7CP00540G - link do publikacji
 4. How Negatively Charged Proteins Adsorb to Negatively Charged Surfaces - a Molecular Dynamics Study of BSA Adsorption on Silica IF: 3,187
  Autorzy:
  K. Kubiak-Ossowska, B. Jachimska, P. Mulheran
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. B (rok: 2016, tom: 120, strony: 10463-10468), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcb.6b07646 - link do publikacji
 5. Lysozyme adsorption at a silica surface using simulation and experiment: effects of pH on protein layer structure. IF: 4,49
  Autorzy:
  K. Kubiak–Ossowska, M. Ćwięka, A.Kaczyńska, B. Jachimska, P. Mulheran
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (PCCP) (rok: 2015, tom: 17, strony: 24070-77), Wydawca: Royal Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5cp03910j - link do publikacji
 6. Bovine Serum Albumin Adsorption mechanism at silica surface revealed by Molecular Dynamics and Experimental Study IF: 4,449
  Autorzy:
  K.Kubiak-Ossowska, K. Tokarczyk,B.Jachimska P. Komorek, P. Mulheran
  Czasopismo:
  PCCP (rok: 2017, tom: brak, strony: brak), Wydawca: RCS
  Status:
  Złożona
 7. Structure of bovine serum albumin adsorbed on silica surface investigated by quartz crystal microbalance. IF: 2,83
  Autorzy:
  B. Jachimska, K.Tokarczyk, M. Łapczyńska, A. Puciul-Malinowska, S. Zapotoczny
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, (rok: 2015, tom: 489, strony: 163-172), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 8. Combining Surface Plasmon Resonance and Quartz Crystal Microbalance To Determine Hydration of Dendrimer Monolayers IF: 4,509
  Autorzy:
  B. Jachimska, K. Tokarczyk
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. C (rok: 2016, tom: 120, strony: 19678-19685), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.6b05020 - link do publikacji
 9. Experimental and Theoretical Methods as a Tool for the Interpretation of Lysozyme Immobilization at a Silica Surface IF: 3,98
  Autorzy:
  M. Ćwięka, K. Kubiak - Ossowska, P. Mulheran, B. Jachimska
  Czasopismo:
  The FEBS Journal, Special Issue (rok: 2015, tom: 282, strony: 329), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
 10. Poly (amidoamine) (PAMAM) dendrimers: physicochemical characterization for multifunctional applications IF: 3,98
  Autorzy:
  K. Bieda, B. Jachimska
  Czasopismo:
  The FEBS Journal, Special Issue (rok: 2014, tom: Vol. 281, strony: 665), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
 11. Understanding the mechanism of dendrimers adsorption onto oppositely charged surfaces using surface plasmon resonance and quartz crystal microbalance techniques IF: 3,98
  Autorzy:
  K. Tokarczyk, B. Jachimska
  Czasopismo:
  The FEBS Journal, Special Issue (rok: 2015, tom: 282, strony: 245), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
 12. Insight into amyloidal aggregation of beta-lactoglobulin: high pressure structural studies IF: 3,99
  Autorzy:
  K. Kurpiewska, A. Biela, J. Loch, S. Świątek, B. Jachimska, K Lewiński
  Czasopismo:
  Langmuir (rok: 2017, tom: brak, strony: brak), Wydawca: ACS
  Status:
  Złożona
 13. Quantitative interpretation of PAMAM dendrimers adsorption on silica surface IF: 3,798
  Autorzy:
  K. Tokarczyk, B. Jachimska
  Czasopismo:
  Soft Matter (rok: 2017, tom: brak, strony: brak), Wydawca: RCS
  Status:
  Złożona
 1. Adsorpcja izoform wołowej β-laktoglobuliny z zastosowaniem mikrowagi kwarcowej QCM-D
  Autorzy:
  S. Świątek, J.I. Loch, K. Lewiński, B. Jachimska
  Konferencja:
  XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2015, ), Wydawca: IKiFP
  Data:
  konferencja 16-18.03.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Funkcjonalizacja powierzchni złota poprzez adsorpcję wołowej β-laktoglobuliny
  Autorzy:
  S. Świątek, B. Jachimska
  Konferencja:
  NanoBioMateriały - teoria i praktyka (rok: 2016, ), Wydawca: UMK
  Data:
  konferencja 03.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Insight into bovine serum albumin adsorption on a hydrophilic silica surface using surface plasmon resonance and molecular dynamics simulation
  Autorzy:
  K. Tokarczyk, K. Kubiak–Ossowska, P. A. Mulheran, I. Kralka, B. Jachimska
  Konferencja:
  Nanomaterials for Technology Workshop (rok: 2016, ), Wydawca: University of Strathclyde
  Data:
  konferencja 20-21.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Structure of Adsorbed Dendrimer Monolayers Investigated by Combining QCM-D and MP-SPR Techniques
  Autorzy:
  B. Jachimska, K. Bieda
  Konferencja:
  Symposium of the Analytical Division of SPQ-2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Coimbra
  Data:
  konferencja 14-15.04
  Status:
  Opublikowana
 5. Combining surface plasmon resonance and quartz crystal microbalance to determine hydration of protein monolayers",
  Autorzy:
  K. Tokarczyk, P. Komorek, I. Kralka, B. Jachimska,
  Konferencja:
  The 30th Conference of the European Colloid and Interface Society (ECIS) (rok: 2016, ), Wydawca: ECIS
  Data:
  konferencja 04-09.09 2016
  Status:
  Opublikowana
 6. Surface functionalization with Bovine Serum Albumin (BSA): surface plasmon resonance and molecular dynamics analyses"
  Autorzy:
  K. Tokarczyk, K. Kubiak–Ossowska, P. A. Mulheran, I. Kralka, B. Jachimska
  Konferencja:
  Nanoparticles with Morphological and Functional Anisotropy: Faraday Discussion, (rok: 2016, ), Wydawca: Faraday Discussion
  Data:
  konferencja 04-06.07.2016
  Status:
  Opublikowana
 7. Towards modern drug carriers: physicochemical characterization of protein using simulation and experiment
  Autorzy:
  K. Tokarczyk, K. Kubiak–Ossowska, P. A. Mulheran, I. Kralka, P. Komorek, B. Jachimska
  Konferencja:
  The 30th Conference of the European Colloid and Interface Society (ECIS), (rok: 2016, ), Wydawca: ECIS
  Data:
  konferencja 04-09.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 8. "Multifunctional macromolecules (G6 PAMAM dendrimers) as potential candidates for application to catalysis"
  Autorzy:
  K. Tokarczyk, B. Jachimska
  Konferencja:
  XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie, (rok: 2015, ), Wydawca: IKiFP
  Data:
  konferencja 16-18.03.2015
  Status:
  Opublikowana
 9. Dendrimers as a platform for designing biologically active carriers
  Autorzy:
  B. Jachimska, K. Tokarczyk,
  Konferencja:
  Nanomaterials for Technology Workshop (rok: 2016, ), Wydawca: University of Strathclyde
  Data:
  konferencja 20-21.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 10. Efektywność adsorpcji lizozymu(LSZ) na powierzchni złota.",
  Autorzy:
  M. Ćwięka, B. Jachimska
  Konferencja:
  Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (rok: 2015, ), Wydawca: UJ
  Data:
  konferencja 28-29.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 11. Funkcjonalne warstwy wołowej β-laktoglobuliny jako nośniki biomolekuł,
  Autorzy:
  S. Świątek, J.I. Loch, K. Lewiński, B. Jachimska
  Konferencja:
  V Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medium (rok: 2015, ), Wydawca: UJ
  Data:
  konferencja 28-29.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 12. Physicochemical properties and catalytic applications of PAMAM dendrimers"
  Autorzy:
  K. Tokarczyk, P. Wolski, T. Pańczyk, B. Jachimska
  Konferencja:
  XLVIII Polish Annual Conference on Catalysis (rok: 2016, ), Wydawca: IKiFP
  Data:
  konferencja 16-18. 03. 2016
  Status:
  Opublikowana
 13. Stopień hydratacji samoorganizujących się warstw białkowych na powierzchni złota
  Autorzy:
  P. Komorek, I. Kralka, K. Tokarczyk, B. Jachimska
  Konferencja:
  59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2016, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 23.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 14. Structure of adsorbed 6th generation poly(amidoamine) PAMAM dendrimers on SiO2 surface
  Autorzy:
  B. Jachimska, K. Bieda
  Konferencja:
  XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im J. Habera, PAN
  Data:
  konferencja 19-21.03
  Status:
  Opublikowana
 15. Characteristics of self-assembled dendrimer monolayer on silica surface"
  Autorzy:
  K. Tokarczyk, B. Jachimska
  Konferencja:
  Horyzonty Nauki: Giełda Prac Dyplomowych, Uniwersytet Jagielloński, (rok: 2015, ), Wydawca: UJ
  Data:
  konferencja 28.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 16. Effective Immobilization of Biological Catalyst: Lysozyme on gold surface"
  Autorzy:
  M. Ćwięka, B. Jachimska
  Konferencja:
  XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2015, ), Wydawca: IKiFP
  Data:
  konferencja 16-18.03.2015
  Status:
  Opublikowana
 17. The effect of the solution pH on the lysozyme immobilization at the gold surface."
  Autorzy:
  M. Ćwięka, B. Jachimska
  Konferencja:
  15th European Student Colloid Conference (rok: 2015, ), Wydawca: IKiFP
  Data:
  konferencja 08-11.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 18. Bovine β-lactoglobulin layers on gold surface: Role of ionic strength
  Autorzy:
  S. Świątek, B. Jachimska
  Konferencja:
  15th European Student Colloid Conference (rok: 2015, ), Wydawca: IKiFP
  Data:
  konferencja 08-11.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 19. Dendrimers: new nanocontainers for the application in medicine
  Autorzy:
  K. Bieda, B. Jachimska
  Konferencja:
  Horyzonty Nauki 2014: Forum Prac Dyplomowych UJ (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Data:
  konferencja 28,05
  Status:
  Opublikowana
 20. Funkcjonalne warstwy wołowej beta-laktoglobuliny do zastosowań biomedycznych
  Autorzy:
  S. Świątek, R. Stokłosa, B. Jachimska
  Konferencja:
  59 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Polskie Towarzystwo Chemiczne (rok: 2016, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 23.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 21. Oddziaływania albuminy z dendrymermi typu PAMAM
  Autorzy:
  K. Tokarczyk, B. Jachimska
  Konferencja:
  Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum (rok: 2015, ), Wydawca: UJ
  Data:
  konferencja 28-29.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 22. Określenie stopnia hydratacji warstw białkowych z zastosowaniem metod MP-SPR i QCM-D
  Autorzy:
  I. Kralka, P. Komorek, K. Tokarczyk, B. Jachimska
  Konferencja:
  Nanobiomateriały — teoria i praktyka", Toruń, (rok: 2016, ), Wydawca: UMK
  Data:
  konferencja 03.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 23. Understanding Lysozyme Adsorption Phenomena
  Autorzy:
  M. Ćwięka, K. Kubiak–Ossowska, P. Mulheran, B. Jachimska
  Konferencja:
  Challenges of Biotechnology 21st Century in - International Conference associated with official Opening Ceremony of Malopolska Centre of Biotechnology (MCB) UJ (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Data:
  konferencja 13-14.05
  Status:
  Opublikowana
 24. Analysis of the PAMAM dendrimers-BSA complexes adsorption using QCM-D and MP-SPR techniques
  Autorzy:
  K. Tokarczyk, B. Jachimska
  Konferencja:
  15th European Student Colloid Conference (rok: 2015, ), Wydawca: IKiFP
  Data:
  konferencja 08-11.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 25. Investigation of interaction between PAMAM dendrimers and SiO2 surface"
  Autorzy:
  K. Tokarczyk, B. Jachimska
  Konferencja:
  15th European Student Colloid Conference (rok: 2015, ), Wydawca: IKiFP
  Data:
  konferencja 08-11.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 26. Nondestructive Characterization of Lysozyme Layers on Silica Surface using MP-Surface Plasmon Resonance and Quartz Crystal Microbalance.",
  Autorzy:
  M. Ćwięka, B. Jachimska
  Konferencja:
  15th European Student Colloid Conference (rok: 2015, ), Wydawca: IKiFP
  Data:
  konferencja 08-11.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 27. Immobilization of PAMAM dendrimers on solid support
  Autorzy:
  B. Jachimska, K. Tokarczyk
  Konferencja:
  XXIII International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics of the Bioelectrochemical Society, (rok: 2015, ), Wydawca: Lund University
  Data:
  konferencja 14-18.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 28. Proces agregacji beta-laktoglobuliny w roztworach elektrolitów
  Autorzy:
  R. Stokłosa, S. Świątek, B. Jachimska
  Konferencja:
  59. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Polskie Towarzystwo Chemiczne (rok: 2016, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 23.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 29. Studies of the functional layers of β-lactoglobulin as biomolecules carriers,
  Autorzy:
  S. Świątek, J.I. Loch, K. Lewiński, B. Jachimska
  Konferencja:
  15th European Student Colloid Conference (rok: 2015, ), Wydawca: IKiFP
  Data:
  konferencja 08-11.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 30. Wpływ pH i siły jonowej na adsorpcje wołowej β-laktoglobuliny na powierzchni złota
  Autorzy:
  S. Świątek, B. Jachimska
  Konferencja:
  XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2016, ), Wydawca: IKiFP
  Data:
  konferencja 16-18.03.2016
  Status:
  Opublikowana
 31. Adsorption of Lysozyme on SiO2 surface (experiments and simulations).
  Autorzy:
  M. Ćwięka, B. Jachimska, K. Kubiak–Ossowska, P. Mulheran
  Konferencja:
  XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im J. Habera, PAN
  Data:
  konferencja 19-21.03
  Status:
  Opublikowana
 32. Badanie porównawcze zachowania albuminy z surowicy bydlęcej (BSA) na powierzchni złota z zastosowaniem metod MP-SPR i QCM-D
  Autorzy:
  Badanie porównawcze zachowania albuminy z surowicy bydlęcej (BSA) na powierzchni złota z zastosowaniem metod MP-SPR i QCM-D
  Konferencja:
  XLVIII Polish Annual Conference on Catalysis (rok: 2016, ), Wydawca: IKiFP
  Data:
  konferencja 16-18.03.2016
  Status:
  Opublikowana
 33. Dendrimers – hyperbranched macromolecules as new tools in biomedical applications
  Autorzy:
  K. Bieda, B. Jachimska,
  Konferencja:
  Challenges of Biotechnology in 21st Century - International Conference associated with official Opening Ceremony of Malopolska Centre of Biotechnology (MCB) UJ (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Data:
  konferencja 13-14.05
  Status:
  Opublikowana
 34. Interaction of Common Body Proteins with PAMAM dendrimers
  Autorzy:
  K. Tokarczyk, B. Jachimska
  Konferencja:
  Nanoparticles with Morphological and Functional Anisotropy: Faraday Discussion (rok: 2016, ), Wydawca: Faraday Discussion
  Data:
  konferencja 04-06.07.2016
  Status:
  Opublikowana
 35. Mechanism of bovine β-lactoglobulin isoforms adsorption on gold surface
  Autorzy:
  S. Świątek, J.I. Loch, K. Lewiński, B. Jachimska
  Konferencja:
  Horyzonty Nauki: Forum Prac Dyplomowych UJ (rok: 2015, ), Wydawca: UJ
  Data:
  konferencja 28.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 36. Structure and Properties of Protein Layers: From Biomolecules to a Functional Surface
  Autorzy:
  B. Jachimska, M. Ćwięka, S.Świątek, K.Tokarczyk
  Konferencja:
  XXIII International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics of the Bioelectrochemical Society (rok: 2015, ), Wydawca: Lund University
  Data:
  konferencja 14-18.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Physicochemical characterisation of PAMAM dendrimer as a multifunctional nanocarriers
  Autorzy:
  B. Jachimska
  Książka:
  Pharmaceutical Nanotechnology (I-XXVII) Multi-Volume SET - (rok: 2017, tom: IV, strony: brak), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona